Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
Ombyggnad av biogasanläggning i Västerås
Denna upphandling avser en ombyggnad, modernisering och kompletteringar av en befintlig biogasanläggning och även ombyggnad, modernisering och kompletteringar av övriga anläggningsdelar så att en teknisk livslängd på hela anläggningen på åtminstone 15 år erhålls.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Avser tillbyggnad av dementboende i omedelbar anslutning till befintligt vårdboende beläget i Surahammar. Byggnaden utförs som sidobyggnad med anslutande korridor till befintlig byggnad.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Renovering av bostäder på på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnation av Sankta Getruds skola innehållande fyra fristående byggnader (A-D). Projektet avser energieffektivisering, men även anpassning och uppfräschning av lokaler baserat på verksamhetens önskemål.
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av byggnad med tidigare lokaler till 8 st lägenheter och källarförråd. Ny planlösning, tilläggsisolering av väggar, nya balkonger, hiss mm.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Nybyggnad av marinsvängarmar i Västerås
Upphandlingen avser dimensionering, leverans, installation och drifttagning av fyra nya marinsvängarmar till oljekaj.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till restaurang, ändring i planlösning samt ändring av fasad.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Rivning av Wenströmska skolan i Västerås
Objektet avser rivning av samtliga byggnader mm inom arbetsområdet. Byggnaderna har använts vid undervisningsverksamhet. Merparten av byggnaderna består av ett plan bortsett från en mindre del som är i tre plan inklusive kulvert.
Ombyggnad av torg och gata i Fagersta
Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.
Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.
Renovering av tak samt ombyggnad av personalutrymmen på värmeverk i Västerås
Bygglov för ändring av tak samt stomförstärkning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Ombyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Fagersta
Ombyggnad av omklädningsrum med bl a nya duschutrymmen och ny bastu. Nya ytskikt, belysning och ventilation.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Planerat projekt. Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om/tillbyggnad av skola i Fagersta
Textilslöjdsal och hemkunskapssal.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Ändring från affär till restaurang.
Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj och lasthus.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av skolkök i Kungsör
Tillbyggnad och ändring av planlösning av skolkök, inst av va-anl, kommunal.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Ändrad planlösning i affärshus/kontorshus, ändring av hiss och ventilation.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av VLTs lokal till 3 st lägenheter.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Installation el. ändring av VA.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad planlösning i kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sala
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av vårdbostad i Sala
Ändrad användning från boende till vård och behandling.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning kontorslokaler tillbyggad samt uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av skola i Arboga
Tillbyggnad skola, utvändig ändring, invändig ombyggnation, nya skärmtak samt uppsättning av staket.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skolkök i Sala
Tillbyggnad av skolmatsal.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av läkarmottagning i Västerås
Ändrat användningssätt från enbostadshus till företagsverksamhet, ändring av planlösning samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för anordnande av 2 st hissar.
Tillbyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av café och skärmtak samt ändring av befintlig skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med nya fönster och glasparti med dörr samt lokalanpassning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till restaurang.
Ombyggnad av förskola i Norberg
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola inom fastigheten nickebo 1:22, norbergs kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till kontor.
Ombyggnad av grundskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från högskola till grundskola.
Ombyggnad av cafeteria i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av butik till sushi/café inom fastigheten centrum 4, fagersta kommun.
Ändrad användning av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kallvind till kontor.
Ändrad användning till cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från stall till café/bistro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: