Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast slutet 2019.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ny industri gata i Härryda
Projektet avser ny industri gata.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering. Omfattar 3 busshållplatser.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Underhåll och renovering av bro i Mölnlycke
Avser underhåll och renovering av befintlig bro.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och GC-väg och nybyggnad av dagvattendamm.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Mölnlycke
Avser modernisering av en hiss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ombyggnad från handel till tre lägenheter.
Tillbyggnad vattenrening i Härryda
Projektet avser tillbyggnad för vattenrening.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Rivning av industrihus i Härryda
Rivning av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tidsbegränsat ändrad användning från daghem till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Ändrad användning av gräsyta.
Ombyggnad av vandrarhem i Härryda
Ändrad användning från bostad till vandrarhem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av mark i Härryda
Marklov anläggande.
Till- och ombyggnad av väg i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av väg vid församlingshem. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: