Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Leverans av transformatorer i Åsarp
Upphandlingen syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende två (2) krafttransformatorer, 40-20-10 kV 12,5 MVA
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Rivning av kontor i Falköping
Rivning kontorsbyggnad.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
rivning av 42 befintliga balkonger samt byggnation av nya med större yta.
Rivning av skola i Falköping
Rivning av skadade skollokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skjutbana i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av skjutbana.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov- hårdgörning av mark, Marklov- markberedning för rangerytor samt tågspår Timmerstapeln 3.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, förberedande markarbeten.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum samt uppsättning av bullerplank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, samt tillskapande av nya lägenheter.
Rivning av carport i Falköping
Rivningslov rivning carport.
Rivning av affärshus i Falköping
Rivningslov rivning del av befintlig byggnad samt ändring av mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: