Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Ombyggnad av fd äldreboende i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av fd äldreboende. Beslut om kommande användning har inte fattats.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 20-25 lägenheter i flerbostadshus och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast våren 2021.
Renovering av äldreboende i Munkedal
Projektet avser renovering av äldreboende.
Nybyggnad av kontor i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde. Uppskattad kostnad.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: