Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Tillbyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av bilhall (800-900 kvm).
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gata.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Områdesskydd: Heda Skandinavien, Sväravägen 25, 611 67 Nyköping, tel 0155-217720, Daniel Bengtsson.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Rivning av fd äldreboende i Mölndal
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad samt ändring av en-/tvåbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Rivning av förskola i Mölndal
Rivning av förskola.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad, hyresgästanpassning nordic water. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnadsverk samt installation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändring av kontor till bostad.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Tidsbegränsat lov 10 år för påbyggnad organeri/restaurang.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av björkska villan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång hus kh-ac. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning, kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Påbyggnad av befintligt bullerplank.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad av lastbilscentral i Mölndal
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av soprum i Mölndal
Lastintag ändras till nytt återvinningsrum.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ny brandtrappa på kontor. Uppskattad kostnad.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 genom sandblästring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: