Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nybyggnad av hotell, restaurang m.m. Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av hotell, restaurangverksamhet mm.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av service, handels och kontorsbyggnader vid området Skåneporten ca 30 000 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av äldreboendet Södergården. BTA ca 6000 kvm.
Ombyggnad av skola till kontorslokaler i Örkelljunga
Planer finns för om och tillbyggnad av en tidigare skolbyggnad till kotorslokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende, Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende med 10-12 lägenheter i Örkelljunga.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Exploateringsarbeten för nytt handels- och industriområde i Örkeljunga
Avser nytt handels- och industriområde , ca 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser i Örkelljunga.
Nybyggnad av restaurang i Örkelljunga
Nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 3 st parhus, SABO kombohus.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Inga beslut är tagna. Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 2 st parhus, SABO kombohus.
Renovering av Kungsskolan i Örkelljunga
Avser renovering av A-huset på Kungsskolan.
Ombyggnad ventilation i Kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2021.
Byte av ventilation på skola i Örkelljunga
Byta av ventilation på Tockarps skola i Örkeljunga kommun.
Byte av ventilation på idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation samt konvertering från FF till FTX på Bokelundahallen.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Byte av yttertak på skola i Örkelljunga
Avser takbyte på samtliga byggnader vid Ekets skola, Örkelljunga kommun
Invändig renovering av förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering av Trollbackens förskola i Örkelljunga kommun.
Byte av ventilation på Gatuförrådet i Örkelljunga
Avser byte av ventilation på Gatuförrådet i Örkeljunga.
Takbyte på Lillhallen i Örkelljunga
Avser takbyte på Lillhallen i Örkelljunga.
Byte av portar på brandstation i Skånes Fagerhult
Avser byta av portar på brandstationen i Skånes Fagerhult.
Invändigt underhåll av sporthall i Örkelljunga
Avser byte av hallmatta, Örkelljunga kommun
Invädigt underhåll på idrottshall i Örkelljunga
Avser renovering av omkädningsrum och dusch på Bokelundahallen.
Byte av tak på skola och idrottshall i Örkelljunga
Byta av tak på Tockarps skola och gymnastikhall i Örkeljunga kommun.
Byte av tak på idrottshall i Örkelljunga
Avser byta av papptak på Bokelundahallen.
Rivning av torn vid brandstation i Skånes Fagerhult
Avser rivning av torn vid brandstationen i Skånes Fagerhult.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: