Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare skolsalar till 24 lägenheter med 1 rum och kök. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ombyggnad av anstalten i Vänersborg
Avser ombyggnad av anstalten Östragård.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 1- 1615556.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 1
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 2- 1615562.
Renovering av badrum, Vänersborgsbostäder
Avser renovering- och ombyggnad av badrum. Avtalstid 6 år.
Renovering av hissar i Vänersborg och Vargön
Renovering av 9 st hissar på adresserna: Sommarhemsvägen 36. Sjöbosvägen 2 Lindvägen 8 Vargön Storegårdsvägen 27, 29, 31 Vargön Tors väg 1,5,9 Vargön
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Vänersborg
Tillbyggnad av församlingshem, utvändig ändring och ombyggnad av kök.
Byte av värmepumpar på flerbostadshus i Vänersborg
Byte av värmepump samt kompletterande energiborrhål. Skogsvägen 35-37 samt Åkervägen 4, Blåsut, Vänersborg.
Ramavtal avseende miljökonsulter, Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ramavtal avseende brandlarmservice, Västra Götalandsregionen
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende service rörpostanläggningar, Västfastigheter
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Reperation av bro i Vänersborg
Avser reparation av låsreglar på Gropbron.
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader i Vänersborg
Avser rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Vänersborg
Rivning av kontorshus.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Strömförsörjning till Aqua Blå 2020 i Vänersborg
Projektet avser strömförsörjning till Aqua Blå 2020. Uppskattad start och kostnad.
Fördjupad miljöteknisk markundersökning i Vänersborg
Projektet avser fördjupad miljöteknisk markundersökning. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anmälan för installation av va kommunal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ändrad användning av butikslokal till 3 st lägenheter.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av portvaktsstuga.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändrad användning av kontorshus till samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: