Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av specialsalar på skola.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av styrrum HVC i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontrollrum så att ett rum för installation av styrutrustning och ett mötesrum erhålls. Uppskattad kostnad.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Avser renovering av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus Fiskarna 1,2,3.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad/ändring av industri, ny lastbrygga.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Ändrad användning från privat boende till boende för nyanlända.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Ändring av förskola.
Ombyggnad av gym i Mölndal
Ändring av kontor till gymlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av befintlig verksamhet/sprinkleranläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) förråd/tvättstuga.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivining av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garagelänga.
Rivning av panncentral i Mölndal
Rivning av panncentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Tidsbegränsat lov vårdcentral.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tillfällig p-yta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus takkupa.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändrad användning.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Mölndal
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: