Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Vänersborg
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DV01-2019 och DV02-2019.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Tillbyggnad av ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av ishall samt rivning.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Vänersborg
Avser renovering av 9 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Till- och ombyggnad av skola i Brålanda
Avser till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud Skola.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Frändefors, Vänersborgs kommun
Avser modernisering av 4 hissar i flerbostadshus på Ringaregränd 3, 4, 12 & 14.
Tillbyggnad av storkök i Vänersborgs kommun
Avser tillbyggnad av storkök med en hyrd modul via en sluss.
Renovering med flexibelt foder i Vänersborg
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av kommunens huvudsakliga behov av renovering med flexibla foder i självfallsledningar under avtalstiden.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ytskiktsrenovering av idrottsanläggning i Vänersborg
Avser renovering av omklädningsrum, wc i omklädningsrum, entré, entrédörrar samt belysning i sporthall på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av personalrum/frisersalong till övernattningsrum.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Avser rivning av industri- och lagerbyggnad efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på 50 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion av flerbostadshus samt rivning del av byggnad.
Slamsugning i Vänersborg
Avser slamsugning.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till rehabiliteringsklinik.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av hus i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad för ändrad användning av hus.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: