Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontarbete på en sträcka av ca 170 meter utmed småbåtshamnen i Gästhamnen vid Stenungstorg. Avsikten är dels att höja säkerhetsrisken vid glidytor dels att förhindra oönskad förflyttning av jordmaterial ut i hamnbassängen.
Plankorsningsåtgärder vid Östra Berg
Högre vägskydd, ny bomanläggning.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddring i hamnbassängen av 14000 kbm för deponering i djuphåla i Byfjorden.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 430 kvm.
Ombyggnad till kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av en handelslokal till nytt kontor med kundmottagning för Stenungsundshem AB. Uppskattad kostnad.
Utbyte av konstgräs på plan i Stenungsund
Projektet avser utbyte av konstgräs på en befintlig plan samt flyttning och omläggning av befintligt konstgräs, byggnation av gallerdunk mm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation med skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Avser tillbyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss samt ändrad planlösning i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Anmälan för rivning av ett enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser byte av 5-6 fönster i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivning av ett enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Tillbyggnad av skola med fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Bygglov för anläggande av kortuppställningsplats för lastbilar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser ändrad användning av skola till 7 st lägenheter.
Rivning av livsmedelsbutik i Stenungsund
Projektet avser rivning av livsmedelsaffär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: