Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sala
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av vårdbostad i Sala
Ändrad användning från boende till vård och behandling.
Ombyggnad av garage i Sala
Ändrad användning från garage till massagelokal.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ändrad användning från lokal till fyra lägenheter.
Ombyggnad av sophus i Sala
Ombyggnad av sopsorteringshus.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivning av barack/omklädningsrum.
Rivning av fritidshus i Sala
Rivning av fritidshus efter brand.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Tillbyggnad av silo i Sala
Tillbyggnad av plansilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: