Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Har tidigare ingått i objektnummer 1434830.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Rivning av byggnader i Marstrand
Projektet avser rivning av befintliga byggnader inför nybyggnad av flerbostadshus (objektnummer 1209461).
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Avser ombyggnad av Älvparkens pumpstation i syfte av modernisering.
Tillbyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av industriväg. Byggstart januari/februari 2019.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi. Byggstart mars/april 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2.
Ombyggnad av vind i Kungälv
Mindre reparation av vind på flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Kungälv
Ombyggnad och fasadändring av lager- och kontorsbyggnad samt nytt ventilationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ändrad användning av lokaler till bostad i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tennishall i Kungälv
Ändrad användning från industri/lager till paddeltennishall samt skylt.
Ombyggnad av vandrarhem i Kungälv
Ändrad användning till bed & breakfast. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upphandling av motordriven skjutgrind i Kungälvs kommun
Avser upphandling av en motordriven skjutgrind med stängsel till Munkegärde återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: