Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Falköping-Källeryd (Herrljunga)
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Befintligt produktionskök som byggdes på 60-talet byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Ombyggnadsyta är ca 400 m2
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Tillbyggnad av bilhall i Falköping
Tillbyggnad av bilhall, cirka 300 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Ramavtal för krossning av betong i Skövde kommun
Avtalstiden är 4 år. När avtalet har löpt 2 år har Köparen rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus samt ekonomibyggnader.
Rivning av biogasanläggning i Falköping
Rivning av biogasanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Falköping
Bygglov tillbyggnad av förskola med kontor och inglasat uterum.
Tillbyggnad av förråd i Falköping
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad av nätstation.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från hvb hem till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, schaktarbeten för framtida byggnation.
Rivning av förråd i Falköping
Rivningslov rivning 2 plåtförråd.
Rivning av lagerbyggnad i Falköping
Rivningslov rivning byggnader.
Tillbyggnad av vattenverk i Falköping
Tillbyggnad av anläggning för vattenförsörjning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: