Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal.
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Ombyggnad för resecentrum i Halmstad, etapp 4
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning ännu oklar. Kan delas upp i flera delar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede.
Nybyggnad av vindkraftpark i Halmstad
Avser nybyggnad av vindkraftpark. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bro över Nissan i Halmstad
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och GC-vägar (broar).
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
Utbyggnad av ny vägsträcka.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Halmstad-länsgränsen
Delsträcka A: E6/20-Oskarström, B: Oskarström tätort, C: Oskarström-Fröslida, D: Fröslida-Torup, E: Torup-Hyltebruk, F: Hyltebruk tätort, G: Hyltebruk-Nyarp och H: Nyarp-Skeppshult.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Ombyggnad av plankorsning i Halmstad
Reflexband i bommarna, pyramidmattor och stängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: