Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Ombyggnad/renovering av lägenheter i Borås
Projektet avser ombyggnad/renovering av 7 stycken befintliga lägenheter och ombyggnad av 2 stycken lokaler till lägenheter. med Option 1: Utbyte av yttertaks beläggning inklusive takplåtar och takavvattning samt målning av takundersida. Option 2: Radontätning med duk i ny lägenhet i källarplan. Option 3: Byte av innerdörrar i lägenhet. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser påbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av fotbollsarena (från butik till restaurang/lounge/gym), rivning av gradänger, del av betongvägg, samt rivning av bef transformator.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Ombyggnad av klubbstuga samt rivnings- och marklov.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av övrigt (från gruppboende till 5 lägenheter).
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser tillbyggnad för en våning i affärshus.
Kontroll köldbärare, Sverige
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Rivning av samlingslokal i Borås
Rivning av samlingslokal (rotundan).
Tillbyggnad av folkhögskola i Borås
Tillbyggnad av Viskadalens Folkhögskola.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utbyte av 4-bars värmeväxlare - 20 MW på Ryaverket.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av matsal i Borås
Bygglov för ombyggnad av skola (matsal och storkök).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Bygglov för ändrad användning av gymnasieskola till grundskolan (f-9).
Ombyggnad av klinik i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor (plan 5) till enkel vård (rådgivning ögonklinik).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad samt inredande av ytterligare bostad i affärshus/kontorshus och uppförande av skylt.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Borås
Tillfälligt bygglov 3 år för ändrad användning av (lokal) syfabrik till matbutik.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borås
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Rivning av stugby i Borås
Rivningslov för rivning av 5 st fritidshus (stugor/kolonilott).
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus (brandskadat).
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av grundskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gymnasieskola till grundskola.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borås
Ombyggnad av snickeri till omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (dagvattendamm).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (framtida byggbar yta vid nykterheten).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning marknivå (ändring av slänt och beläggning).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning ombyggnad vägprojekt.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till övningslokal.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till solarium.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostadslägenheter.
Tillbyggnad av förråd i Borås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Belysning skall vara närvarostyrd. Varje sida skall kunna styras separat när hallvägg är nerkörd.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Avser renovering av lokal till restaurang. Omfattning oklar.
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
(attefalls-)anmälan för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Avser ändrad användning av (övrigt) turistbyrå till gymnasieskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till bostadslägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: