Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Gotlands län

Gotland (157)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk på södra Midsjöbanken, Gotland
Avser ca 120 havsbaserade vindkraftverk med en effekt på 15-20 MW per verk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraft verk på norra Gotland
Sträcker sig inom fyra socknar - Othem, Tingstäde, Hangvar och Lärbo. Totalt 28 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fårösund
Mycket tidigt skede. Planer att på sikt kunna bygga sammanlagt cirka 70 hyreslägenheter.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Hemse
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Hemse.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Om- och tillbyggnad av sjukhusI Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 4
Tillbyggnad av datorhall.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nytt Lidl i Visby.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet fråm till slutet av 1990-talet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Ombyggnad av VA-ledningar i Godland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av industri- och lagerbyggnad till kontor och personalutrymmen, fasadändring samt ny entré med skärmtak.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av baracker.
Renovering av kök Vänge skola, Gotland
Mindre åtgärder i kök.
Renovering av kök i cafe, Gotland
Mindre åtgärder i kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: