Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser utbyggnad av gator, GC-väg, VA, fiber, belysning samt rivning av omklädningsrum/klubblokal mm.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar. Byggstart oviss.
Byggnation av bredbandsnät i Härryda
Projektet avser byggnation av bredbandsnät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Anläggande av ny deponicell.
Ombyggnad av lägenhet i Härryda
Attefall inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Härryda
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Härryda
Ändrad användning från föreningslokal till verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av konferenslokal i Härryda
Ändrad användning från förråd till konferenslokal samt nybyggnad av bastu.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändring av lager till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: