Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Herrljunga
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Befintligt produktionskök som byggdes på 60-talet byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Ombyggnadsyta är ca 400 m2
Tillbyggnad av bilhall i Falköping
Tillbyggnad av bilhall, cirka 300 kvm.
Leverans av transformatorer i Åsarp
Upphandlingen syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende två (2) krafttransformatorer, 40-20-10 kV 12,5 MVA
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Rivning av kontor i Falköping
Projektet avser rivning kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Falköping
Rivning av skadade skollokaler.
Rivning av skorsten i Falköping
Bygglov fasadändring, rivning av 2 skorstenar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum samt uppsättning av bullerplank.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov- hårdgörning av mark, Marklov- markberedning för rangerytor samt tågspår Timmerstapeln 3.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, förberedande markarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: