Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata samt rivning av omklädningsrum/klubblokal.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Fiberinstallation och KO i flerbostadshus i Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv
Projektet avser att Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv ska upphandla en samarbetspartner för installation av fiber i lägenheter. Upphandlingen avser också tiden efter installationen dvs KO rollen. Fas 1 innefattar i huvudsak projektering fram till bygghandlingar ( juni 2019. Fas 2 innefattar i huvudsak produktion. Fas 3 innefattar drift och underhåll av fibernätverk sam tillhandahållande av kundportal. Uppskattad kostnad.
Koncession avseende berguttag i Fläskebo/Göteborg
Projektet avser att Renova Miljö AB ska utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 60 000 kvm vilket innebär ett uttag av berg på ca 160 000 ton. Entreprenören ska sörja för att minst 80 000 ton/år losshålls och borttransportera alternativt försäljs från området. Berguttaget ska pågår under en 2-års period. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Härryda
Projektet avser ombyggnad från kontor till 3 st lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus, ombyggnad och invändig ändring.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Installation av va enskild anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Härryda
Tillbyggnad av gymnasieskola, tidsbegränsat, Ombyggnad från kontorslokaler till gymnasieskola, tidsbegränsat Kullbäckstorp 2:268.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industri- och lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Härryda
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivning av förråd.
Rivning av förskola i Härryda
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning och tillbyggnad industribyggnad/kontor.
Rivning av förskola i Härryda kommun
Avser totalrivning av Örtagårdens förskola.
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: