Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
Mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1.
Ombyggnad av förskola i Vara
ombyggnad av lågstadieskola till förskola med 5 avdelningar.
Korsningsåtgärd vid Long i Vara
Nya vänsterpåsvängkörfält och anläggande av vänstersvängfält i båda korsningarna för fordon från väg 187 ut på väg 47. Även breddning av den berörda sträckan samt förlängning av befintlig GC-port ingår.
Tillbyggnad av förskola i Vara
tillbyggnad samt ombyggnad av kök. Tillbyggnaden av köket är 24kvm.
Ombyggnad av gata i Vara
Avser ombyggnad av väg samt nybyggnad av gång- och cykelväg. Även byte av VA-ledningar och i samma tillfälle rusta upp.
Ombyggnad till förskola i Vara kommun
Avser ombyggnad av Västra skolan till förskola.
Tillbyggnad av skolkök i Vara
Rivning, tillbyggnad, ombyggnad av förskolekök, utvändig ändring samt flyttning av förråd.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vara
Ombyggnad av sparbanksbyggnad till tandläkarklinik omfattar plan 1.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Vara
Entreprenaden omfattar i huvudsak installation av värmepumpsanläggning med bergvärmepump-/ar. På fastigheten Onsjö 1:22 finns två (2) byggnader med värme via fossilt bränsle med en (1) st oljepanna. Ny bergvärmepump ska placeras i befintligt pannrum. Alla befintliga installationer som saknar funktion vid nytt utförande t. ex. oljebrännare och oljetank med invallning ska rivas, saneras och återvinnas. När entreprenaden är klar ska två (2) byggnader förses med värme via bergvärmepump-/ar. Två (2) av byggnaderna ska förses med varmvatten från bergvärmepumparna via befintliga varmvattenberedare
Tillbyggnad av lager i Vara
Förlängning av lagerhall och nytt skärmtak.
Ombyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för ändrad användning av djurstall till lager samt rivning av silo och gödselbrunn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
ombyggnad/ inredande av en lägenhet som ska bli två.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: