Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser. Strategisk partnering.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter. (Gammalt vattentorn)
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser in- och utvändig ombyggnad samt tilläggsisolering.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Anläggande av parkering och upprustning av utemiljö i Trollhättan
Avser rivning av verkstadsbyggnad samt anläggande av parkering och anpassning av utemiljö vid Annexet.
Utbyte av pelletspannor i Trollhättan
Avser utbyte av två befintliga pelletspannor.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flygterminal i Trollhättan
Avser ombyggnad av avgångs- och ankomstdelarna i terminalbyggnaden på Fyrstads flygplats.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Återuppbyggnad av 1/3 av förskolan som drabbats av brand. Stomrivning, fasadarbete samt takbyten m.m
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Ramavtal avseende gas, gasol och koldioxidtank, Trollhättans kommun m.fl
Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1: Avser det samlade behovet av gas och gasol levererad i gasflaska. Del 2: Avser det samlade behovet av flytande koldioxid samt hyra av tank inklusive förångare till: Vattenverket, Överby, Trollhättan. Skräcklans Vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg. Rörvik (Brålanda vattenverk, planerad driftsstart hösten 2019.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Ny Belysningsanläggning i Trollhättan
Avser byte av belysningsanläggning i Slättbergshallen.
Ombyggnad av ventilation på pizzeria i Trollhättan
Befintligt ventilationsaggregat ska ersättas med nytt FTX aggregat. Ny kåpa för diskmaskin ska installeras.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Upphandling av hissautomat i Trollhättans kommun
Avser upphandling av hissautomat.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av affärslokaler/flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av pannrum.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kvarterslokal till förskola/dagverksamhet.
Ombyggnad av cafeteria i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från teater/biosal till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av industribyggnad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av argontank i industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Ändrad användning från frisör till bostad.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Ändrad användning från kontor/lager till förskola, tidsbegränsat lov t.o.m. 2028-06-01.
Ombyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov avlägsning av bergknalle.
Rivning av förråd i Trollhättan
Rivningslov rivning av förrådsbyggnad.
Krossning av återvunna asfaltmassor, Trollhättans kommun
Uppdraget avser att krossa massor bestående av "asfaltskakor", frästa asfaltsmassor och bärlagermaterial till fraktion 0-16. Massorna finns idag på upplag och har en volym på ca 5000 ton. Upplaget är beläget på Svenäcker som ligger ca 7 km väster om Trollhättans centrum. utrymme för krossmaskiner ordnas av beställare och finns beläget på samma plats som massorna. Under krossningsarbetet skall det ingå lastning av fordon. Lastningen skall inte stoppa krossningsarbetet
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avserändrad användning från lager/butik till idrottsanläggning, Bygglov utökning av befintlig veranda Grafiten 1.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser ombyggnad, ny utformning av Djupebäcksplatsen.
Ombyggnad av brygga i Trollhättan
Avser ombyggnad av resterande del av bryggan vid Strandgatan.
Renovering av dykdalb i Göta älv
Dykdalb 321A är placerad och utformad för att fungera som farledsmarkering för farledskanten i aktuell position i Göta älv. Dykdalben är utrustad med en belyst skärm. Vid påsegling under 2017 uppstod skador på dykdalbens pålverk av stålrörspålar. Även utriggaren av trä och elinstallationer skadades. Uppdraget omfattar i huvudsak ny bottenförankrad stålrörspåle och ny utriggare i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: