Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av värme i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Skärhamn
Avser nybyggnad av cistern.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad dagvattenledningar på Tjörn
Projektet avser att säkra tillgång till vatten och avlopp för nya bostäder i Skärhamn (Malagaområdet) samt minska problem med översvämningar i samband med större nederbördsepisoder. Vissa arbeten görs i anslutning till befintliga pumpstationer, en befintlig pumpstation rivs och ersätts med tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Sjöledning ca 300 meter, bräddledningar ca 100 meter och dagvattenledningar ca 600 meter. Uppskattad kostnad.
Om-och tillbyggnad av lager i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av lager vid bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Skärhamn
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Mindre sandtäckning på havsbotten Tjörn
Projektet avser att täcka havsbotten med 10 cm sant i en vik utanför Lilla Askerön för att skapa en miljö där man senare kan plantera ålgräs. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Klädesholmen
Avser om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad för bergvärmecentral på skola.
Tillbyggnadav vårdbostad i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad för reservkraftsaggregat vid vårdbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: