Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Ombyggnad i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet förbindelsegångar på plan 4 samt nya hissar i hus 15, avväxling hörn i kulvert i hus 3 och nybyggnad av del av kulvert, Har tidigare ingått i objektnummer 1037716.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Har tidigare ingått i objektnummer 1434830.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Kungälv
Avser modernisering av hissar i flerbostadshus. 3 st hissar vid Tegelkremlan 1 och 3 st hissar vid Sadelmakaren 10.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kurs- och konferensgård med 5 mindre byggnader. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
Ändrad användning av kontor till kontor och butik samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av tennishall i Kungälv
Ändrad användning från industri/lager till paddeltennishall samt skylt.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring på industribyggnad med tillhörande lagerbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vind i Kungälv
Mindre reparation av vind på flerbostadshus.
Upphandling av motordriven skjutgrind i Kungälvs kommun
Avser upphandling av en motordriven skjutgrind med stängsel till Munkegärde återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: