Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus. För ytterligare information kontakta byggherre.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstationer i Borås och Uddevalla
Utbyte av 10kV hjälpkraftställverk i fördelningsstation Uddevalla central (ställverk pressbyrån) samt Borås central (Borås 2).
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av övrigt (från gruppboende till 5 lägenheter).
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Gropar för hammarborrning i Borås
Avser hammarborrning under riksväg 40 vid Kyllaredsmotet.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Dränering av fastigheter i Borås
Avser dränering på fastigheten Bråthult 1:2, Hultavägen 4-6 i Målsryd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad för paddeltennishall.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Ombyggnad av Borås stadshus
Avser ombyggnation av personalmatsal och intilliggande mötesrum, Stadshuset i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 1
Avser nytt styrsystem i simhall.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av carport/cykelgarage.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Rivning av ladugård i Borås
Rivningslov för rivning av ladugård.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av två förråd och skjul.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av övrigt (4 byggnader).
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad/lagerhall till idrottshall tom 2029-06-30.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage/carport.
Rivning av godsmagasin i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (godsmagasin).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för fyllning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för nybyggnad av provbana.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (parkeringsplatser).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning övrigt ( ändra yta/höjd på befintlig uteplats ).
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (spolhall) samt skyltanordning.
Tillbyggnad av fritidsgård i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av lokal (hulta fritidsgård).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 100 kvm.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser påbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av industri/lager/affärslokaler.
Ombyggnad markanläggning i Borås
Avser Upphandling av vasslåtter.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Avser ändrad användning av kontor till vårdmottagning.
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad från bostad till butikslokal.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor, föreningslokaler, utbildningslokaler till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av skollokal till kontorslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av samt ändrad använding från befintligt till kontor/tvätteri i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad ( lasthus ).
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av kontor och flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Borås
Tillbyggnad av däckverkstad.
Ombyggnad av hiss i stadshus i Borås kommun
Avser modernisering av hiss i Borås Stadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: