Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre. Ombyggnad av plankorsning i Drängsered ingår. Entreprenad 1 på sträckan Laxå-Göteborg.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Idag finns en förskola på fastigheten med 4 avdelningar byggd för 80 barn, den ska byggas om och till så att det blir plats för 140 barn. Skolköket kommer också byggas ut och anpassas för den nya verksamheten. Utemiljön kommer byggas ut för att anpassas till det nya antalet barn.
Spårväxelbyte i Norsesund
Byte av en växel och stickspår.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Konsultuppdrag gällande uppmätning av fastighetsytor, AB Alingsåshem
Alingsåshem inbjuder här med till anbudslämning i direktupphandlingen för konsultuppdraget att uppmäta beställarens fastighetsytor.
Inköp av entrépartier till Noltorpsgatan i Alingsås
Utbyte av ett antal entrépartier. Avtalstid 6 månader. Option 6 månader + 6 månader.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ombyggnad av ventilationen för centralköket på Östlyckeskolan.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändrad användning av affär.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ombyggnad av flerfamiljshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ändrad användning av ecklesiastikbyggnad till bostad.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av kyrka i Alingsås
Ombyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: