Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Mittseparering på väg 678 mellan Lerbo-Bratteröd
Mittseparering och bärighetsförstärkning.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Ombyggnad till kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av logement till kontor.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019.
Omläggning av VA-ledningar i Uddevalla
Avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar från Tornhuset till en punkt mellan Göteborgsvägen och befintliga Walkesborgsbadet.
Ombyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och utvändig ändring av affärsbyggnad samt ändrad användning från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad för mötesseparering på väg 44 i Uddevalla
Mötesseparering samt nya busskörfält sträckan Tavelgatan-Undavägen.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd i Uddevalla
Avser ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering/uppgradering av hissar vid Uddevallabron
Objektet avser utförande av modernisering av befintliga tillsynshissar 4 st, komplett leverans och installation till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktigad och godkänd anläggning.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gymnastikhall, omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för upplag samt marklov, Haljersröd 1:13|haljersröd 1:12|konungsberg 3:8.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av 2 enbostadshus och garage Anfasteröd 1:37,1:49.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av parkeringshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fasadelement på parkeringshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad samt ändrad användning till skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av kopplingsstation för fibernät.
Ombyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage.
Tillbyggnad av vårdhem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hvb-hem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kedjehus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus, installation av va-anläggning samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av materialgård.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ändrad användning av garage till utbildning för fordonsteknik, gymnasie.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: