Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Utökning av förskoleplatser, Vänersborg
Avser utökning av förskoleplatser i Frändefors.
Om- och tillbyggnad av skola och idrottshall, Vänersborg
Avser åtgärder vid idrottshallar/specialsalar, Mariedalsskolan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av Holmängens va-verk i Vänersborg
Avser ombyggnation för att möta ökade belastningen samt krav på vattenverk.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 1- 1615556.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 1
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 2- 1615562.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ombyggnad- och invändig renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Byte av värmepumpar på flerbostadshus i Vänersborg
Byte av värmepump samt kompletterande energiborrhål. Skogsvägen 35-37 samt Åkervägen 4, Blåsut, Vänersborg.
Renovering/ombyggnation av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum i kommunhusets källare. I utförandet infattas ny dragning av avloppstammar, uppbyggnation av ny ventilation, nya badrum, ny el. Viss rivning av befintliga innerväggar krävs.
Ramavtal avseende tekniska Konsulttjänster, Vänersborgs kommun
Konsulttjänster, inom bland annat: byggledning, projektledning, arkitekt, värderare av mark, bygg, el, VVS, styr, regler och övervakning. Avtalstid 2 år. Option 1+1 år.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 1
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 2
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Fördjupad miljöteknisk markundersökning i Vänersborg
Projektet avser fördjupad miljöteknisk markundersökning.
Rivning av kontor i Vänersborg
Rivning av kontorshus.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Modernisering av 9 hissar i Vänersborg
Entreprenaden omfattar renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering skall ingå i entreprenaden. Adress:: Södergatan 7 e,f,g Adress: Gasverksgatan 14,16 Adress: Edsgatan 33,35 Adress: Idrottsgatan 5
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lagerbyggnad till träningslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för anläggning av väganslutning och bygglov för grindstolpar.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flygskola.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt ändrad användning från lagerverksamhet till fotostudio.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av lada.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändrad användning av vårdlokaler till kontor/administration.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: