Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Integrerat brounderhåll i Västmanlands län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk i Västmanlands län; antal broar med tillståndsbaserat brounderhåll är 18 st, antal broar med förutbestämt brounderhåll är 505 st.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01, 02, 03, 06, 07 och 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Byte av järnvägsbroar över E18 vid Tegnérgatan i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Utbyte av belysning på gata i Västerås
Utbyte av belysning Vasagatan, Stora gatan
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal till lägenhet, ändrad planlösning samt fasadändring.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ombyggnad från bank till butik samt anmälan om nytt fläktrum.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning efter brand.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med entresolplan.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontorshotell.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för påbyggnad av tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av inackorderingshem till 3 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av källarlokaler till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt källare till två lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av fastighet till hvb-hem.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym (tidsbegränsat) samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändiga skåp samt flytt av befintlig fiskbod.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till bostad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till kontor.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Flugspögatans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Gläntans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Guldkullens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Pingstliljans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482091, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Trossbackens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482103.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för anordnande av lägenhet.
Tillbyggnad av grundskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av utesovrum för grundskola.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: