Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Flen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Flen, etapp 1
Nybyggnad av hyresrätter som är anpassade för trygghetsboende. 4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg.
Ny överföringsledning mellan Malmköping och Flen
Upphandlingen avser nybyggnation av överföringsledningar mellan Flen och Malmköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Flen, etapp 2
Nybyggnad av hyresrätter, 3-4 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Spårväxelbyte i Skebokvarn
Spårväxelbyte 132a, 132b, 134a, 134b och 136a.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark.
Nybyggnad av bostäder i Flen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Flen
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bettna
Ett 15-tal bostäder. Åkravägen - Valstavägen.
Sluttäckning av Frutorps deponi, Flen
Avser sluttäckning av Frustorps deponi. Ytan som ska sluttäckas är ca 4 ha. En lösning med bentonitmatta som tätskikt och dräneringsmattta som dränskikt har valts. Arbetet med sluttäckningen börjar så snart som möjligt och ska vara färdigt i början av år 2024.
Om- & tillbyggnad av hotellverksamhet i Flen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för hotellverksamhet inom fastigheterna Västergård 2-4.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hälleforsnäs
Avser förbättring av miljön för oskyddade trafikanter, ev ny gc-väg.
Klimatförbättrande åtgärder i kyrka i Flen
Klimatförbättrande åtgärder.
Renovering av kyrka i Malmköping
Avser invändigt underhåll.
Komplettering av åskskydd på kyrka i Flen
Komplettering av åskskydd.
Renovering av kyrka i Flen
Lagning av spricka i valv.
Renovering av klockstapel kyrka i Flen
Renovering av klockstapel.
Tjärning av klockstapel på kyrka i Flen
Tjärning av klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: