Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 2 m fl
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus och infrastruktur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Ny- och ombyggnad för bostäder i Borås
Planer finns på ny- och ombyggnad för ca 300 bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av ca 300 lägenheter.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Ny stambana Borås-Linköping
Avser höghastighetsbana.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av handelslokaler i Borås
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av kedjehus i Sparsör, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15-20 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Bärighetsförstärkning längs väg 1795 vid Brämhult
Väg 1795 mellan kommungräns Brämhult fram till korsning väg 1800.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsning, 2 gångpassager, ny gc-väg.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstationer i Borås och Uddevalla
Utbyte av 10kV hjälpkraftställverk i fördelningsstation Uddevalla central (ställverk pressbyrån) samt Borås central (Borås 2).
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 i Borås
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola.
Trimningsåtgärder vid väg 40 mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen i Borås
Trimningsåtgärder i anslutning till ramperna mellan Viaredsmotet och lundaskogsrondellen.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Renovering av mur i Rydboholm
Avser renovering av mur av betong.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: