Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser verksamhetslokaler med kontor och gym.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Byggnation av varmutrymme i befintliga skärmtak i Borås
Avser byggnation av varmutrymme i två befintliga skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av ca 40 kvm lokal samt ca 20 kvm lager.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av 6 stycken flerbostadshus.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Bygglov för tillbyggnad av fotbollsarena.
Ombyggnad av mark i Borås
Marklov för schaktning/fyllning för industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av garage ( 12 lägenheter ).
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor- och skolbyggnad.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borås
Tillbyggnad av 500 kvm verkstadslokal.
Rivning av skorsten i Borås
Rivning av skorsten på skolgård.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av del av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontor (tom 2028-08-15).
Ombyggnad av kyrka i Borås
Bygglov för ombyggnad av kyrkbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för ändring av trafiklösning på befintlig parkeringsyta.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad och skyltanordning på industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för ändrad användning av entré till butik.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (från lokal till bostad).
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdmottagning.
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för ändrad användning av oanvänt utrymme till butikslokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Bygglov för ändrad användning från folktandvård till vårdcentral samt fasadändring.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av del av industribyggnad.
Rivning av kontor i Borås
Rivningslov för invändig rivning i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: