Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Till- och ombyggnad av skola i Brålanda
Avser till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud Skola.
Utbyte av kompressoranläggning vid sluss i Vänersborg
Avser utbyte av kompressoranläggning vid Brinkebergskullens sluss.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Till- & ombyggnad av förskola i Vänerborg
Till- & ombyggnad av köket på Blåsuts förskola.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Frändefors, Vänersborgs kommun
Avser modernisering av 4 hissar i flerbostadshus på Ringaregränd 3, 4, 12 & 14.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till motionsanläggning och utvändig ändring.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av skolgård i Vänersborgs kommun
Planer finns för upprustning av skolgård på Onsjöskolan.
Tillbyggnad av gym i Vänersborg
Avser utökning av gymmet, en ny träningssal, nya förråd och nya omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser en förlängning av en hall i en lagerbyggnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.
Fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: