Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Ny gångpassage längs väg 26 i Karleby
Planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Herrljunga
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Befintligt produktionskök som byggdes på 60-talet byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Ombyggnadsyta är ca 400 m2
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Rivning av kontor i Falköping
Projektet avser rivning kontorsbyggnad.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus samt ekonomibyggnader.
Rivning av skola i Falköping
Rivning av skadade skollokaler.
Rivning av biogasanläggning i Falköping
Rivning av biogasanläggning.
Tillbyggnad av vattenverk i Falköping
Tillbyggnad av anläggning för vattenförsörjning.
Tillbyggnad av vattenverk i Falköping
Tillbyggnad av kalkdoserare.
Rivning av förråd i Falköping
Rivningslov rivning 2 plåtförråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Falköping
Bygglov tillbyggnad av förskola med kontor och inglasat uterum.
Tillbyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov - Markberedning för bearbetning av schaktmassor och upplagsyta.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Ändrad användning från vårdlokal till hyreslägenhet samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: