Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus. För ytterligare information kontakta byggherre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser totalrenovering av st 12 lgh samt nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av trafiksignaler i Borås
Ombyggnation av trafiksignaler på Kungsgatan i Borås.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av bar i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till sportbar (biljard m m).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av övrigt (från gruppboende till 5 lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 1
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 2
Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 3
Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 4
Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49.
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Dränering av fastigheter i Borås
Avser dränering på fastigheten Bråthult 1:2, Hultavägen 4-6 i Målsryd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Byte av värmesystem vid idrottsplats i Borås
Avser installation av värmepump och vattenburet värmesystem.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av Borås stadshus
Avser ombyggnation av personalmatsal och intilliggande mötesrum, Stadshuset i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 1
Avser nytt styrsystem i simhall.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av tvättstugor och lägenheter samt ommålning av passage och entré.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärshus samt uppförande av diverse skyltar.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontorshus (stadshusentré).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av carport/cykelgarage.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till kontor och tvätteri.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av livsmedelshantering till livsmedelshantering + restaurang i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Rivning av kontor i Borås
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus/industri, rivning efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken bostadshus.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage/carport.
Rivning av godsmagasin i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (godsmagasin).
Rivning av ladugård i Borås
Rivningslov för rivning av ladugård.
Rivning av lager i Borås
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad med kontor.
Rivning av skärmtak i Borås
Rivningslov för rivning av skadat skärmtak på drivmedelsanläggning st1 (övrigt).
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av övrigt (4 byggnader).
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad/lagerhall till idrottshall tom 2029-06-30.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (parkeringsplatser).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning övrigt ( ändra yta/höjd på befintlig uteplats ).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ändrad användning av del i industribyggnad.
Tillbyggnad av fritidsgård i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av lokal (hulta fritidsgård).
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostads-/ affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (spolhall) samt skyltanordning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 100 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av industri/lager/affärslokaler.
Ombyggnad markanläggning i Borås
Avser Upphandling av vasslåtter.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av samt ändrad använding från befintligt till kontor/tvätteri i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad ( lasthus ).
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av skollokal till kontorslokal.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor, föreningslokaler, utbildningslokaler till gymnasieskola.
Tillbyggnad av verkstad i Borås
Tillbyggnad av däckverkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av hiss i stadshus i Borås kommun
Avser modernisering av hiss i Borås Stadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: