Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell. Uppskattad kostnad.
Utvidgning av Förbovärdkontor i Ytterby
Projektet avser att två lokaler byggs om till en lokal avsedd för kontorsverksamhet.
Skadeinventering på vägnätet i Kungälv
Projektet avser att kartlägga behovet av beläggningsunderhåll på kommunens asfaltbelagda gator och vägar baserat på skadeinventering. Besiktningen omfattar ca 100 km gator och vägar i centralorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Avser tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Om- och tillbyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ombyggnad av affärslokaler till lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Kungälv
Ombyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Avser ändrad användning av industribyggnad till konferenslokal samt skylt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Om och tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungälv
Avser en liten fasadförändring.
Rivning av enbostadshus i Kungälv
Rivning av bostadshus och lager/snickerilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för ändrad användning av lokal till kontor.
Tillbyggnad av förråd i Kungälv
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning från föreningslokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: