Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet.
Lokalanpassning av kontor i Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av stadshus i Mölndal
Installation av ventillationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av verkstad i Mölndal
Avser en mindre tillbyggnad av verkstad.
Rivning av stuga i Mölndal
Avser rivning av grindstuga på ca 50 kvm.
Rivning av transformatorstation i Mölndal
Avser rivning av transformator och asfaltsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av 2 enbostadshus Våmmedal 2:64,2:65.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Tidsbegränsat lov, ändrad användning livsmedel.
Tillbyggnad av va-ledning i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Tillbyggnad av förskola, skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till två lgh.
Ombyggnad av enbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mölndal
Ändring av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av byggnader i Mölndal
Projektet avser rivning av 11 byggnader på fem fastigheter.
Brännare byte vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser nya brännare till oljepannan P2 på 50 MW nyttig fjärrvärmeeffekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: