Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Falköping
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Rivning av byggnader i Falköping
Projektet avser rivning av flera separata byggnader. Huvuddel 1, Visdomen 1: I huvuddelen ingår rivning av fem byggnader och markkompletteringar. Byggnaderna har använts som grundskola. I huvuddel 1 ingår en option, rivning av en byggnad innehållande ett skolmuseum. Huvuddel 2, Mölleberg 50:25: I huvuddelen ingår rivning av två byggnader och markkompletteringar. En byggnad har använts till bostaden och den andra som komplementbyggnad. Huvuddel 3, Gästgivaren 7: I huvuddelen ingår rivning av en byggnad som har använts till garage.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
takbyte med ändringar från befintligt utseende.
Tillbyggnad av skola i Falköping
tillbyggnad av skolförråd. 20 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov förberedande schaktning.
Rivning av lager i Falköping
Rivning av kallförråd i trä, ca 100 kvm
Tillbyggnad av telestation i Falköping
Rivningslov rivning av teknikhus.
Rivning av enbostadshus i Falköping
Rivningslov rivning enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Falköping
Rivningslov rivning industri/ lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasad- och takändring samt dela lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov Ändrad användning från 1 lägenhet till 2 mindre.
Ombyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till affärslokal och bostad.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från bageri till affärslokal.
Ombyggnad av idrottshall i Falköping
Bygglov ändrad användning från industrilokal till sport och fritid.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorsokaler till 40 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Gestaltningsuppdrag för stadskärnan i Falköping
Gestaltning av stadskärnan, prekvalificering till projekttävling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: