Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västra Götalands län

Ale (10)
Alingsås (24)
Bollebygd (3)
Borås (72)
Dals-Ed (2)
Essunga (1)
Falköping (21)
Grästorp (0)
Göteborg (304)
Götene (2)
Hjo (3)
Härryda (28)
Karlsborg (8)
Kungälv (16)
Lerum (21)
Lidköping (17)
Lilla Edet (10)
Lysekil (2)
Mariestad (12)
Mark (13)
Mellerud (8)
Munkedal (10)
Mölndal (50)
Orust (6)
Partille (7)
Skara (12)
Skövde (10)
Sotenäs (12)
Strömstad (16)
Svenljunga (12)
Tanum (11)
Tibro (4)
Tidaholm (2)
Tjörn (10)
Tranemo (8)
Töreboda (2)
Uddevalla (32)
Ulricehamn (10)
Vara (15)
Vårgårda (14)
Åmål (1)
Öckerö (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 878 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm). Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
Mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 9 huskroppar och ca 200 lägenheter.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Vilan-Dalaån
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 82 lägenheter, stambyten, fasadrenovering och grundförstärkning på flerbostadshus. Renovering kommer att pågå under 10 år med ett hus per år.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Ombyggnad av bro över sund vid Bäckevik
2021: Pågjutning fundament, utbyte anoder pelare 9. Pågjutning undersida låda stöd 1-7. Slammning/målning pelare 2-7. Uppkopplat katodiskt skydd. 2022 norra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10, utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor med 4-5 våningar.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar och avser ett 20-tal olika gatuadresser.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2020.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Skövde
Invändig renovering av skolans lokaler samt PCB sanering av fasad.
Utförande av ITS i Tingstadstunneln i Göteborg
Intelligenta Transport System (ITS).
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass),
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b, 31a/32b.
Ombyggnad av vaktbyggnad i Karlsborg
Projektet avser total in- och utvändig ombyggnad av vaktbyggnad samt även utvändiga arbeten såsom ledningsschakt, asfaltsytor och gräsytor.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana. Byggstart oviss.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2020.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av storkök, personalrum datarum mm i äldreboende.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, AB Svenljunga Bostäder
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet. Byggstart tidigast hösten 2020.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa. Uppskattad kostnad.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Ombyggnad av Skara Centrum, Skara
Objektet omfattar ombyggnad av bussterminal, järnvägsområde, gata mm på Stationsområdet i Skara centrum.
Utbyggnad av industribyggnad i Skövde
Utbyggnad av bolagets produktionsanläggning för isolering och emballage i Skövde. Totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad hiss samt kylanläggning ändrad planlösning mm.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gata.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Brännsvetsning av räler längs järnväg sträckan Håkantorp-Öxnered
Objektet avser utförande av mobil brännsvets på sträckan Öxnered- Håkantorp, ca 35 km, byggd till största delen av 40 meters räl.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget och Godhemsgatan.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus, byte av fönster i hela fastigheten (45 lägenheter) och byte yttertak.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: