Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm). Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Områdesskydd: Heda Skandinavien, Sväravägen 25, 611 67 Nyköping, tel 0155-217720, Daniel Bengtsson.
Omläggning VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar (ca 350 meter).
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Beläggningsbyte på Bro i Mölnsal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten samt renovering av intilliggande murar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Markarbeten vid pumpstation i Mölndal
Projektet avser pålning och förankring av pumpstation (spillvatten).
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av butik i Mölndal
Ändring av byggnad, butiksanpassning, vero moda och jack and jones.
Ombyggnad av handel och kontori Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av butiker och kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Ändring av förskola.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Tillbyggnad av industri: tvätthall, fasadändring samt tillfälligt lagertält. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garage.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garagelänga.
Rivning av panncentral i Mölndal
Rivning av panncentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens förläggning av fiberkabel.
Ombyggnad av golfbana i Mölndal
Tidsbegränsat lov, golfbana Fässberg 1:23,1:11,Eklanda 1:102.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) takkupor Kamelen 13.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 genom sandblästring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: