Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kök och matsal på skola.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Avser schaktfri metod av skyddsrör/foderrör avsedda för framtida tryckledningar till vatten och avlopp.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av mottagningskök med tillhörande utrymmen samt nybyggnad av teknikrum i skola.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets slambehandling. Objektet avser även byte av elektiskt utrustning, däribland ett nytt ställverk.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell.
Rivning av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning av förskola för att förbereda plats för ny förskola samt att markytan iordningsställs med gräsmatta.
Projektering fördjupad geoteknisk undersökning i Kungälv
Projektet avser en fördjupad geoteknisk underökning för att avgöra stabilitetsförutsättningarna för den befintliga vägen Södra Arödsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Om/ tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av containers, tillbyggnad kontorsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ändrad användning och ombyggnad av affärslokaler till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av hotell i Kungälv
Avser en mindre ombyggnad av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser renovering av lekplatser.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Om- och tillbyggnad av lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Om/ tillbyggnad av fritidshus och gårdshus, Tidsbegränsat bygglov t o m juni 2021 för byggbod Marstrand 31:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning del av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: