Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Tanum
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2020.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök. Byggstart tidigast augusti 2020.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnation av 130/10kV station. Ny byggnad med nytt 12kV ställverk samt kontrollutrustning. Byte av transformatorer(25MVA), mättransformatorer, avledare och tre frånskiljare på 130kV. Ny kontrollutrustning för 130kV. Transformatorer tillhandahålls av Beställaren. Markarbeten ingår.
Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Projektet avser rivning och uppgradering av vindkraftspark.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tanum
Projektet avser tillbyggnad med en ny MBBR-bassäng planerad bredvid befintlig biobädd. Bassängen ska förses med rörliga bärare, silplåtar, luftarsystem, cirkulationspump, instrument och omrörare. Befintlig biobädd ska vara kvar och användas som reserv. I befintlig reningsverksbyggnad ska en ny renssil på inkommande installeras samt en ny mekanisk förtjockare. uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 1
Projektet avser att riva stenpir och ersätta den med en träpålad brygga. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av teknikrum.
Ombyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för flytt av servicehus på fjällbacka camping.
Tillbyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikrum för ventilationsutrustning på förskola.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt fasadändring på fritidshus.
Ombyggnad av idrottsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för ombyggnation av fotbollsplan/aktivitetsområde till paddeltennisbana, p-platser, beachvolleybollplan samt grillplats.
Ombyggnad av industrihus i Fjällbacka
Avser ombyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Fjällbacka
Avser ändrad användning från butikslokal till vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: