Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 29 lägenheter och 1 lokal i flerbostadshus samt målning av fasad.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Ombyggnad torg i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av torg.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uddevalla
Projektet avser anpassning av lokaler från boende för ensamkommande barn till studentboende.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 i sjukhus.
Ombyggnad av skjutplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skjutplats med kulfång, körytor, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Renovering av bro och GC-tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av en GC-tunnel samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Avser ombyggnad och ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för flytt av transformatorstation.
Ombyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av lägergård samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt rivning av befintlig carport.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Rivning av ladugård i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av annan byggnad eller anläggning, ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av garage.
Rivning av skärmtak i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från gym till gymnastiksal för skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: