Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från vandrarhem till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Ändring av marknivån för anläggande av parkering.
Ombyggnad av garage i Sala
Ändrad användning från garage till massagelokal.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ändrad användning från lokal till fyra lägenheter.
Rivning av förråd i Sala
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av sophus i Sala
Ombyggnad av sopsorteringshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad av vattentorn till bostad.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivning av barack/omklädningsrum.
Rivning av fritidshus i Sala
Rivning av fritidshus efter brand.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Sala
Tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av silo i Sala
Tillbyggnad av plansilo.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: