Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 80 enbostadshus med 1 och 2 våningar, en del byggs med sutterängvåning. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Orust
Avser nybyggnad av maximalt 90 nya bostäder uppförs inom planområdet. Ytterligare innehåller detaljplanen nya parkeringsplatser och en ny vägbro som förbinder Väg 160 med Kaprifolvägen.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Ev biograf, simhall mm. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus.
Utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser ett utredningsuppdrag och ett eventuellt byggande av trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Omfattning oklar. Uppdraget är indelat i tre delar: 1. Utredning 2. Att bistå i arbetet med att bilda en kooperativ hyresrättsförening 3. Byggnation av trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, rad- eller parhus. Området för markanvisning är ca 7100 kvm stort. Marken är obebyggd och kuperad med en stor andel berg i dagen mitt i fastigheten ligger en sänka med en tjärn/damm. En fastighetsbildning behöver genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet.
Nybyggnad av badhus på Orust, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av hotell och konferensgård i Mollösund
Projektet avser nybyggnad av hotell och konferensgård. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och handel på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, service och handel.
Nybyggnad av parhus och småhus på Orust
17 hus varav 5 parhus, komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av fritidshus/parhus i Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 16 fritidshus, troligtvis i form av parhus.
Nybyggnad av produktionsanläggning på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av värdshus i Mollösund
Projektet avser om- och tillbyggnad av värdshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av Låg- och mellanstadie skola.
Ny cirkulationsplats vid väg 178/väg 740 på Orust
Även ny bussterminal och pendlarparkering vid väg 178/740 Tegneby korsväg.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart oviss.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola på Orust
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: