Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med blandad bebyggelse.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål.
Tillbyggnad av skola i Härnösand
Tillbyggnad av skollokal.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av GC-bana i Härnösand
Ny GC-bana simhallen gymnasiet.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser utredning om en eventuell ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Ombyggnad av bro i Härnösand
Utredning med föreslagen byggstart 2023.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Ny beläggning löparbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: