Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar och avser ett 20-tal olika gatuadresser.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Ombyggnad och ROT-renovering av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och ROT-renovering av skola.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2021.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2022.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 29 lägenheter och 1 lokal i flerbostadshus samt målning av fasad.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata.
Drift och underhållsavtal fibernät i Ljungskile
Projektet avser drift och underhållsavtal, ett sådant avtal gäller besiktade delar och kommer därför att över tid utökas till hela nätet driftas och underhålls av samma företag. Södra Fräkne Fiberförning har ca 1400 medlemmar och geografiskt sträcker sig nätet från Ljungskile i norr till en bit söder om Ucklum och täcker båda sidor om sjön Hällungen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Skredsäkring i Uddevalla
Projektet avser en akut skredsäkring genom att en avsläntning görs ca 13 meter in i Museiparken.
Ombyggnad av skjutplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skjutplats med kulfång, körytor, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 i sjukhus.
Renovering av bro och GC-tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av en GC-tunnel samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Avser ombyggnad och ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för flytt av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av ladugård i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av annan byggnad eller anläggning, ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av garage.
Uv-skydd bassängområde i Uddevalla
Projektet avser ett vädertåligt Uv-skydd som ska ge ett skuggat område över en rund babybassäng (8 meter i diameter) inom ett frilufts badområde som ligger inom ett naturreservat. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: