Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Provdrift under augusti 2019.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Renovering av bostäder på Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen och Brunbjörnsvägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ny planskild korsning vid Kraftvärmegatan i Västerås
Avser byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen. Del av Mälarprojektet.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Utbyggnad av befintlig deponi vid avfallsstation i Västerås
Deponin på Gryta avfallsanläggning ska byggas ut med en ca 1 ha stor yta för farligt avfall.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Till och ombyggnad av skola
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 2
Avser ombyggnation av befintlig gång-och cykelväg samt angränsande ytor. Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, sittplatser, belysning och utegym.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av frysrum.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av klinik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till ögonklinik, fasadändring samt installation av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändring av användningssätt.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Ändrat användningssätt av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändring av fasad, ändrad planlösning, installation av hiss och ventilationsaggregat.
Ombyggnad av småbåtshamn i Västerås
Ändring av småbåtshamn (flytt av båtplatser).
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Ändrat användningssätt soprum till förråd.
Ombyggnad av klubbhus i Västerås
Ändrat användningssätt affär till föreningslokal.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däckhotell.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Befälskullens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Fornforskarens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537578.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Drevkarlen i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537574, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Mårtens Hages lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Talltorpsparkens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Utmarken lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av va-system vid avfallsanläggning i Västerås
Avser utbyte av befintliga urinseparerande toaletter mot WC, gråvatten som uppstår i kök och toaletter kopplas om från befintlig infiltration till spillvattenledning vid det s.k. ”Återvinnarhuset”, Returvägen 20, Västerås. Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering inklusive ritningar, omkoppling/nyinstallation av ledningar och toaletter, installation av spillvattenledning och pumpbrunn för avledning av spillvatten från huset till näraliggande befintlig spillvattenledning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: