Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Ny gångpassage längs väg 26 i Karleby
Planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby.
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Rivning av byggnader i Falköping
Entreprenaden är uppdelad i tre huvuddelar och en option. Huvuddel 1, Floby 24:21. Byggnaden har används till kioskverksamhet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 80 m2. Huvuddel 2, Skytten 1. Byggnaden har används till förskoleverksamhet och är byggd på 1970talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 745 m2. Huvuddel 3. Trym 22 Byggnaden har används som föreningslokal och är byggd på 1910talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 320 m2. Option, Floby 24:21 Byggnaden har används som hiss och är byggd på 2000-talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 5m²
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Ramavtal för krossning av betong i Skövde kommun
Avtalstiden är 4 år. När avtalet har löpt 2 år har Köparen rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus samt ekonomibyggnader.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industribyggnader med veterinärmottagning.
Rivning av flerbostadshus i Falköping
rivning flerbostadshus.
Rivning av ekonomibyggnad i Falköping
Rivningslov rivning ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Falköping
Rivningslov rivning enbostadshus.
Ombyggnad av lager i Falköping
Tidsbegränsat bygglov- ändrad användning från ecklesiastikbyggnad till lager.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Tidsbegränsat ändrad användning kontor och lager till hotell.
Tillbyggnad av förråd i Falköping
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Bygglov ändrad användning från banklokal till restaurang.
Ombyggnad av bank i Falköping
Bygglov ändrad användning från butik till bank.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från hvb hem till kontor.
Ombyggnad av bilhall i Falköping
Bygglov ändrad användning från tryckeri till bilförsäljning.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, schaktarbeten för framtida byggnation.
Rivning av kontor i Falköping
Rivning av kiosk på cirka 100-150 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: