Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Erosionsskydd för Göta älv 2018
Göta Älv har totalt ca 8 mil utlagt erosionsskydd. Skydden är utlagda under senare hälften av 70-talet och har brister som utrasade, nedsjunkna, släppor mm. Skydden har en viktig förebyggande funktion mot erosion och efterföljande skred.
Tillbyggnad av skola i Lilla Edet
Avser avser ny modulbyggnad i 2 plan, inrymmande 6 klassrum.
Omhändertagande av förorenad sand i Lilla Edet
Avser hämtning av förorenad sand via sugning vid Lilla Edets reningsverk
Reparation av ledverk i Lilla Edet
Ledverket är placerat i Göta älv strax uppströms slussen i Lilla Edet. Vid påsegling uppstod skador på ledverkets stålkonstruktion. Även betongfundament och elinstallationer fick mindre skador. Uppdraget omfattar i huvudsak betonglagning och återställning stålkonstruktionen.
Ombyggnad av klinik i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov för klinik.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov t o m 2022, ändring från bostad till boende hvb-hem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: