Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
Ny trafikplats vid Tollered ingår.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Floda
Detta är etapp 3 av sträckan Laxå-Göteborg.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Tillbyggnad av idrottsplats i Alingsås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Underhåll av bro över Valån
Halvsulning av rörbro.
Ombyggnad av gc bro i Alingsås
Avser ombyggnad till en bredare bro samt höjning av GC-bana på båda sidor om bron.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.
Ombyggnad av carport och ekonomibyggnad i Sollebrunn, Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad och carport. Omfattar även markarbeten.
Ombyggnad av förskola i Alingsås
Avser fasadändring samt renovering.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Alingsås
Projektet avser utbyte av konstgräs p konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av miljö kring Nolhaga Slott.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Ombyggnad ventilation på skola i Alingsås
Avser bl.a ombyggnad av ventilation med byte till till- och frånluftsaggregat, montage av 1500 W radiator under fönster i korridor. Man kommer även att byta eller bygga om de fönster i fasaden som är enkelglas till tvåglasfönster.
Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Reparation av vägbro, Mjölsered 5:11, Erska 5:4, Erska 3:1.
Rivning av f.f ladugårdsbyggnad i Alingsås
Avser rivning av byggnad och återställning av mark.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av lekplats.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 100 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Alingsås
Inredning av ytterligare bostad/utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och trädgårdsförråd.
Rivning av förskola i Alingsås
Rivning av f.d. förskola.
Tillbyggnad av garage i Alingsås
Tillbyggnad med garage.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av butik i Alingsås
Ändring av butikslokal.
Rivning av kontor i Alingsås
Rivning av kontor.
Rivning av personallokal i Alingsås
Rivning av personallokal Brogården 14,15.
Tillbyggnad av ishall i Alingsås
Tillbyggnad av ishall med omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad av bageri i Alingsås
Ommålning samt ombyggnad av bageribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Installation av boendesprinkler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: