Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm).
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Slänt stabilisering i Mölndal
Projektet avser åtgärder för att motverka skredrisk och instabilitet inom Forsåkers området. Detta genom slänt stabilisering av mark runt Mölndalsån, avschaktningar och rivningar samt miljösanering av förorenade massor.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av ikea varuhus på ca 29 000 kvm. Byggtid beräknas ta mellan 4 till 6 månader.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av kontor påbyggnad.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan. Uppskattad kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Kylmaskin 600 kW för temporär fjärrkyla i Mölndal
Projektet avser kylmaskin för temporär fjärrkyla 600 kW samt tillhörande tjänster reservdelar mm.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus, ny lgh 1 rok, Ändring av flerbostadshus, ny lgh 2 rok Travkusken 1.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag ytterligare information.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av industri sprinkler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av va-ledning i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Tidsbegränsat lov, ändrad användning livsmedel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning till flerbostadshus 4 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, trapp, ändring brandceller. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, brandutrymning, ny dörr.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av byggnader i Mölndal
Projektet avser rivning av 11 byggnader på fem fastigheter.
Brännare byte vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser nya brännare till oljepannan P2 på 50 MW nyttig fjärrvärmeeffekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: