Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Underhållsbeläggning Värme i Västmanlands län
Beläggningsgrupper U31-2019 och U31-2020. Option på beläggningsgrupp U31-2021.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Ny planskild korsning vid Kraftvärmegatan i Västerås
Avser byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen. Del av Mälarprojektet.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Renovering av lägenheter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.
Utbyggnad av befintlig deponi vid avfallsstation i Västerås
Deponin på Gryta avfallsanläggning ska byggas ut med en ca 1 ha stor yta för farligt avfall.
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Rivning av Wenströmska skolan i Västerås
Objektet avser rivning av samtliga byggnader mm inom arbetsområdet. Byggnaderna har använts vid undervisningsverksamhet. Merparten av byggnaderna består av ett plan bortsett från en mindre del som är i tre plan inklusive kulvert.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för anordnande av 2 st hissar.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Renovering av tak samt ombyggnad av personalutrymmen på värmeverk i Västerås
Bygglov för ändring av tak samt stomförstärkning.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av frysrum.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, installation av hiss och ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändig ventilationsaggregat samt ändring av invändigt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hotell till vårdlokal.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till restaurang.
Ombyggnad av klinik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till ögonklinik, fasadändring samt installation av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Ändrat användningssätt av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Ändrat användningssätt soprum till förråd.
Ombyggnad av småbåtshamn i Västerås
Ändring av småbåtshamn (flytt av båtplatser).
Ombyggnad av klubbhus i Västerås
Ändrat användningssätt affär till föreningslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till bostadsyta samt ändring av va.
Tillbyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till affär.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av kontor till lägenhet samt takterass.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för fasadändring, ändra befintlig altan till boyta.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däckhotell.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Befälskullens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Fornforskarens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537578.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Drevkarlen i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537574, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Mårtens Hages lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Talltorpsparkens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Utmarken lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Avser en mindre tillbyggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: