Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av dämme i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av dämme.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Områdesskydd: Heda Skandinavien, Sväravägen 25, 611 67 Nyköping, tel 0155-217720, Daniel Bengtsson.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Åtgärder för breddning av Södra och Norra Grevedämmets utlopp i Mölndal
Avser åtgärder för breddning av Grevedämmets södra och norra utlopp.
Omläggning VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar (ca 350 meter).
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Mölndal
Rivning av förskola.
Ombyggnad av handel och kontori Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av butiker och kontor. Uppskattad kostnad.
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av butik i Mölndal
Ändring av byggnad, butiksanpassning, vero moda och jack and jones.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens förläggning av fiberkabel.
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Tidsbegränsat lov 10 år för påbyggnad organeri/restaurang.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av björkska villan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) takkupor Kamelen 13.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång hus kh-ac. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ny brandtrappa på kontor. Uppskattad kostnad.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 genom sandblästring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: