Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tranemo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Projektet avser ROT-renovering av 2 flerbostadshus. Varje byggnad består av 3 våningar + källare. Varje våningsplan innehåller 4 st lägenheter, 12 st lägenheter per byggnad, 24 lägenheter i denna huvuddel. Totalt kommer 72 lägenheter i 6 huskroppar av åtgärdas i 3 huvuddelar. Förnyelsen omfattar ROT-renovering av samtliga lägenheter samt tillhörande åtgärder i källarplan där cykelrum, garage, lägenhetsförråd och övriga förrådslokaler moderniseras. Exteriör som tak, taksarg, fasad, fönster, dörrar mm förnyas. Vidare förses samtliga byggnader med ny inglasad entré innehållande ny hiss. Nya komplementsbyggnader och miljörum uppförs.
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Tillbyggnad av lagerlokal i Tranemo
Avser tillbyggnad lagerlokal Nexans, Grimslund 2:77.
Ombyggnad av korttidsboende i Tranemo
Avser ombyggnad till korttidsboende.
Tillbyggnad av padelhall i Tranemo
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning med padelhall, omklädningsrum, förråd och gym.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll bygg- och hanterkstjänster, Tranemo
Omfattar reparations-, underhålls-, och servicearbeten inom bygg- och hanterkstjänster på ramavtal. Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Tranemo
Då tomtmark längs Järnvägsleden ska bebyggas krävs att befintlig kanalisation flyttas. Denna entreprenad omfattar schaktning, rördrivning, fyllning, montage- och svetsningsarbeten för fjärrvärmeledning och skyddsrör för optoledning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: