Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Varmmassabeläggning i distrikt Vänersborg
Distrikt Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av dagverksamhet i Vänersborg
Avser rivning och ombyggnad av yttertak, markarbeten, fasadarbeten inkl fönsterkompletteringar samt inre renovering av ytor. Utvändiga markarbeten med marklutning för avvattning från hus. Fasadkompletteringar murverk, fönster. Erforderligt utbyte av ev fuktskadad trästomme i innerväggar.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Upprustning av skolgård och anläggning av lekutrustning i Vänersborg
Avser anläggning av multiarena för spontanidrottslek på Onsjö skolgård, samt upprustning av kringliggande mark med anläggning av murar, planteringar, asfaltering och hantering av dagvatten. Som option skall anbud inkludera anläggning av kompisgungor.
Renovering av hissar i Vänersborg
Avser renovering av 12 st hissar i fastigheter belägna på Kronogatan 57 & 59 i Vänersborg och Tomtevägen 1-5 på Vargön.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad - Bilutställning.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Omfattar även ombyggnad av två hållplatser.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Avser rivning av befintlig idrottsanläggning samt nyanläggning av konstgräsplan för breddfotboll med bl.a ny belysningsanläggning och inhägnad.
Tillbyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av allmännas toaletter och teknikrum.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Renovering av hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 12 st hissar i Vänersborg på Kronogatan 57 samt i Vargön på Tomtevägen 1-5.
Dykbesiktning Fisktorget i Vänersborg
Avser dykbesiktning av kaj vid Fisktorget.
Upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av Bandyns hus i Vänersborg
Avser rivning av Bandyns hus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus, tillkommande med en lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Tillbyggnad av garage.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av personallokal i Vänersborg
Rivning av personalbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Vänersborg
Ändrad användning av lager till livsmedelsaffär.
Rivning av transformatorstation i Vänersborg
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av boende till kontor.
Rivning av affärshus i Vänersborg
Rivning av affärslokal, kontor och lager.
Rivning av järnvägsstation i Vänersborg
Rivning av stationshus och flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: