Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av äldreboende i Dingle, Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola. Byggstat tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av förskola mm i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola och ombyggnad av kök i skola.
Nybyggnad av idrottshalli Munkedal
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Ombyggnation av äldreboendet Allégården i Munkedal
Projektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för äldreboende samt gemensamhets- och personalytor. Kommer även att bli tillbyggnad med ny entré, café och en ny förbindelsegång. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Trafiklösning vid skola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-vägar vid skola.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av cafeteria i sporthallen.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Nya gångstråk i Munkedal
Projektet avser nya gångstråk vid bad.
Renovering av fasad och torn på kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad och torn på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.
Ombyggnad vändplan i Munkedal
Ombyggnad av vändplan.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Renovering av tornluckor, fönster och dörrar på kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tornluckor, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad av E6 vid Småröd
Risk för mindre ras samt vatten på vägen.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.
Nytt erosionsskydd i Munkedal
Projektet avser nytt erosionsskydd vid badstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: