Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Ombyggnad av kontor i Lidköpings kommun
Ombyggnation av lokal för Vård & Omsorgsförvaltningen i Sockerbruket på Totalentreprenad. Objektet avser ombyggnation av lokaler i Sockerbruket för Lidköping Kommun, Vård & Omsorg. Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för V&O Etapp 2: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för E-sportcenter Etapp 3: ombyggnad av f.d. förråd på plan 3 kontorslokaler för V&O, ca 225 m2
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Omyggnad av kontor i Lidköping
Objektet avser ombyggnation av lokaler i Kv. Pumpen Lidköping Kommun för kommunens VA enhet.
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Såtenäs och Skredsvik
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivning av äldre pannor och medföljande utrustning. Leverantör håller med verktyg och utrustning som krävs. Beställaren håller med liftar och kranar.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Tillbyggnad av camping i Lidköping
Tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Avser ramavtal på brandservice inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2020-01-01 - 0221-12-31, möjlighet till förlängning på två år.
Ramavtal avseende el-arbeten i Lidköping
Avtalstiden är 2020-03-02 - 2022-03-01 . Möjlighet till förläning av ett år.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
tillbyggnad av lunchrum, omklädningsrum och mindre kontor.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från kontor och produktionslokaler till kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning av affär/kontorshus till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av containrar, från lager till kontor, lager, omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från café till lägenhet (samt renovering vvs).
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från hvb-boende till vandrarhem samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av industribyggnad till kontorsbyggnad.
Rivning av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av 4 st belysningsmaster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om installation av solceller på 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av gruppbostad i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad. Bygga in ett nytt brandlarm.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ny placering av industribyggnad (maskinhall) och personal- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (oisolerat lager).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (väderskydd för elevator).
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: