Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre. Ombyggnad av plankorsning i Drängsered ingår. Entreprenad 1 på sträckan Laxå-Göteborg.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Brogårdens förskola. Befintliga byggnaden samt utemiljön ska anpassas från att kunna utrymma 80 barn till 140 barn.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Spårväxelbyte i Norsesund
Byte av en växel och stickspår.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser tillbyggnad av skola.
Förstudie av vattenreningsprocesser vid Nya Nolhagaverket
Avser förstudie för att utreda vilka möjligheter som finns att utveckla vattenreningsprocesserna till resurseffektiva varianter.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändrad användning av affär.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av kyrka i Alingsås
Ombyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: