Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum. Byggstart tidigast hösten 2019.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Ombyggnad till förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad till förskoleverksamhet inklusive komplettering av utrustning i mottagningskök. Byggstart tidigast sommar 2019.
Anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokaler i Tanums kommun
Avser anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokal.
Lokalanpassning omsorgslokaler i Tanum
Lokalanpassning av omsorgslokaler inklusive brandskyddsåtgärder.
Lokalanpassning skolor i Tanum
Lokalanpassning av skollokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring på verksamhetsbyggnad, samt rivning av övervåning. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt fasadändring av fritidshus.
Tillbyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (toaletter).
Tillbyggnad av församlingshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plattformshiss på församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av pumphus med offentlig hwc.
Tillbyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av två toaletter samt dusch på restaurangbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för nedgrävning av oljeavskiljare.
Ombyggnad av produktionslokal i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av verksamhetslokal, samt ändrad användning från café till vandrarhem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: