Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning i Strömsund
Planer finns för uppförande av 5 vindkraftverk. Effekt 10-12 MW.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Ombyggnad av KBR Korselbränna
KBR. Ombyggnad pga reservmatning.
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Ombyggnad av E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Utvändig restaurering samt målning av fasad på Bodums kyrka
Utvändig målning/restaurering av fasad på Bodums kyrka.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Ombyggnad av bro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Sanering av förorenad mark i Gussvattnet
Skrothantering och skrothandel. Primär förorening Dioxin. Kostnad okänd. En yta på ca 30 * 30 m.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Invändig upprustning av ytskikt i Hammerdals kyrka
Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: