Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Anläggande gata och cirkulationsplats i Borås
Avser ombyggnad av ca 1,5 km befintlig väg, cirkulationsplats, av och påfart samt ca 700 meter ny gc-bana. Ny kantsättning, beläggningar, dagvattenbrunnar, trädplanteringar och trafikskyltning ingår. Vidare ingår ny belysningsanläggning, tillhörande lednings- och kabelarbeten. Avser Tullabron-Magasinsgatan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Ombyggnad av till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Tillbyggnad av anstalt i Borås
Bygglov för tillbyggnad av anstalt.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Ombyggnad av LSS-boende med 3 lägenheter, tillhörande aktivitetsrum/sinnesrum samt gemensamt kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av restaurang till kontor i affärs/kontorshus med plats för 45 kontorsplatser i öppet landskap samt konferensmöjligheter. Avser ca 600 kvm i 2 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av invändiga ytskikt i Borås simarena.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 16 stycken hissar runt om i AB Bostäders bestånd.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utöka ytan för lagring för bränsle (flis) till kraftvärmeverket på EMC.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till lägenheter i affärs- kontors- och flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Borås
Projektet avser tillbyggnad av innergård på skola samt mindre justering av bibliotek med tillkommande av hiss för transport av bokvagnar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Ramavtal - Spillvattenspolning
Avser ramavtal för service av dagvatten- och spillvattensystem.
Tillbyggnad samt installation av solceller på kontor/verkstadsbyggnad i Borås
Avser ombyggnad av plpåtbyggnad på ca 576 kvm som kommer att dockas mot bef byggnad samt montering av solcellsanläggning på kontor/verkstadsbyggnad där större delen av solenergin kommer att förbrukas. Monokristallin solcellsanläggning till ett pris av 1 500 000:- driftsatt och klart.
Uppgradering av Brand & Utrymningslarm i kontorshus i Borås
Avser uppgradering av befintligt brandlarm & utrymningslarm i kontorsverksamhet. Byggnaden består av totalt 9 våningsplan.
Ramavtal avseende hisservice, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad samt skyltlov.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostads- kontors- och affärshus (samt användning).
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Fiberutbyggnad i Borås
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Ombyggnad av strömförsörjning i skola i Borås
Projektet avser bortkoppling av högspänningsanläggning samt nyinstallation av lågspänningsanläggning på skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utbyte av 4-bars värmeväxlare - 20 MW på Ryaverket.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av gym i Borås
Ändrad användning av banklokal till gym samt fasadändring.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Ändrad användning av gymnasieskola till grundskolan (f-9).
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förskola till grundskola.
Ombyggnad av slöjdsal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till slöjdsal och elevutrymme i affärs- och kontorshus t o m 2030-03-31.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändrad användning av kontor till skola i kontors- och skolbyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Borås
Ändrad användning av lager till lager/produktion.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för tillfällig markparkering ca 45 st t o m 2021-06-01.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå (terrassering).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av lager till gymverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för ändring av transformatorstation (flytt av befintlig station).
Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ändrad användning av kallförråd till kontor i industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Borås
Avser ändrad användning av kontor till bed- and breakfast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändring av specialbostäder (Gruppboende LSS) till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring samt nytt badrum i enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i affärslokaler/spa-anläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (1 lägenhet till 2).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (från lokal till bostad).
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av matsal i Borås
Avser ombyggnad av skola (matsal och storkök).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser mindre tillbyggnad av industribyggnad (power measurement rigg).
Installation av brandlarm i parkeringshus, Nybro
Avser installation av brandlarm i parkeringshuset Nybron.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: