Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01 - 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Byte av järnvägsbroar över E18 vid Tegnérgatan i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ombyggnad av Nordic Wellnes i Västerås.
Asfaltering av upplagsytor vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnad och för-stärkning av hårdgjorda, asfalterade, ytor till en omfattning av ca 9 000 m2. Ytan utgör del av den s.k. ”bränsleplattan” där material för framställning av olika typer av avfallsbränslen hanteras genom lagring, blandning, krossning mm.
Ombyggnad av hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås
Ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning vid avdelning 91 samt tillnyktringsenheten, Psykkliniken, hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås. Totalyta (BTA) ca:690 m2. Entreprenaden skall genomföras i 2 etapper. Etapp 1, 2018-08-08 – 2018-10-27. Etapp 2, 2018-11-22 – 2019-02-01.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av inackorderingshem till 3 stycken lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med entresolplan.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontorshotell.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av maskinhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av maskinpark.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affärslokal till gym.
Tillbyggnad av gc-väg i Västerås
Bygglov för anordnande av förlängning gång-och cykelvägen.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ombyggnad från bank till butik samt anmälan om nytt fläktrum.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till ny bostadslägenhet.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning efter brand.
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av carport till garage.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Tidbegränsat bygglov för inklädnad av kylcontainer.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för anordnande av lägenhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för flytt av befintlig transformatorstation.
Tillbyggnad av grundskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av utesovrum för grundskola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för påbyggnad av tak.
Tillbyggnad av carport i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt uppförande av plank.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av fastighet till hvb-hem.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av uthyrningsrum till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym (tidsbegränsat) samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt källare till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av källarlokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av källarlokaler till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Projekteringsledare väg och järnväg i Västerås
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal till lägenhet, ändrad planlösning samt fasadändring.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Nya bryggor vid holme i Västerås
Option 2 avser anläggande av bryggor inom det muddrade området i option 1, ca 180 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: