Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Löpande renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser löpande renovering av 5st byggnader i Gideonsberg.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 2
Avser renovering av 9 st lägenheter.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Sluttäckning av deponi i Västerås
Avser sluttäckning av deponi.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med högre kapacitet.
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med lägre kapacitet.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande kontruktion, ventilation och planlösning.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Installation av ultrafilter till container vid avfallsanläggning i Västerås
Avser Inköp och installation av 2 nya ultrafilter till container befintliga på VafabMiljö:s anläggning på Gryta i Västerås.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Ombyggnad av torg i Västerås
Avser toalett och teknikrum. Stora projektet: 1222373
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av balkonger/uteplatser, rivning av befintliga balkonger/uteplatser samt ändring av lokaler till lägenheter och tvättstugor.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däcklager.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från handel till trampolinpark, klätterväggar och handel.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av tak, från platt till sadeltak, samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring från 2 till 4 lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av kontor till 2 lägenheter.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till café/restaurang samt ändra bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från grossisthandel till handel även för privatkonsument.
Ombyggnad av tennishall i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från lagerbyggnad till padelhall samt fasadändring.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till café/bageri.
Ombyggnad av parkeringshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare till garage.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och tillbyggnad.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrat användingssätt från butik till restaurang och butik samt ändrad utformning på parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källargång.
Tillbyggnad av markanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av teknikhus (under mark).
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande konstruktion, va, ventilation, brandskydd, planlösning och installation av hiss.
Rivning och återuppbyggnad av utsiktsplattform i Ängsö naturreservat, Västerås
Uppdraget består av att riva befintlig utsiktsplattform, byggd 2008, belägen i Dalins trädgård vid Grisfjärden i Ängsö naturreservat. På samma plats ska sedan en ny plattform enligt ritning byggas med anslutning till befintlig träspång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: