Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Basunderhåll väg område Arboga
Vägnätets totala längd för området är ca 832 km varav grusväg ca 167 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika
Även plankorsningsåtgärder ingår. Fjärrblockering samt nytt signalställverk. Vägskyddsanläggningar, ersättningsvägar/tillfartsvägar, nya kiosker/teknikhus, införande av Opto 2.0, elkraftsanslutningar, ombyggnad av Smedjebackens driftplats.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 170 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 126 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 36 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Löpande renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser löpande renovering av 5st byggnader i Gideonsberg.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Sluttäckning av deponi i Sala
Avser sluttäckning av deponi.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 2
Avser renovering av 9 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Sluttäckning av deponi i Västerås
Avser sluttäckning av deponi.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Hälleforsnäs och Hallsberg.
Tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Ombyggnad till lägenheter i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad till lägenheter.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med högre kapacitet.
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med lägre kapacitet.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Utredning pågår för ombyggnad av Karlsbergshallen eller Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ombyggnad av skola i Surahammar
Avser invändig renovering av skola.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för fasadändring och ändrat användningssätt samt ändring av bärande kontruktion, ventilation och planlösning.
Tillbyggnad av tennishall i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av padelhall inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ombyggnad till två bostäder, ändrad planlösning i flerbostadshus.
Byte av ventilation i affärshus i Västerås
Avser byte av ventilation i affärshus.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Installation av ultrafilter till container vid avfallsanläggning i Västerås
Avser Inköp och installation av 2 nya ultrafilter till container befintliga på VafabMiljö:s anläggning på Gryta i Västerås.
Reparation av bro på E20 vid Skvalbacken
Byte kantbalkar, tätskikt och broräcke.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Upprustning av bangårdsbelysning i Fagersta och Skinnskatteberg
Objektet Fagersta C avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 313 och sträckan 194+700 – 195+900. Objektet Skinnskatteberg avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 313 och sträckan 217+200 – 218+200.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett underlag för att inkomma med anbud gällande övertagande av beslut om projektstöd för utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät. Omfattar ett komplett passivt fibernät mellan telestation och ca 258 st fastigheter.
Svets-, montage- och isoleringsarbeten i pumpstationer i Köpings kommun
Avser svets-, montage och isoleringsarbeten för nyanläggning av ledningar i pumpstationerna.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sala
Avser tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Västerås
Avser toalett och teknikrum. Stora projektet: 1222373
Dränering vid Lärcenter i Norberg
Objektet dränering vid Lärcenter i Norberg.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av badhus i Fagersta
Anmälan om installation av ventilation i simhall inom fastigheten olympen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av balkonger/uteplatser, rivning av befintliga balkonger/uteplatser samt ändring av lokaler till lägenheter och tvättstugor.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däcklager.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av tak, från platt till sadeltak, samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten säteriet 1:12, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från handel till trampolinpark, klätterväggar och handel.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Ombyggnad av restaurang i Sala
Ombyggnad av frisersalong till restaurang.
Tillbyggnad av kiosk i Sala
Tillbyggnad av kiosk och markis på restaurang.
Rivning av regionnät i Norberg
Strandskyddsdispens för rivning av kraftledningsstolpar inom fastigheten Bjurfors 8:1, Norbergs kommun.
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Strandskyddsdispens samt bygglov för tillbyggnad av fritidshus, inglasning.
Tillbyggnad av skärmtak i Surahammar
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak över uteservering.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från grossisthandel till handel även för privatkonsument.
Ombyggnad av tennishall i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från lagerbyggnad till padelhall samt fasadändring.
Rivning av sophus i Sala
Rivning av miljöstation.
Rivning av garage i Norberg
Rivningslov för rivning av garage och förråd inom fastigheten davidsbo 1:115, norbergs kommun.
Rivning av skärmtak i Norberg
Rivningslov för rivning av skärmtak vid entré på skola inom fastigheten norbergsby 71:1, norbergs kommun.
Rivning av enbostadshus i Köping
Rivning av enbostadshus samt växthus.
Rivning av fritidshus i Arboga
Rivning av fritidshus.
Rivning av industrihus i Arboga
Rivning av indrustribyggnad efter brand.
Ombyggnad av cafeteria i Sala
Ändrad användning från affärslokal till ceféverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: