Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Rivning av byggnader i Falköping
Entreprenaden är uppdelad i tre huvuddelar och en option. Huvuddel 1, Floby 24:21. Byggnaden har används till kioskverksamhet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 80 m2. Huvuddel 2, Skytten 1. Byggnaden har används till förskoleverksamhet och är byggd på 1970talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 745 m2. Huvuddel 3. Trym 22 Byggnaden har används som föreningslokal och är byggd på 1910talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 320 m2. Option, Floby 24:21 Byggnaden har används som hiss och är byggd på 2000-talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 5m²
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Rivning av kiosk i Falköping
rivning av kiosk.
Rivning av flerbostadshus i Falköping
rivning flerbostadshus.
Ombyggnad av teateri Falköping
Rivning och ombyggnad av del av tak på teater.
Rivning av skola i Falköping
Rivning skolbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov förberedande arbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov markförändring, schaktning.
Rivning av ekonomibyggnad i Falköping
Rivningslov rivning ekonomibyggnad.
Rivning av transformatorstation i Falköping
Rivningslov rivning transformatorstation samt anläggande av uppläggningsfickor för grus och jord.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Tillbyggnad av teatrar i Falköping
tillbyggnad av förråd för amfiteater samt rivning av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov delvis ändrad användning av bottenplan i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industribyggnader med veterinärmottagning.
Tillbyggnad av personallokal i Falköping
Bygglov Tillbyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Falköping
Bygglov ändrad användning av garage samt ansökan för skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Bygglov ändrad användning från banklokal till restaurang.
Ombyggnad av museum i Falköping
Bygglov ändrad användning från del av museum till handikapptoalett och garderob.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från garage till lägenhet samt nybyggnad av garage.
Ombyggnad av bilhall i Falköping
Bygglov ändrad användning från tryckeri till bilförsäljning.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från vårdinrättning till kontor.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av parkering.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: