Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 535 delen Åstebo-Bårhult i Partille
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Tingsvägen, ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen, ombyggnad av cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen, ny rörbro mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen.
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
Faunapassage vid Åstebotjärn samt viltstängsel.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik.
Spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 1
Byte av växel 301 och 302 inklusive växelförbindning mellan dessa. Montage av 2 nya kontaktledningsstolpar inklusive fundament samt anpassning/justering av kanalisation. Objektet är beläget vid östra infarten till Sävenäs Godsbangård, bdl 601 mellan km 449 och km 450 usp.
Tillbyggnad av kontor i Partille
Avser tillbyggnad kontor och lager (triumf glass),
Ombyggnad av kontor i Partille
Avser fasadändring/ändrad användning kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Avser tillbyggnad industri.
Nytt luftbehandlingssystem vid förskola i Partille
Avser installation av ett nytt till- och frånluftsaggregat.
Tillbyggnad av kylanläggning i Partille
Ansökan placering av kylmaskin.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan ändrad användning till gym.
Byte av luftbehandlingsaggregat i idrottshall i Partille
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat och styr- och övervakningsanläggning.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Vägrensslåtter i Partille
Slåtter utförs mellan V36 och V40. Löpmeter ca 128311 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: