Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med radhus.
Nybyggnad av radhus i Härnösand
Byggklar mark finns vid södra infarten av Härnösand, avsedd för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 57000 kv byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Åtgärder på bro i Härnösand
Kommunen går vidare i planeringsarbetet för Kanalbroarna och vill därför bärighetsberäkna Östra Kanalbron för att få veta om den håller de kommande 30 åren för trafik enligt trafikverkets nya bärighetsklass BK4. Östra Kanalbron har idag ca 13000 ÅDT fordon per dygn och är utsatt för Trafikverkets nya bärighetsklass BK4, fordonskombinationer med total vikt på 74 ton.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål.
Ombyggnad av gata i Härnösand
Ombyggnad av Storgatan.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser utredning om en eventuell ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Ombyggnad från skola till bostäder i Härnösand
Ombyggnad av k-märkt skola till lägenheter.
Ombyggnad av bro i Härnösand
Utredning med föreslagen byggstart 2023.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: