Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Utförande av toppbeläggningar inom Borås Stad
Avser utförande av toppbeläggningar inom Borås Stads väghållningsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor,lager till lägenheter,rivning av skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av transformatorstationer i Borås
Avser byte av kontrollanläggning samt att installera en ljusbågsvakt i station Getängen. Kompletteringsarbeten ska utföras i stationerna i Älvsborgskullen, Sjöbo, Elektra, Hultasjön och Ålgården.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Sluttäckning av deponi i Borås
Avser sluttäckning av deponi på Sobackens Miljöanläggning med skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskickt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Ombyggnad av studentlägenheter i Borås
Avser ombyggnad av studentlägenheter och gemensamt kök till lägenheter.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Borås
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 280 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Projektet avser rivning av flerbostadshus i fyra huskoppar som är sammanbundna i en fastighet inklusive en källare samt markåterställning efter rivningsarbetet. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Nya odlingslotter, lek- och aktivitetsplats mm i Borås
Projektet avser ny anläggning av stadsodlingslotter, sociala ytor, lek- och aktivitetsplats samt ny sopanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av studieverkstad vid gymnasium i Borås
Avser byggnad av studieverkstad vid Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.
Anläggning av fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås
Avser anläggning av platsgjuten fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås.
Tillbyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av vågbyggnad för bränsletransporter till kraftvärmeverk.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus, byggnad 50.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av hiss, takkupor samt rivning av pannrum.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad för utökad verksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Inredande av ytterligare bostad i affärshus och studentboende.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ombyggnad av fotvårdssalong till lägenhet.
Ombyggnad av pumpstation i Borås
Ombyggnad av underjordisk pumpstation till station med manöver ovan jord.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av garage i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus (förlängning av garage).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Rivning av sophus i Borås
Rivning av sophus i corténplåt.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av 5 st studentlägenheter till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av butik till restaurang/café.
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Ändring av bärande konstruktion i fritidshus (utföra dörröppning mellan rum).
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av bärande konstuktion i restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lastbrygga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till 5 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (stambyte och badrumsrenovering).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor till bostäder i flerbostads- och kontorshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
(bygg-)anmälan för installation av ventilation på gemensamt boende.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation.
Rivning av enbostadshus i Borås
(Rivnings-)Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Borås
Tillbyggnad av samlingslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ändrad användning av bilförsäljningslokal till sällanköp samt skyltanordning.
Ny vågbyggnad vid återvinningsentral i Borås
Avser uppförande av en vågstation för vägning, analys samt registrering av inkommande och utgående transporter.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: