Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av räddningscentral i Strömstad
Avser ombyggnad av sjöräddningsstation.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bränneriängen 2 - ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till restaurang och från handel till handel av livsmedel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av receptionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Limmaren 2 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från handelslokal till paddeltennisbana.
Tillbyggnad av förråd i Strömstad
Långö 1:50 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömstad
Nord-koster 1:275 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om rivningslov för byggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om bygg/rivningslov för ombyggnad- och rivning av sophall för återvinningscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser ändring av lager och isättning av ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: