Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ramavtal beläggningsarbeten i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal för beläggningsarbeten i Strömstads och Tanums kommuner. Avtalet ska gälla i 2 år med möjligeht till förlängning 1 + 1 år. Kostnad oviss.
Upprustning av badplats i Grebbestad
Projektet avser upprustning av badplats.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Tanumshede
Avser bl.a ombyggnad av VA-ledningar, schakt m.m för fjärrvärme och GC-väg på skolvägen. Omfattar också VA-ledningar för skolområdet och en ny infartsväg till skolkök och parkeringsplatser.
Ramavtal avseende anläggningsarbeten samt leverans av fyllnadsmaterial i Tanumshede
Ramavtal avseende anläggningsarbeten relaterade till Tanums kommuns VA-nät och liknande arbeten inom Tanums kommun. I uppdraget ingår både planerad verksamhet och akuta uppdrag. Ramavtalet avser avrop av tjänster successivt efter behov ocht beräknas gälla som längst under perioden februari 2018 – februari 2020, med option för beställaren att förlänga avtalet 1 + 1 år i taget. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från hotell till vårdfastighet.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om utökning av befintlig brygga, strandvägen.
Tillbyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjöbodsförråd.
Tillbyggnad av bastu i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till bastu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: