Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Ombyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser in- och utvändig ombyggnad samt tilläggsisolering.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Återuppbyggnad av 1/3 av förskolan som drabbats av brand. Stomrivning, fasadarbete samt takbyten m.m
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Ombyggnad av ventilation på pizzeria i Trollhättan
Befintligt ventilationsaggregat ska ersättas med nytt FTX aggregat. Ny kåpa för diskmaskin ska installeras.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av affärslokaler/flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).
Ombyggnad av industribyggnad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av argontank i industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av cafeteria i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från teater/biosal till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ändrad användning från kontorslokaler till vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning skola, i en del av huvudbyggnaden.
Krossning av återvunna asfaltmassor, Trollhättans kommun
Uppdraget avser att krossa massor bestående av "asfaltskakor", frästa asfaltsmassor och bärlagermaterial till fraktion 0-16. Massorna finns idag på upplag och har en volym på ca 5000 ton. Upplaget är beläget på Svenäcker som ligger ca 7 km väster om Trollhättans centrum. utrymme för krossmaskiner ordnas av beställare och finns beläget på samma plats som massorna. Under krossningsarbetet skall det ingå lastning av fordon. Lastningen skall inte stoppa krossningsarbetet
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser ombyggnad, ny utformning av Djupebäcksplatsen.
Tillbyggnad av samlingslokal i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig tillbyggnad.
Ombyggnad av brygga i Trollhättan
Avser ombyggnad av resterande del av bryggan vid Strandgatan.
Renovering av dykdalb i Göta älv
Dykdalb 321A är placerad och utformad för att fungera som farledsmarkering för farledskanten i aktuell position i Göta älv. Dykdalben är utrustad med en belyst skärm. Vid påsegling under 2017 uppstod skador på dykdalbens pålverk av stålrörspålar. Även utriggaren av trä och elinstallationer skadades. Uppdraget omfattar i huvudsak ny bottenförankrad stålrörspåle och ny utriggare i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: