Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola och centrumverksamhet i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av hotell i Knivsta
Hotellet kommer att rymma hela 220 rum, restaurang och konferensavdelning. Byggnaden kommer och ge plats för café, gym/spa samt kommunala serviceanläggningar. Storlek: Hotellbyggnad 10 000kvm, Hostelbyggnader 3x 1500kvm.
Nybyggnad av bostäder med centrumbebyggelse i Alsike
Planer finns för byggnation av ca 100-150 bostäder i form av radhus och flerbostadshus med lokaler för centrumverkashem på fastigheten Vrå 1:64 Stenbrottsgatan/Morängatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Knivsta
60-80 hyresrätter och ev en vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta, Kvarter A
I hela området planeras ca 200 bostäder och i Centrala Ängby, Kvarter A planeras 83 bostäder.
Nybyggnad av logistiklokaler i Knivsta
Brunnby 5:1, 11:1 och 6:4 Ca 300 hektar mark
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
80-tal små hyreslägenheter
Ny skola samt idrottshall och matsal i Knivsta
Nybyggnad av skola och idrottssal och matsal
Påbyggnad med skollokaler, vårdhem & lägenheter i Knivsta
Påbyggnad bef 1-planshus med 1 våning, totalt 3500-4000 kvm. Kommer att innehålla skollokaler, ett 10-tal hyreslgh samt ett vårdhem (ca 1800 kvm).
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Nybyggnad av bostäder i Knivsta, Kvarter C
I området planeras totalt ca 200 bostäder.
Utökning av kapacitet för avloppsrening i Knivsta
Knivsta avloppsreningsverk saknar kapacitet för den samhällsutveckling som Knivsta kommun förutspår. Ett alternativ till att bygga ut reningsverket är att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk, Lidingö via befintliga spillvattentunnlar i Sigtuna kommun. Tiden för att få till en alternativ lösning är relativt knapp och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats 2021–2022. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Nybyggnad av flerbostadshus i Vassunda
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Ca 5 radhus samt garage.
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Nybyggnad av idrottshall i Alsike
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Parkvägen och Södervägen
Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Rivning av skola i Knivsta
Rivning inför nybyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: