Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2020.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av specialsalar på skola.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Avser nybyggnad av kontorshus samt parkering. Omfattning oklar.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Ombyggnad av styrrum HVC i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontrollrum så att ett rum för installation av styrutrustning och ett mötesrum erhålls. Uppskattad kostnad.
Konsultgrupp till förstudie Byggnad 23 (Forsåker) i Mölndal
Projektet avser en förstudie för byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri. Omfattning oklar.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Avser renovering av byggnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industri, kulturhistorisk byggnad.
Rivning av badhus i Mölndal
Rivning av simhall.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning, del av byggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Tidsbegränsat lov vårdcentral.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tillfällig p-yta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus takkupa.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av befintlig verksamhet/sprinkleranläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) förråd/tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad/ändring av industri, ny lastbrygga.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Ändrad användning från privat boende till boende för nyanlända.
Rivning av lager i Mölndal
Avser rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad / ändring av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivining av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad/installation av apparatrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Ändring av förskola.
Ombyggnad av gym i Mölndal
Ändring av kontor till gymlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändrad användning.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Mölndal
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: