Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ramavtal avseende byggtjänster, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ombyggnad av anstalten i Vänersborg
Avser ombyggnad av anstalten Östragård.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 1- 1615556.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 1
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 2- 1615562.
Renovering av badrum, Vänersborgsbostäder
Avser renovering- och ombyggnad av badrum. Avtalstid 6 år.
Till- & ombyggnad av förskola i Vänerborg
Till- & ombyggnad av köket på Blåsuts förskola.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell eventhall.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av hissar i Vänersborg och Vargön
Renovering av 9 st hissar på adresserna: Sommarhemsvägen 36. Sjöbosvägen 2 Lindvägen 8 Vargön Storegårdsvägen 27, 29, 31 Vargön Tors väg 1,5,9 Vargön
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende miljökonsulter, Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ramavtal avseende brandlarmservice, Västra Götalandsregionen
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende service rörpostanläggningar, Västfastigheter
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Reperation av bro i Vänersborg
Avser reparation av låsreglar på Gropbron.
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader i Vänersborg
Avser rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Västfastigheter
Revisonsbesiktningar Elanläggningar för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd.
Strömförsörjning till Aqua Blå 2020 i Vänersborg
Projektet avser strömförsörjning till Aqua Blå 2020. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal golvservicearbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende VVS-artiklar, Vänersborg
Ramavtal avseende för VVS-artiklar. Avatals tid 2020-01 - 2021-12-31 Möjlighet till förlängning på 24 mån.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av nedbrunnen lagerlokal.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av 3 st komplementbyggnader.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Vänersborg
Bygglov för inredning av lokal livsmedelsbutik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ändrad användning av butikslokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anmälan för installation av va kommunal.
Ombyggnad av garage i Vänersborg
Anmälan för ombyggnad av lastbilsgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: