Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
Ombyggnad av biogasanläggning i Västerås
Denna upphandling avser en ombyggnad, modernisering och kompletteringar av en befintlig biogasanläggning och även ombyggnad, modernisering och kompletteringar av övriga anläggningsdelar så att en teknisk livslängd på hela anläggningen på åtminstone 15 år erhålls.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Renovering av bostäder på på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnation av Sankta Getruds skola innehållande fyra fristående byggnader (A-D). Projektet avser energieffektivisering, men även anpassning och uppfräschning av lokaler baserat på verksamhetens önskemål.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Nybyggnad av marinsvängarmar i Västerås
Upphandlingen avser dimensionering, leverans, installation och drifttagning av fyra nya marinsvängarmar till oljekaj.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Ändrat användningssätt från kontor till restaurang, ändring i planlösning samt ändring av fasad.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Rivning av Wenströmska skolan i Västerås
Objektet avser rivning av samtliga byggnader mm inom arbetsområdet. Byggnaderna har använts vid undervisningsverksamhet. Merparten av byggnaderna består av ett plan bortsett från en mindre del som är i tre plan inklusive kulvert.
Renovering av tak samt ombyggnad av personalutrymmen på värmeverk i Västerås
Bygglov för ändring av tak samt stomförstärkning.
Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj och lasthus.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Ändring från affär till restaurang.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till kontor.
Ombyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hotell till vårdlokal.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för anordnande av 2 st hissar.
Tillbyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av café och skärmtak samt ändring av befintlig skärmtak.
Ombyggnad av läkarmottagning i Västerås
Ändrat användningssätt från enbostadshus till företagsverksamhet, ändring av planlösning samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med nya fönster och glasparti med dörr samt lokalanpassning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Ändrad användning till cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från stall till café/bistro.
Ändrad användning av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kallvind till kontor.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Ändrat användningssätt från korttidsboende till bostad på Brudslöjan 6 och Jaktpasset 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Ändrat anändningssätt från förskola till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor (moduler).
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak (terrassmarkis).
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över entré.
Ombyggnad av grundskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från högskola till grundskola.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Befälskullens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Fornforskarens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537578.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Drevkarlen i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537574, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Mårtens Hages lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Talltorpsparkens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Utmarken lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537577, 1537578 eller 1537579.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: