Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.
Nybyggnad av väg, gc bro mm i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m.
Nybyggnad av villaområde i Tierp
Planer finns på nybyggnad av ca 300 villor.
Nybyggnad av kedjehus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 3
Etapp 3 byggs det 69 lägenheter
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Renovering alt nybyggnad av skola i Tierp
Renovering eller nybyggnad av skola
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 3
I denna etapp byggs det 30 hyreslägenheter.
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 15 st
Utbyggnad av bostäder samt centrumverksamhet i Månkarbo
Yttrö 55:1 Yttrö 5:26 Yttrö 5:20
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 1
I denna etapp byggs det 16 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 2
I denna etapp byggs det 16 hyreslägenheter.
Nybyggnad av återvinningsstation, handel och industri i Söderfors
Här kan byggas lokaler för kontor, handel, lager eller industri.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Nybyggnad av flerbostadshus i Månkarbo
Nybyggnation av 12 lägenheter
Korsningsåtgärder längs väg 292 i Tierp/Östhammars kommun
Korsningen väg 292/290 i Österbybruk och korsningen väg 292/709/716 i Örbyhus.
Nybyggnad av bostad i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Uppsala och Tierps kommuner
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tierp
Byte av spån, nya ränndalar och undertak mm
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Nybyggnad av miljöhus i Tierps kommun
Nybyggnad av miljöhus/sophus i Tierps kommun
Nybyggnad av gruppbostad i Tierp
Nybyggnad av lss-boende 6 lgh.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Utvändiga arbeten på Vendels kyrka i Tierp
Omläggning och tjärning av spåntaket

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: