Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av storkök, personalrum datarum mm i äldreboende.
Ny pir på Henön
Projektet avser rivning av befintlig pir (ca 125 meter lång) och anläggande av en ny pir. För att kunna anlägga piren ska gammal spont rivas och nytt erosionsskydd läggas ut.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig tandläkarmottagning (ca 350 kvm) och tillbyggnad (ca 300 kvm) till 10 lägenheter i äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge.
Ombyggnad av pir i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Utredning av vattenhushållning i fågelsjö i Orust
Projektet avser att utreda hur förändrad vattenhushållning kan användas som ett verktyg för att minska igenväxningsproblemen och berika fågellivet samtidigt som den är acceptabel eller kanske tom önskvärd för jordbruket. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för fiskodling i Ellös, Orust
Avser bla rivning travers balkar, flyttning av avlopp i tak, riva el efter väggar och tak, borttagning av golvränna samt ny golvränna, borttag betongramp och klack, primning av betongyta, gjutning av nytt golv, isoleringsväggar, nedpendlat sandwichtak, dörr i sandwichelement, centralbelysning, epoxi på golv och uppvik på sandwichelement samt tilluft genom sandwichväggar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: