Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Ihopkoppling av väg i Västerås, etapp 2
Avser sträckningen Krankroksgatan- cirkulationsplatsen Hallsta Gårds Gata-Västerleden. Omfattar nybyggnad av 750 meter gata med intilliggande GC-väg och belysning.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Renovering av lägenheter, Västerås
Avser löpande totalrenoveringav lägenheter vid utflytt på Narvavägen.
Löpande renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser löpande renovering av 5st byggnader i Gideonsberg.
Upprustning av torg i Västerås
Viktor Larssons plats utanför Växhuset är föremål för omgestaltning och ombyggnation. Trappan framför entré tas bort och hela markytan framför entrén höjs upp. Även anläggande av platsgjutna stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan marken framför huvudentrén och marken framför Växhusets övriga fasad. En lekplats för något äldre barn anordnas med bl a rutschrör, gunga och klättervägg på baksidan av stödmuren mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg
Avser renovering av 15st lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Återställning efter brand av flerbostadshus i Västerås
Avser återställning av lägenheter efter brand.
Renovering av lägenheter i Västerås
Ombyggnad från tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 2
Avser ombyggnation av befintlig gång-och cykelväg samt angränsande ytor. Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, sittplatser, belysning och utegym.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Kapacitetsåtgärder vid Västerås Norra
Trimningsåtgärd repeterbalis.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Installation av selektiv jonbytare vid avfallsanläggning i Västerås
Avser installation av en selektiv jonbytare för rening av lakvatten vid Gryta avfallsanläggning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till sushirestaurang.
Ombyggnad av konferenscentrum i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av förråd till wc samt ändring av va och brandskydd.
Tillbyggnad av idrottsplats i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning, ändring av ventilation samt ombyggnad av vindfång.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt av lokal till kontor och lager.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ändrat anvädningssätt från butik till gym.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till lägenhet samt ändring av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av va-system vid avfallsanläggning i Västerås
Avser utbyte av befintliga urinseparerande toaletter mot WC, gråvatten som uppstår i kök och toaletter kopplas om från befintlig infiltration till spillvattenledning vid det s.k. ”Återvinnarhuset”, Returvägen 20, Västerås. Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering inklusive ritningar, omkoppling/nyinstallation av ledningar och toaletter, installation av spillvattenledning och pumpbrunn för avledning av spillvatten från huset till näraliggande befintlig spillvattenledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: