Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Anpassning av gymnastiksal i Sala
Ombyggnad av gymnastikhall, gamla skolan för bla bättre tillgänglighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad samt lagerbyggnad.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Ändring av marknivån för anläggande av parkering.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Sala
Tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad av vattentorn till bostad.
Rivning av förråd i Sala
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från vandrarhem till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: