Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hamn i Köping
Utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred.
Ombyggnad av kontor i Köping
Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Anläggande av solcellspark i Köping
Planer finns för ny solcellspark i köping.
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler samt industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring affärslokaler till bouleplan inomhus.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser mindre tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningsanmälan rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningslov rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningslov rivning av stolpstation.
Rivning av enbostadshus i Köping
Rivningslov rivning enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmäla ändring av bärande konstruktion skola.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av bärande konstruktion Flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: