Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av elkraftförsörjning vid sjukhus i Mölndal
Projektet omfattar uppförandet av byggnad för reservkraftaggregat, dieseltankar, hög- och lågspänningeställverk samt schakter och rörtryckning för kabeldragning från reservkraftsbyggnaden in till Mölndals sjukhus. Som sidoentreprenad utförs leverans och montage av reservkraftaggregat, och dieseltankar samt hög- och lågspänningeställverk med tillhörande installationer.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av förskola till klassrum och grupprum samt tillbyggnad av entré på plan 2.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av huvudentrén på Mölndals Sjukhus
Avser ombyggnad av huvudentrén på sjukhuset. Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess huvudentré ska likt de övriga sjukhusen spegla detta på ett positivt och representativt sätt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal. Byggstart tidigast oktober 2018.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Installation av tank vid Riskullaverket i Mölndal
Avser konstruktion, tillverkning samt installation av ny 500 kbm tank för RME olja.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Underhållsarbeten av bro i Mölndal
Projektet avser underhållsarbeten av bro över järnväg och omfattar reparationsarbeten på ovansidan av bro med bl a omisolering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, planterings-, signal- och belysningsarbeten på gata.
Skyddsbeläggning Eldstad P i Mölndal
Avser skyddsbeläggning av eldstaden i Panna 3 med Inconel eller förslag på alternativ metod.
Rivning av byggnad i Mölndal
Projektet avser rivning av fd fabriksbyggnad, Byggnad 26 samt sanering av kontaminerad färg och puts invändigt i Byggnad 13. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Funktionsentreprenad för gatubelysning, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av gatubelysningsnätet i Mölndal.
Funktionsentreprenad för trafiksignaler, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av trafiksignalsanläggningar i Mölndal.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning, tvätthall.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Ändrad användning på hotell.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Mölndal
Ändring av fabrik och användning.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av befintliga byggnader by7 och by17.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av byggnad 26.
Rivning av järnvägsbro i Mölndal
Rivning del av järnvägsbro. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakt inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: