Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 535 i Göteborg
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ny sträckning ca 3,5 km och breddning av befintlig väg ca 500 meter. Åtgärderna innebär breddning från 1+1 väg till mötes separerad 2+2 väg, 2 stycken viltpassager, 2 cirkulationsplatser och ny gc-bana i den södra delen. Projektet berör kommunerna Partille, Lerum och Härryda.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast juni 2019.
Spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 1
Byte av växel 301 och 302 inklusive växelförbindning mellan dessa. Montage av 2 nya kontaktledningsstolpar inklusive fundament samt anpassning/justering av kanalisation. Objektet är beläget vid östra infarten till Sävenäs Godsbangård, bdl 601 mellan km 449 och km 450 usp.
Nytt luftbehandlingssystem vid förskola i Partille
Avser installation av ett nytt till- och frånluftsaggregat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tillbyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av luftbehandlingsaggregat i idrottshall i Partille
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat och styr- och övervakningsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan ombyggnad ändrad användning, från industri till kontor. Kontakt inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov, ombyggnad kontor och handel.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Ombyggnad i bibliotek i Partille
Avser renovering av en hiss i biblioteket i Kulturum.
Tillbyggnad av förskola i Partille
Projektet avser skärmtak för barnvagnar vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: