Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av äldreboende i Dingle, Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Ombyggnation av äldreboendet Allégården i Munkedal
Projektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för äldreboende samt gemensamhets- och personalytor. Kommer även att bli tillbyggnad med ny entré, café och en ny förbindelsegång. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av idrottshalli Munkedal
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av förskola mm i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola och ombyggnad av kök i skola.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola. Byggstat oviss.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av skola. Byggstart oviss.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Trafiklösning vid skola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-vägar vid skola.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av cafeteria i sporthallen. Byggstart tidigast våren 2019.
Nya gångstråk i Munkedal
Projektet avser nya gångstråk vid bad. Byggstart tidigast våren 2019.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: