Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Ombyggnad till förvaltningslokaler m.m i Alingsås
Avser ombyggnad till förvaltningslokaler.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Nolby-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Alingsås
Avser modernisering av 9 skruvhissar, alternativt utbyte av hissar. Omfattar adresserna Borgmästaregatan 3A. Borgmästaregatan 3C. Borgmästaregatan 7C. Borgmästaregatan 11B. Rådmansvägen 1B. Rådmansvägen 3A. Rådmansvägen 3B. Rådmansvägen 7A. Rådmansvägen 7B.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Alingsås
Avser tillbyggnad av mottagningsstation.
Byte av styrsystem vid värmeverk i Alingsås
Avser utbyte av styrsystem vid Sävelundsverket.
Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Ombyggnad av park i Alingsås
Planer finns på ombyggnad av Järtas park för att höja parkens attraktivitet.
Upphandling av kommunikationsoperatör för bredbandsnät Landbygd
Avser installation av aktiv utrustning, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster i områden på landsbygden i Alingsås kommun. Initialt rör det sig om områdena i etapp 1 ca 311 fastigheter under tre år. Dock kan även ytterligare områden på landsbygden i Alingsås kommun bli aktuella framöver.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Inventering av pumpstationer i Alingsås kommun
Avser inventering av samtliga avloppspumpstationer i Alingsås kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: