Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 genom Alingsås
E20 byggs om till fyrfältsväg i befintlig sträckning med trafikplatser vid Hedvigsborg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm.
Utbyte av kablar mellan Olskroken AT-Alingsås
Olskroken AT- Utmatningskablar mot Alingsås.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 120 enbostadshus och ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ingared
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängabo
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätter.
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Avser nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder samt en ny anslutningsväg till Alingsås centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Ny förbindelse under västra stambanan i Alingsås
Avser ny förbindelse under västra stambanan.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Alingsås kommun
Alingsås kommun samt delar av Skövde, ca 220 fastigheter.
Nybyggnad av radhus i Ingared
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av kontor i två våningar med 110 kontorsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Ombyggnad till förvaltningslokaler m.m i Alingsås
Avser ombyggnad till förvaltningslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förslag på 6 lägenheter.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt delar av Skövde kommun, ca 110 fastigheter.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Nolby-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Anläggande av spill- och vattenledningar m.m. i Alingsås kommun
Avser nyanläggning av spill- och vattenledningar, pumpstationer m.m.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser tillbyggnad av skola.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Rivning och nybyggnad av spång i Alingsås
Avser rivning samt nybyggnation av tillgänglighetsanpassad spång genom "Kongo".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: