Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder.
Tillbyggnad av logistikanläggning i Viared, Borås
Avser tillbyggnad av logistikanläggning med 45000 kvm.
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Ombyggnad av industrihus, Borås
Avser ombyggnad av industrihus, till kontorslokaler på ca 4000 kvm. Ica Banken är hyresgäst som flyttat in i en del av Ericsson kontor, den delen är 6-7000 kvm. Ombyggnaden är 4000 kvm.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av fotbollsarena (från butik till restaurang/lounge/gym), rivning av gradänger, del av betongvägg, samt rivning av bef transformator.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser påbyggnad av idrottshall.
Hyresgästanpassning av verksamhetslokaler i Borås
Avser hyresgästanpassning av verksamhetslokaler på ca 3000 kvm.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Utbyggnad av va-ledningar i Fristad
VA-utbyggnad i området Kullasand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från tvättstuga till lägenheter) Reven 3,4.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser tillbyggnad för en våning i affärshus.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Byte av värmesystem vid idrottsplats i Borås
Avser installation av värmepump och vattenburet värmesystem.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Tillbyggnad av folkhögskola i Borås
Tillbyggnad av Viskadalens Folkhögskola.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Rivning av samlingslokal i Borås
Rivning av samlingslokal (rotundan).
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad samt inredande av ytterligare bostad i affärshus/kontorshus och uppförande av skylt.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Borås
Tillfälligt bygglov 3 år för ändrad användning av (lokal) syfabrik till matbutik.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (från lager och kontor till paddelcenter).
Ombyggnad av utbildningslokal i Borås
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av apotek i Borås
Ändring av planlösning i affärshus (apoteket hjärtat).
Tillbyggnad av förråd i Borås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till solarium.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av däckverkstad/lagerbyggnad till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenhet).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Belysning skall vara närvarostyrd. Varje sida skall kunna styras separat när hallvägg är nerkörd.
Ombyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för ombyggnad av överbyggnad till pumpstation.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av stugby i Borås
Rivningslov för rivning av 5 st fritidshus (stugor/kolonilott).
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus (brandskadat).
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garagebyggnad.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av vind i Borås
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (inredning av vind).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (framtida byggbar yta vid nykterheten).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning för nya banavsnitt invid komfortbanan.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning marknivå (ändring av slänt och beläggning).
Ombyggnad av omklädningsrum i Borås
Ombyggnad av snickeri till omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Avser renovering av lokal till restaurang. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
(attefalls-)anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Borås
(bygg-)anmälan för installation av fettavskiljare i café.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Avser ändrad användning av (övrigt) turistbyrå till gymnasieskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av hiss i stadshus i Borås kommun
Avser modernisering av hiss i Borås Stadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: