Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2018.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Utförande av toppbeläggningar inom Borås Stad
Avser utförande av toppbeläggningar inom Borås Stads väghållningsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor,lager till lägenheter,rivning av skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Borås
Avser byte av kontrollanläggning samt att installera en ljusbågsvakt i station Getängen. Kompletteringsarbeten ska utföras i stationerna i Älvsborgskullen, Sjöbo, Elektra, Hultasjön och Ålgården.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Sluttäckning av deponi i Borås
Avser sluttäckning av deponi på Sobackens Miljöanläggning med skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskickt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av ca 40 kvm lokal samt ca 20 kvm lager.
Ombyggnad av studentlägenheter i Borås
Avser ombyggnad av studentlägenheter och gemensamt kök till lägenheter.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Borås
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 280 kvm.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Nya odlingslotter, lek- och aktivitetsplats mm i Borås
Projektet avser ny anläggning av stadsodlingslotter, sociala ytor, lek- och aktivitetsplats samt ny sopanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Anläggning av fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås
Avser anläggning av platsgjuten fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad för utökad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till boende för ensamkommande barn.
Ombyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor, allyta till utbildning/kontor ( t o m 2028-09-30 ).
Ombyggnad av garage i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus (förlängning av garage).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Inredande av ytterligare bostad i affärshus och studentboende.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ombyggnad av fotvårdssalong till lägenhet.
Ombyggnad av pumpstation i Borås
Ombyggnad av underjordisk pumpstation till station med manöver ovan jord.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivning av enbostadshus.
Rivning av sophus i Borås
Rivning av sophus i corténplåt.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av del av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av 5 st studentlägenheter till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av butik till restaurang/café.
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Ändring av bärande konstruktion i fritidshus (utföra dörröppning mellan rum).
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av bärande konstuktion i restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor till bostäder i flerbostads- och kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Borås
Bygglov för ombyggnad av kyrkbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lastbrygga.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av frisörsalong till boendeyta i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av lager på 30 kvm.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
(bygg-)anmälan för installation av ventilation på gemensamt boende.
Rivning av enbostadshus i Borås
(Rivnings-)Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av växthus i Borås
(rivnings-)anmälan för rivning av växthus.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av byggnad inkl alla installationer, grundkonstruktioner, marköverbyggnader och anläggningskompletteringar inom fastigheten Horngäddan 9,Borås. Entreprenören skall också återställa (fylla/packa) markytor efter färdigställande av rivning,
Ombyggnad av skola i Borås
Ändring av planlösning i skola.
Rivning av industrihus i Borås
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Borås
Tillbyggnad av samlingslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ändrad användning av bilförsäljningslokal till sällanköp samt skyltanordning.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: