Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Om- och tllbyggnad av affärshus i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ny- och ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ny- och ombyggnad av gata.
Ombyggnad av väg E6/väg 168 vid Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Det handlar om ca 30 broar av varierande sort och storlek. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Kungälv
Nedgrävning av fettavskiljare samt omläggning av spillvattenrör.
Rivning av förråd i Kungälv
Rivning av förråd.
Rivning av fritidshus i Kungälv
Rivning av sommarstuga.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Strandskyddsdispens för ändrad användning av föreningslokal till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor- och lagerbyggnad med balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av lokal från förskola till två lägenheter.
Vägrensslåtter i Kungälv
Första slåtter utförs mellan 15 juni och 15 juli och andra mellan 1 september och 15 september.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 1 lägenhet. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: