Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 i Borås
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus. För ytterligare information kontakta byggherre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser totalrenovering av st 12 lgh samt nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Mittrefuger, ombyggnad busshållplatser, breddning av infart, vägräcke ca 110 m långt.
Ombyggnad av trafiksignaler i Borås
Ombyggnation av trafiksignaler på Kungsgatan i Borås.
Utbyggnad av va-ledningar i Fristad
VA-utbyggnad i området Kullasand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från tvättstuga till lägenheter) Reven 3,4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Ombyggnad av bar i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till sportbar (biljard m m).
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Dränering av fastigheter i Borås
Avser dränering på fastigheten Bråthult 1:2, Hultavägen 4-6 i Målsryd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Byte av värmesystem vid idrottsplats i Borås
Avser installation av värmepump och vattenburet värmesystem.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borås
Ombyggnad av snickeri till omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Ombyggnad av Borås stadshus
Avser ombyggnation av personalmatsal och intilliggande mötesrum, Stadshuset i Borås.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 1
Avser nytt styrsystem i simhall.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av tvättstugor och lägenheter samt ommålning av passage och entré.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontorshus (stadshusentré).
Ombyggnad av förskola i Borås
Avser ändrad användning av förskola till utökad förskola samt nybyggnad av 2 st skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av kontor i Borås
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus/industri, rivning efter brand.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till kontor och tvätteri.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av livsmedelshantering till livsmedelshantering + restaurang i industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ändrad användning av del i industribyggnad.
Ombyggnad av yrkesskola i Borås
Bygglov för ändrad användning av del i lager/industribyggnad till yrkesgymnasium.
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av däckverkstad/lagerbyggnad till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenhet).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning för nya banavsnitt invid komfortbanan.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garagebyggnad.
Rivning av lager i Borås
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad med kontor.
Rivning av skärmtak i Borås
Rivningslov för rivning av skadat skärmtak på drivmedelsanläggning st1 (övrigt).
Ombyggnad av apotek i Borås
Ändring av planlösning i affärshus (apoteket hjärtat).
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ombyggnad av affärshus samt uppförande av diverse skyltar.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av altan i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i industribyggnad samt tillbyggnad av balkong.
Ombyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för ombyggnad av överbyggnad till pumpstation.
Ombyggnad av gym i Borås
Avser ändrad användning av butik till gym samt ombyggnad av entré.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Avser renovering av lokal till restaurang. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
(attefalls-)anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Borås
(bygg-)anmälan för installation av fettavskiljare i café.
Ombyggnad av hiss i stadshus i Borås kommun
Avser modernisering av hiss i Borås Stadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: