Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ubbhults samhälle
Projektet avser 150 villatomter och flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i centrala Kinna
Skapa ett nytt bostadsområde centralt i Kinna.
Nybyggnad av lägenheter vid Vråsjöområdet i Marks kommun
150-200 lägenheter. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Marks kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, kontor och detaljhandel.
Nybyggnad av förskola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Riskreducerande åtgärder längs väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Tillbyggnad av skola och förskola i Ubbhult
Avser tillbyggnad av förskola och skola.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Strandskyddsdispens nybyggnad tre enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Avser tillbyggnad industri- och affärsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: