Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Mellanlagring av kärnavfall i Simpevarp, Oskarshamn
Mellanlagring av kärnavfall. Bilfinger Noell GMBH kommer att sköta själva inkapslingsprocessen.
Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 120 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vånevik
cirka 20 villatomter.
Tillbyggnad av gång och cykelväg i Oskarshamn
Planer finns för en utbyggnad av gång- och cykelväg i Bockara utmed väg 37/47. Det planeras även att göra en ombyggnation för 2+1 väg med samband med gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Projektet avser nybyggnad med 4 hus med 24 lägenheter i två våningar.
Ev ombyggnad till bostäder i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av cirka 80 lägenheter samt eventuellt förskola.
Nytt ställverk mm i Oskarshamn
CHR-. Nytt 50 kV ställverk, nya transformatorer.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Nybyggnad av skolbyggnad för kontor och skolhälsovård samt rivning av bef.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Ombyggnad av kajplats för kustbevakningen i Oskarshamn
Projektet är framflyttat och planeras nu efter saneringen i hamnen. Objektet avser renovering av kaj med slagning av ny spont och gjutning av ny krönbalk inkl flertal anslutande arbeten.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Exploatering för bostadsområde, 25-30 villatomter. Ligger i budget för 2020.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2021.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av Överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Nybyggnad av vägbro i Oskarshamn
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 8-10 villatomter.
Nybyggnad av läktare i Oskarshamn
Avser nybyggnad av läktare.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
n SVP. Byte av kontrollutrustning
Nybyggnad av reservvattentäkt i Fårbo
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: