Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar innehållande 12 lägenheter.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Byggnation av varmutrymme i befintliga skärmtak i Borås
Avser byggnation av varmutrymme i två befintliga skärmtak.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Gropar för hammarborrning i Borås
Avser hammarborrning under riksväg 40 vid Kyllaredsmotet.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad för paddeltennishall.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt styrsystem i simhall i Borås
Avser nytt styrsystem i simhall.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Borås
Tillbyggnad av däckverkstad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för affärshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industri/lager/affärslokaler.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor, föreningslokaler, utbildningslokaler till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av skollokal till kontorslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av räddningscentral i Borås
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ambulansstation).
Tillbyggnad av fritidsgård i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av lokal (hulta fritidsgård).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostads-/ affärshus.
Ombyggnad av konserthus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till lokal för nöjesverksamhet i affärs-/kontorshus från 2018-11-26 och tillsvidare.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för fyllning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för nybyggnad av provbana.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för terassering av mark.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av ladugård i Borås
Rivningslov för rivning av ladugård.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av två förråd och skjul.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av två garage.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärshus till vårdcentral samt skyltlov ( 2019-02-01-2024-01-31 ).
Ombyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Tidsbegränsat mark för terrassering av mark t o m 2020-10-15.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 100 kvm.
Ombyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för ombyggnad av mål- och tidtagningstorn samt rivningslov.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (utökning av befintlig p-plats + 4 ).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av godsmagasin i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (godsmagasin).
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av kontor och flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Ombyggnad markanläggning i Borås
Avser Upphandling av vasslåtter.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Avser ändrad användning av kontor till vårdmottagning.
Rivning av industrihus i Borås
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av tvättstuga till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av läkarcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning från kontor till läkarmottagning.
Ombyggnad av klinik i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till ortodontiklinik.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (verkstad, personalutrymme och skärmtak).
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad från bostad till butikslokal.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad ( lasthus ).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av samt ändrad använding från befintligt till kontor/tvätteri i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för påbyggnad, ombyggnad och ändrad användning från kontor till bostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av hiss i stadshus i Borås kommun
Avser modernisering av hiss i Borås Stadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: