Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lidköping
Avser rivning, om- och tillbyggnad av äldreboende.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Planer finns på ombyggnad av skola och förskola.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av Guldvingens Vårdcentral som bl.a inrymmer BVC, psykavdelning, laboratorium, reception, väntrum och personaldelar. Ombyggnaden omfattar mestadels invändiga arbeten. Projektet kommer troligtvis att utföras i etapper.
Ombyggnad av förläggningsbyggnad i Såtenäs, Lidköping
Avser nya ytskikt, ny ventilation och elinstallationer i logement. Omfattar även iordningställande av brandskada i dagrum.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Rivning av lokstall i Lidköping
Avser rivning och sanering efter befintligt lokstall.
Omläggning av löparbanor vid idrottsplats i Lidköping
Avser omläggning av löparbanor på Framnäs IP.
Renovering rullbana på flygplats i Lidköping
Projektet avser renovering av rull- och taxibana på flygplats och avser bl a fog- och spricklagning, ommålning dagermarkeringar, mindre asfaltsreparationer.
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Avser energideklaration på del av Köparens fastigheter, cirka 170 000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus, bostadslägenhet på befintligt garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring, tak över befintligt altandäck.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - utökande av parkeringsplats.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Lidköping
Bygglov - ändrad användning och nybyggnad av tvätthall i del av lokal.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av enbostadshus efter brand.
Tillbyggnad av affärshus i Lidköping
Bygglov- tillbyggnad affärslokal med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - fyllning av tidigare grustäkt.
Rivning av cistern i Lidköping
Rivningslov - rivning/demontering av två cisterner vid drivmedelsanläggning.
Rivning av industrihus i Lidköping
Rivningslov - rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.
Tillbyggnad av kallförråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ett kallförråd om ca 36 kvm.
Tillbyggnad av tak på servicehus Lidköping
Avser förlängning av tak på servicehus.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från träningslokal till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: