Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Om- och tllbyggnad av affärshus i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig ombyggnad till församlingshem och förvaringsutrymmen i två plan i kyrka samt rivning av befintlig skorsten
Ombyggnad av väg E6/väg 168 vid Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Det handlar om ca 30 broar av varierande sort och storlek. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kurs- och konferensgård med 5 mindre byggnader. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av lokal från förskola till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning från lokal i bostadskvarter till bostad, fristående byggnad.
Ombyggnad av tvättinrättning i Kungälv
Ändrad användning från lokal i flerbostadshus till bostad samt ändring i befintlig tvättstuga.
Ombyggnad av va-ledning i Kungälv
Nedgrävning av fettavskiljare samt omläggning av spillvattenrör.
Ombyggnad av klubbhus i Kungälv
Förhandsbesked för ombyggnad av föreningslokal.
Rivning av transformatorstation i Kungälv
Rivning av befintlig transformatorstation.
Rivning av förråd i Kungälv
Rivning av förråd.
Rivning av fritidshus i Kungälv
Rivning av sommarstuga.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Strandskyddsdispens för ändrad användning av föreningslokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning till boende på plan 1 i hus c.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Tillbyggnad av fritidshus med balkong.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor- och lagerbyggnad med balkong.
Vägrensslåtter i Kungälv
Första slåtter utförs mellan 15 juni och 15 juli och andra mellan 1 september och 15 september.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 1 lägenhet. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: