Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och tillbyggnad samt rivning av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola hus A samt rivning av hus B, C och E.
Om- och tillbygnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ny ventilation och värmesystem samt ombyggnad mottagningskök till tillagningskök.
Ombyggnad av huvudentrén på Mölndals Sjukhus
Avser ombyggnad av huvudentrén på sjukhuset. Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess huvudentré ska likt de övriga sjukhusen spegla detta på ett positivt och representativt sätt.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av förskola till klassrum och grupprum samt tillbyggnad av entré på plan 2.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal. Byggstart tidigast oktober 2018.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp).
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun.
Underhållsarbeten av bro i Mölndal
Projektet avser underhållsarbeten av bro över järnväg och omfattar reparationsarbeten på ovansidan av bro med bl a omisolering.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Denna entreprenad avser byte av luftbehandlingsanläggning på Krokslättsskolan, hus A. B
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak. Byggstart oviss.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart mars/april 2019.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av anläggning, tvätthall.
Renovering av vattenledning i Mölnsal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor och butik i flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning av 4 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av komplementbyggnad (attefall), vedförråd.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av spiraltrappa, utvändigt.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Utbyte av port samt ombyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Utökning av parkeringsplatser samt nybyggnation av miljöstation.
Rivning av fastigheter i Mölndal
Avser rivning av sex st byggnader fyra bostadshus, ett garage och ett uthus rivs i sin helhet i alla dess konstruktioner, plan och källare.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: