Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Om- och tillbyggnad av brandstation & centralförråd i Falköping
Avser om- och tillbyggnad av brandstation och centralförråd. Ambulansen kommer att flytta ihop med räddningstjänstens verksamhet. Rumsfunktioner kommer att ändras, omklädningsrum kommer att byggas om och nya rum skapas. Vid ombyggnaden av centralförrådet kommer befintliga omklädningsdelar, våtutrymmen och matsal att byggas om.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Källeryd
Detta är etapp 2 av sträckan Laxå-Göteborg.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Tillbyggnad av skola i Falköping
Avser tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Breddning av väg 46 och ombyggnad av fyrvägskorsning med väg 2859 till två vägskäl. Nya korsningar utformas som typ C. Väg 2859 byggs delvis i ny sträckning. Anslutning till enskild väg samt ridstig ingår.
Ny reservkraft vid gruppbostad i Gudhem, Falköping
Avser ny reservkraftsanläggning på Gudhemsgården i Falköping.
Tillbyggnad av lokstall i Falköping
Bygglov tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Tidsbegränsat bygglov, anläggande av träningsyta för fotbollsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Ombyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av plank i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av plank mellan rad- kedjehus.
Tillbyggnad av verkstad i Falköping
Avser tillbyggnad av befintlig verkstad.
Ombyggnad av mur i Falköping
Bygglov flytt av stenmur.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- lager.
Tillbyggnad av ställverk i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- ställverk.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Rivning av lager i Falköping
Rivningslov rivning del av lagerbyggnad.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: