Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad a va-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av ca 550 meter va-ledningar i Bryggerivägen, Västergårdsvägen och vidare upp till vattentornet i Rävlanda. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Flytt av badplats i Härryda kommun
Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön, flyttas till centrala Hällingsjö.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och GC-väg och nybyggnad av dagvattendamm. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Mölnlycke
Avser modernisering av en hiss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ombyggnad från handel till tre lägenheter.
Tillbyggnad vattenrening i Härryda
Projektet avser tillbyggnad för vattenrening.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Rivning av industrihus i Härryda
Rivning av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av mark i Härryda
Marklov anläggande.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: