Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 16 snedkablar. Utförs i 2 etapper med 8 kablar/etapp.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjas i juli 2020. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av ishall på Tjörn
Projektet avser ny- och ombyggnad av ishall.
Om- och nyanläggning av Östra huvudvattenledningen på Tjörn
Projektet avser att säkra tillgång till vatten för Kållekärr med omnejd. Befintlig ledning av eternit är i dåligt skick varför den behöver renoveras. Huvuddelen av ledningen renoveras med rörspräckning, delar av ledningen nyanläggs med öppen schakt eller styrd borrning. Vattenledningar: ca 8000 meter.
Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilverkstad.
Krossning av sten till 4 fraktioner på Heås återvinningscentral på Tjörn
Projektet avser krossning av sten till 4 fraktioner på Heås återvinningscentral.
Tillbyggnad av automatstation i Skärhamn
Tillbyggnad drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Skärhamn
Tillbyggnad återvinningscentral.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad .
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Ombyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Skärhamn
Projektet avser nytt trapphus med hiss i samlingslokal.
Sandtäckning på havsbotten Tjörn
Projektet avser ett 1 dm tjockt lager grovkornig sand ska lägga ut på en 1 hektar stor yta i en havsvik sydväst om Lilla Askerön. Syftet är att minska uppgrumlingen av befintligt bottensediment och därigenom förbättra ljus förhållanderna och skapa bättre förutsättningar för ålgräs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: