Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och bostäder i Vara
antal lägenheter och bostäder ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Vara
Nybyggnad av 37 st Solvilla modell 105/123/135.
Nybyggnad av korttidsboende i Vara
Avser nybyggnad av korttidsboende med ca 28 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
5 ha mark. Exploatering på 1629470.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Ca 20 ha mark. . Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Avser ombyggnad och renovering av idrottshall samt fasadändring. Rivning : Id 1346341
Korsningsåtgärd vid Long i Vara
Nya vänsterpåsvängkörfält och anläggande av vänstersvängfält i båda korsningarna för fordon från väg 187 ut på väg 47. Även breddning av den berörda sträckan samt förlängning av befintlig GC-port ingår.
Ombyggnad av gata i Vara
Avser ombyggnad av väg samt nybyggnad av gång- och cykelväg. Även byte av VA-ledningar och i samma tillfälle rusta upp.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
tillbyggnad för inlastning av lager.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor samt omklädnad av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: