Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa.
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser utbyggnad av gator, GC-väg, VA, fiber, belysning samt rivning av omklädningsrum/klubblokal mm.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager. Byggstart tidigast slutet 2020.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar. Byggstart oviss.
Kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförstärkning av gator.
Kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 2
Projektet avser kapacitetsförstärkning av gator.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Gårdsupprustning vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av markytor på Aspgården vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten. Uppskattad kostnad.
Koncession avseende berguttag i Fläskebo/Göteborg
Projektet avser att Renova Miljö AB ska utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 60 000 kvm vilket innebär ett uttag av berg på ca 160 000 ton. Entreprenören ska sörja för att minst 80 000 ton/år losshålls och borttransportera alternativt försäljs från området. Berguttaget ska pågår under en 2-års period. Uppskattad start och kostnad.
Byggnation av bredbandsnät i Härryda
Projektet avser byggnation av bredbandsnät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus, ombyggnad och invändig ändring. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Härryda
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industri- och lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Härryda
Ändrad användning från föreningslokal till verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Anläggande av ny deponicell.
Rivning av förskola i Härryda
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Ombyggnad av cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: