Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av äldreboende i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer och äldreboende i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nya bostäder i Åtvidaberg
Nybyggnad av 16 bostäder
Utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 5
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall eventuellt solceller installeras.
Viltolycksreducerande åtgärder i Åtvidaberg
Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter längs väg 134 och väg 35.
Stamrenovering i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stamrenovering för 114 lägenheter.
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd
Underhåll av fönster mm på Yxnerums kyrka
Underhåll av fönster, portar och ljudklockor

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: