Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig tandläkarmottagning (ca 350 kvm) och tillbyggnad (ca 300 kvm) till 10 lägenheter i äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Trafiklösning vid skola i Varekil, etapp 1 och 2
Projektet avser breddning av befintlig väg, ny parkering med avstigningsplats vid skola, nya GC-banor och upprustning av befintlig busshållplats. Projektet utförs utmed Jörsåsvägen från korsningen Smultronvägen till korsning Ekbacken.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av storkök, personalrum datarum mm i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Ny pir i Henön
Projektet avser rivning av befintlig pir (ca 125 meter lång) och anläggande av en ny pir. För att kunna anlägga piren ska gammal spont rivas och nytt erosionsskydd läggas ut. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skolgård i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skolgård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: