Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Varmmassabeläggning i distrikt Vänersborg
Distrikt Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Vägmarkering inom distrikt Vänersborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad (Hall 2) samt anläggande av parkering.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av dagverksamhet i Vänersborg
Avser rivning och ombyggnad av yttertak, markarbeten, fasadarbeten inkl fönsterkompletteringar samt inre renovering av ytor. Utvändiga markarbeten med marklutning för avvattning från hus. Fasadkompletteringar murverk, fönster. Erforderligt utbyte av ev fuktskadad trästomme i innerväggar.
Renovering av hissar i Vänersborg
Avser renovering av 12 st hissar i fastigheter belägna på Kronogatan 57 & 59 i Vänersborg och Tomtevägen 1-5 på Vargön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Rivning av duschar samt toalett vid fisktorget i Vänersborg
Rivning av allmän toalett och dusch vid fisktorget samt återställande av mark.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmeproduktionssystem i flerbostadshus i Vänersborg
Avser leverans och montage av nytt värmeproduktionssystem baserat på bergvärmepump.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad - Bilutställning.
Rivning av kontorsbyggnad i Vänersborg
Avser rivning av 1-plans kontorsbyggnad.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Avser rivning av befintlig idrottsanläggning samt nyanläggning av konstgräsplan för breddfotboll med bl.a ny belysningsanläggning och inhägnad.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Omfattar även ombyggnad av två hållplatser.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Renovering av hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 12 st hissar i Vänersborg på Kronogatan 57 samt i Vargön på Tomtevägen 1-5.
Upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Rivning av järnvägsstation i Vänersborg
Rivning av stationshus och flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Vänersborg
Rivning av transformatorstation.
Rivning av personallokal i Vänersborg
Rivning av personalbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus, tillkommande med en lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus samt uthus.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivning av garagebyggnader, luftslussar och inlastning samt rivning delar av industrilokal. Ombyggnad på Id: 1484737
Rivning av affärshus i Vänersborg
Rivning av affärslokal, kontor och lager.
Ombyggnad av industrilokal i Vänersborg
Ändrad användning av industri/kontor till sjukgymnastik samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av boende till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: