Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny industri gata i Härryda
Projektet avser ny industri gata.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering. Gångbanor och passager med refug.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Underhåll och renovering av bro i Mölnlycke
Avser underhåll och renovering av befintlig bro.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Rivning av garage i Härryda
Rivning av garage och asfalterade parkeringsplatser.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av förråd.
Tillbyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av lager i Härryda
Inredning av ytterligare lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tidsbegränsat ändrad användning från daghem till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Ändrad användning av gräsyta.
Till- och ombyggnad av väg i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av väg vid församlingshem. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: