Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 106 boenderum. Varje lägenhet är 30 kvadratmeter och har egen tvättavdelning och toalett.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Borrning under väg 2578 i Lidköping
Objektet omfattar borrning under väg 2578, längd ca 28 m för dagvattenledning samt nybyggnation av VA-ledningar inklusive brunnar total längd ca 60 m samt borrning för Skanova och Lidköpings bredband längd ca 25 m
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av fem hissar. Adress: Esplanaden 72 B, 72 C, 74 B, 76 B och 76 C.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av två plattformshissar. Adress Jungavägen 1 A-B.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av 2 st industribyggnader. En bilverkstad ( tidigare varit reningsverk) samt en motorgård.
Ombyggnad av klubbhus i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för föreningslokal.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av källare till studentlägenhet och övernattningslägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av fördelningsstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fördelningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/affärshus (skärmtak) samt flytt del av befintligt staket.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av byggnad, från stödboende till bed & breakfast.
Ombyggnad av bilverkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industrilokal till bilverkstad.
Rivning av garage i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av 3 st kundvagnsgarage.
Rivning av förråd i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av en hiss.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Avser rivning av 1st bostadshus samt en källargrund och komplementbyggnader.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.
Rivning av maskinhall i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: