Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Idag finns en förskola på fastigheten med 4 avdelningar byggd för 80 barn, den ska byggas om och till så att det blir plats för 140 barn. Skolköket kommer också byggas ut och anpassas för den nya verksamheten. Utemiljön kommer byggas ut för att anpassas till det nya antalet barn.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Nolby-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ramavtal avseende kabelutsättning för elnät, fibernät och fjärrvärmenät
Avtalstid:2021-01-01 - 2023-01-01 Option:2023-01-02 - 2024-01-01 Option:2024-01-02 - 2025-01-01.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Tillbyggnad och ändrad användning av bostadshus/kontor.
Ombyggnad av hiss vid Alingsås station
Utbyte hiss norr om spåren vid stationshuset i Alingsås.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av pannrum med bränsleförråd.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ombyggnad av ventilationen för centralköket på Östlyckeskolan.
Konsultuppdrag gällande uppmätning av fastighetsytor, AB Alingsåshem
Alingsåshem inbjuder här med till anbudslämning i direktupphandlingen för konsultuppdraget att uppmäta beställarens fastighetsytor.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ombyggnad av flerfamiljshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ombyggnad av enbostadhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kyrka i Alingsås
Ombyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: