Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till friskvårdslokaler i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av gamla simhallen med tillhörande utrymmen till en friskvårdsanläggning.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser invändig renovering i två fastigheter avseende badrum och upprustning av befintligt värmesystem. Avser även renovering av yttertak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt taksäkerhet och avvattningsplåt såsom fotplåt, hängränna, stuprör och gavelskivor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Uppförande av reservkraftsanläggning vid äldreboende, Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Stenungsund
Avser byte av 10 kV och 0,4 kV ställverk och ny reservkraft.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad i idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser ändring av bärande konstruktion och ombyggnad för ny ventilation i idrottsanläggning och skola.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast hösten 2018.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser fiberetablering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus med skärmtak samt installation av hiss.
Ombyggnad av butik i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av bilverkstad till butik.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av bastu i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gästhamnskontor till bastu.
Rivning av klubbhus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av föreningsgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av kontor i Stenungsund
Rivningslov för rivning av Röda huset Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. .
Ombyggnad i tvättstuga i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad för ny ventilation i tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: