Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Tillbyggnad av camping i Lidköping
tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader samt sanering efter rivning.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Avser ramavtal på brandservice inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2020-01-01 - 0221-12-31, möjlighet till förlängning på två år.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
Rivning av enbostadshus mm i Lidköping
Projektet avser rivning av bostadshus i två plan, ladugård i ett plan och ett förråd/uthus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Lidköping
Inredning av vindsvåning till en lägenhet på cirka 109 kvm i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning. Restaurang utökar verksamhet och tar över en yta som tidigare varit butik.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation i affärs/kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (renovering av 2 lgh).
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad, från lagerlokal till studielokal.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal i källarplan, från föreningslokal till övernattningslägenhet.
Rivning av kiosk i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av kiosk.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: