Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster, utbyggnad av balkonger ny isolering och fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Tekniska installationer i Uddevallatunnlarna
Trafikledningssystem och styr- och övervakningssystem för att åstadkomma en bättre trafik- och personsäkerhet. Objektet inkluderar även option på drift och underhåll.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2020.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Underhåll av Uddevallatunnlarna, etapp 3
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer, bergarbeten, kanalisation.
Ombyggnad till kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av logement till kontor.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd i Uddevalla
Avser ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av kaj i Uddevalla
Avser ombyggnad av kaj samt högvattenskydd.
Omläggning av VA-ledningar i Uddevalla
Avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar från Tornhuset till en punkt mellan Göteborgsvägen och befintliga Walkesborgsbadet.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart och kostnad oviss.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad där byggnadens bärande delar berörs, planlösningen påverkas och ny ventilation installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för personalutbildning.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av garage till utbildning.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivån.
Rivning av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad samt ändrad användning till skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av kopplingsstation för fibernät.
Ombyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: