Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b, 31a/32b.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Invändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av balken i samband med restaurering av målningar.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Skredförebyggande åtgärder i Lerum
Projektet avser skredförebyggande åtgärder.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 2
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 16 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 1
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 18 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tekniska konsulttjänster i Lerums kommun
Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, konstbyggnadskonstruktioner såsom typen bro, trafiktunnel, gångtunnel, stödmur och bullerskydd. Uppdragen kan komma att innebära: - inspektioner för att konstatera konstbyggnadskonstruktionernas skick och hållfasthet - inspektion av broarnas skick och hållfasthet samt att registrera inspektion och resultat i brodatabasen BaTMan. - föreslå lämpliga underhållsåtgärder när det vid inspektion konstaterats behov av underhåll och reparation - vara behjälplig vid framtagande av upphandlingsdokumnet inför upphandling gällande underhåll och reparation av konstbyggnadskonstruktioner
Utbyte av kylmedelkylare i ishallen i Lerum
Utbyte av befintliga kylmedelkylare för isproduktion.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad användning från bostad till kontor.
Tillbyggnad av idrottshall i Lerum
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lerum
Ombyggnad av undervisningslokal.
Tillbyggnad av lager i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lagerhall.
Ombyggnad av idrottshall i Lerum
Avser ändrad användning från lager till idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av industri.
Rivning av förråd i Lerum
Anmälan om rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från restaurang till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: