Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätila
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter vid Vråsjöområdet i Marks kommun
150-200 lägenheter. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Riskreducerande åtgärder längs väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av småhus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av 10 enbostadshus och 3 stycken tvåbostadshus.
Byte av broar i Marks kommun
Byte av två broar.
Tillbyggnad av skola och förskola i Ubbhult
Avser tillbyggnad av förskola och skola.
Va-ledningar i Mark
Projektet avser nya va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av idrottshall i Mark
Avser ombyggnad av befintlig idrottshall samt nybyggnad.
VA-ledningar i Mark
Avser Va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Avser ombyggnad av va-ledningar.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Skredrisk Heedbo i Mark
Avser skredrisk i Heedbo. Osäkert projekt.
Exploatering av gata, va-ledning & gatubelysning i Mark
Avser exploatering av gata, va-ledning och gatubelysning.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hyssna Handel
Åtgärder vid Hyssna Handel. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug mm.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Tillbyggnad av idrottshall i Kinna
Avser tillbyggnad idrottshall.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Slutförande av fibernät i Tostared
Projektet avser slutförande av Östra Tostareds fibernät, fiberblåsning och svetsning. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: