Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Omyggnad av kontor i Lidköping
Objektet avser ombyggnation av lokaler i Kv. Pumpen Lidköping Kommun för kommunens VA enhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av fem hissar. Adress: Esplanaden 72 B, 72 C, 74 B, 76 B och 76 C.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av två plattformshissar. Adress Jungavägen 1 A-B.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Ombyggnad av gruppbostad i Lidköping
Ändrad användning från förskola till gruppboende.
Ombyggnad av klubbhus i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för föreningslokal.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av källare till studentlägenhet och övernattningslägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av fördelningsstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fördelningsstation.
Tillbyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/affärshus (skärmtak) samt flytt del av befintligt staket.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av byggnad, från stödboende till bed & breakfast.
Ombyggnad av bilverkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industrilokal till bilverkstad.
Rivning av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av 4 st belysningsmaster.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av en hiss.
Rivning av maskinhall i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinhall.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: