Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av camping med stugor & restaurang, Tanum
Ca 40 stugor för övernattning, administrationsbyggnad, restaurang mm.
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart våren 2019.
Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av seniorbostad i Grebbestad
Markförhandlingar pågår. Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad kostnad.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 7100 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt nya pumpstationer i Fjällbacka och Långsjö. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede centrum
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av ca 24-30 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Stabiliseringsåtgärder på Södra Hamngatan i Fjällbacka
Tyngder (stenfyllnad) som förhindrar grusras från väg.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Byggstart för husen tidigast våren 2019.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Tanum
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser ny utloppsledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av enbostadshus med stall i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 10-12 nya enbostadshus + stall.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart.
Ombyggnad av transformatorstationer, Västkusten 2,5
Avser ombyggnad av två stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser Torp och Fjällbacka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 5-8 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av överförningsledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde. Byggstart tidigast oktober 2018.
Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Sökt bygglov samt rivning för uppgradering av vindkraftspark.
Nybyggnad av affärshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av en verksamhetslokal för handel i två plan.
Upprustning av badplats i Grebbestad
Projektet avser upprustning av badplats. Byggstart tidigast våren 2019.
Invändig renovering av ytskikt i kykra i Grebbestad
Projektet avser invändig renovering av ytskikt i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum. Byggstart oviss.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad till förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad till förskoleverksamhet inklusive komplettering av utrustning i mottagningskök.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Utbyggnad av gata i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av gata.
Utvändigt underhåll av restaurang i Hamburgsund
Projektet avser omklädning av fasad på restaurang och en lägenhet från eternitplator till träfasad samt ny takkupa.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: