Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad samt lager.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser påbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad/renovering av lägenheter i Borås
Projektet avser ombyggnad/renovering av 7 stycken befintliga lägenheter och ombyggnad av 2 stycken lokaler till lägenheter. med Option 1: Utbyte av yttertaks beläggning inklusive takplåtar och takavvattning samt målning av takundersida. Option 2: Radontätning med duk i ny lägenhet i källarplan. Option 3: Byte av innerdörrar i lägenhet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Ombyggnad av klubbstuga samt rivnings- och marklov.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av Borås simarena.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utöka ytan för lagring för bränsle (flis) till kraftvärmeverket på EMC.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser tillbyggnad för en våning i affärshus.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mittrefug, breddning av väg vid Borgstena skola, stoppbusshållplats samt breddning av infart till skolan samt vägräcke 110 m förbi löparbana parallellt med vägen.
Ombyggnad till lägenheter i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Kontroll köldbärare, Sverige
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Ramavtal - Spillvattenspolning
Avser ramavtal för service av dagvatten- och spillvattensystem.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Ramavtal avseende hisservice, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Fiberutbyggnad i Borås
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utbyte av 4-bars värmeväxlare - 20 MW på Ryaverket.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad samt skyltlov.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till övningslokal.
Ombyggnad av matsal i Borås
Avser ombyggnad av skola (matsal och storkök).
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
(attefalls-)anmälan för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av gym i Borås
Ändrad användning av banklokal till gym samt fasadändring.
Ombyggnad av musiksal i Borås
Ändrad användning av lager till rep.lokal musik.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Ändrad användning av gymnasieskola till grundskolan (f-9).
Ombyggnad av klinik i Borås
Ändrad användning av kontor (plan 5) till enkel vård (rådgivning ögonklinik).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (dagvattendamm).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning ombyggnad vägprojekt.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gymnasieskola till grundskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: