Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av avloppsledningar mm i Strömstad
Projektet avser nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet. Lägga ca 15 km nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. i uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav ca 130 meter är genom berg.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall (1200-1300 kvm) samt parkeringsplatser.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Ombyggnad av vårdbostad i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från 12 mindre lägenheter till 9 större lägenheter för äldre och funktionshindrade.
Ombyggnad till kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från lager till kontor.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av beredskapsförråd i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av beredskapsförråd.
Ombyggnad av sopsorteringshall i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentralens sopsorteringshall för sopor.
Tillbyggnad av kontor i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Tillbyggnad av ställverk i Strömstad
Skärje 1:10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av avloppspumpstation (ombyggnad).
Ombyggnad av fritidsanläggning i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för ändring av marknivån (skatepark). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: