Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av avloppsledningar mm i Strömstad
Projektet avser nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet. Lägga ca 15 km nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. i uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav ca 130 meter är genom berg.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall samt parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2020.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Ombyggnad till kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från lager till kontor.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av sopsorteringshall i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentralens sopsorteringshall för sopor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Avser ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Avser ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Norra slön 1:29 - ansökan om bygglov för om/tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- eller kontorshus (pantrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:16 - österöd, ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser ändring av lager och isättning av ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: