Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind.
Trimningsåtgärder samt ny bro vid Kålleredsmotet i Mölndal
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av Stensjö dämme i Mölndal, etapp 3
Projektet avser total ombyggnad av Stensjö dämme inkl rivning av del av befintligt dämme samt utförande av ny fiskväg.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation i Lindome
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, dusch och våtutrymmen. Uppskattad kostnad.
Rivning av byggnader i Mölndal
Projektet avser rivning av 11 byggnader. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Urgrävning av Stålloppet i Mölndal, etapp 2
Projektet avser urgrävning av Ståloppet (ca 6000 kvm) inkl viss urgrävning i Rådasjöns utlopp samt Stensjöns inlopp (ca 2000 kvm). Arbetena kommer även omfatta erosionsskydd av brofundament under vägbro över Ståloppet, bergschakt vid Ståloppets inlopp samt utförande av ny gångbro inkl rivning av befintlig gångbro. Uppskattad kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av verkstad i Mölndal
Tillbyggnad av verkstad och lager.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av 2 enbostadshus Våmmedal 2:64,2:65.
Rivning av skorsten i Mölndal
Rivning av flerbostadshus, skorsten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus fyra balkonger.
Ombyggnad av klinik i Mölndal
Ändrad användning från industri till klinik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mölndal
Ändring av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av stuga i Mölndal
Avser rivning av grindstuga på ca 50 kvm.
Rivning av transformatorstation i Mölndal
Avser rivning av transformator och asfaltsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad ändrad användning.
Ombyggnad av stadshus i Mölndal
Installation av ventillationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändrad användning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: