Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Vänersborg
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DV01-2019 och DV02-2019.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus. Omfattningen är ej klarlagd. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare skolsalar till 24 lägenheter med 1 rum och kök. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till ca 8 lägenheter. Omfattningen är ej klarlagd. Projektet beror på framtida beslut av Vänersborgs kommun avseende befintlig verksamhet i lokalerna. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av ishall samt rivning.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Vänersborg
Avser renovering av 9 hissar i flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud Skola.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ombyggnad av skola samt utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i skola. Uppskattad kostnad.
Renovering med flexibelt foder i Vänersborg
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av kommunens huvudsakliga behov av renovering med flexibla foder i självfallsledningar under avtalstiden.
Tillbyggnad av fläktrum i ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av nytt fläktrum i ishallen, Sportcentrum.
Tillbyggnad av storkök i Vänersborgs kommun
Avser tillbyggnad av storkök med en hyrd modul via en sluss.
Ytskiktsrenovering av idrottsanläggning i Vänersborg
Avser renovering av omklädningsrum, wc i omklädningsrum, entré, entrédörrar samt belysning i sporthall på ca 300 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion av flerbostadshus samt rivning del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Tillbyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av personalrum/frisersalong till övernattningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på 50 kvm.
Slamsugning i Vänersborg
Avser slamsugning.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till rehabiliteringsklinik.
Ombyggnad av hus i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad för ändrad användning av hus.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: