Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg (2+1). Ca 14 km lång sträcka. Ny belysning och bullerskärm, utbyggnad samt nya kantbalkar på bro.
Basunderhåll väg område Arboga
Vägnätets totala längd för området är ca 832 km varav grusväg ca 167 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med högre kapacitet.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås etapp 1
Stentorpsgatan 10-8 Stentorpsgatan 14 Stentorpsgatan 16 Stentorpsgatan 12 Stentorpsgatan 6 Stentorpsgatan 2-4
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Drift och underhåll av vägbelysning i Västmanlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Köpings kommun
Avser om- och tillbyggnad av Eklidens äldreboende samt tillhörande markarbeten.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Ombyggnad till lägenheter mm i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av logistikanläggning.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Ombyggnad av lokaler samt lastkaj vid sjukhus i Fagersta
Omfattar i huvudsak invändig ombyggnad och ytskiktrenovering i källarplan (hus 01) samt ombyggnation av befintlig lastkaj. Totalyta (BTA) ca: 600 m2.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Tillbyggnad av padelhall i Fagersta
Avser tillbyggnad av padelhall inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Tortuna, Tortuna kyrka, Stolpbo, Brandstationen, Orresta, Tillberga centrum, Alvesta, Billsta, Rönnby vägskäl, Lista. Åkesta, Södra Nackby, Norra Läjde och Skultuna kyrka.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet och Bergslagsvägen.
Anläggande av fibernät för bredband i Varmsätra, Sala
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sala Varmsätra.
Brounderhåll av 2 st broar i Köping
Avser utförande av broreparationer av bro 1983-2-1 och 19-206-1.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Renovering av öppningsbar bro över Arbogaån i Kungsör
Renovering av hydraulikanläggning.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
VA-sanering i Fagersta
Avser VA-sanering vid Mariavägen.
Rivning av fastigheter i Hallstahammar
Avser totalrivning av två byggnader. En av byggnaderna utgörs av ett före detta konvalescenthem. Den andra byggnaden utgörs av en fristående bastu.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Fiberanläggning i Skinnskatteberg Stjärnvik Färna Bastmora
Avser schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus i Skinnskattebergs kommun: Stjärnvik Färna Bastmora.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Köping Lersäter västra -Skedvi GSF
Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Rivning av byggnader i Köping
Avser totalrivning av 3 byggnader. En av byggnaderna utgörs av en lågdel som ansluter till en större byggnad (där den större byggnaden ska vara kvar). Den andra byggnaden som ska rivas utgörs av ett fristående skyddsrum. Den tredje byggnaden är ett plåtskjul med tillhörande betongkonstruktioner som ansluter till skyddsrummet.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av matvarubutik.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär med lager och frysrum samt skärmtak.
Tillbyggnad av stall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av kontor i Arboga
Rivning av kontoshus.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten hantverkaren 19, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Hallstahammar
Ombyggnad kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ombyggnad till en bostad, ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Surahammar
Marklov för schaktning samt tryckning under järnväg.
Rivning av telestation i Fagersta
Rivningslov för rivning av telekomtorn och teknikbod inom fastigheten ombenning 1:42, fagersta kommun.
Rivning av transformatorstation i Fagersta
Rivningslov för rivning av transformatorstation (ref: 1065798) inom fastigheten ängelsberg 1.5, fagersta kommun.
Rivning av garage i Köping
Rivning av garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Sala
Ändrad användning från uteplats till cykelförråd.
Tillbyggnad av kanslihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kanslibyggnad (hamre ip, hus 2).
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Surahammar
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av källare till garage och soprum.
Ombyggnad av lager i Surahammar
Bygglov för ändrad användning till lager, försäljning och träning.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lager till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tillfälligt boende till hotellverksamhet.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ändring av fasad samt lokalanpassning av skola.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däcklager.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Norberg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus inom fastigheten kylsbo 14:2, norbergs kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Norberg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus inom fastigheten varggården 3, norbergs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: