Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Fagersta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika
Även plankorsningsåtgärder ingår.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Även en ny gc-bana ingår.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Ihopkoppling av väg i Västerås, etapp 2
Avser sträckningen Krankroksgatan- cirkulationsplatsen Hallsta Gårds Gata-Västerleden. Omfattar nybyggnad av 750 meter gata med intilliggande GC-väg och belysning.
Renovering av lägenheter, Västerås
Avser löpande totalrenoveringav lägenheter vid utflytt på Narvavägen.
Löpande renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser löpande renovering av 5st byggnader i Gideonsberg.
Upprustning av torg i Västerås
Viktor Larssons plats utanför Växhuset är föremål för omgestaltning och ombyggnation. Trappan framför entré tas bort och hela markytan framför entrén höjs upp. Även anläggande av platsgjutna stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan marken framför huvudentrén och marken framför Växhusets övriga fasad. En lekplats för något äldre barn anordnas med bl a rutschrör, gunga och klättervägg på baksidan av stödmuren mm.
Ombyggnad av äldreboende i Kungsör
Avser renovering av äldreboende. Omfattar nya ytskikt m.m samt ombyggnad av avdelningskök.
Ombyggnad till kontor m.m i Hallstahammar
Möjlighet till kontor, äldreboende, förskola, affärsverksamhet m.m.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Morgongåva, Hälleforsnäs, Motala och Hallsberg.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Återställning efter brand av flerbostadshus i Västerås
Avser återställning av lägenheter efter brand.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg
Avser renovering av 15st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Renovering av lägenheter i Västerås
Ombyggnad från tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 2
Avser ombyggnation av befintlig gång-och cykelväg samt angränsande ytor. Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, sittplatser, belysning och utegym.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Fagersta kommun
Avser tillgänglighetsanpassning av Brinellskolan.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 1000 kvm i del av hus B.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Totalrenovering av flygbyggnad vid Strömsviks gård i Strömsholm
Avser totalrenovering och ombyggnad av bostadshus. Utvändig tilläggsisolering, ny utvändig panel, nya fönster och dörrar, ny takbeläggning, nya installationer samt delvis ny planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av vattenverk i Norberg
Avser rivning av vattenverk samt återställning av mark.
Ombyggnad av va-ledning i Kolsva
Avser renovering samt infodring av VA-ledningar vid Lars Uno Lindbergs väg.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser renovering av hiss.
Installation av selektiv jonbytare vid avfallsanläggning i Västerås
Avser installation av en selektiv jonbytare för rening av lakvatten vid Gryta avfallsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Norberg
Bygglov för tillbyggnad av skola inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av förskola i Sala
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av tennishall i Arboga
Ändrad användning av tennisbana, Nybyggnad av padelbanor.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sala
Ändrad användning från lokal till kroppsvård.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt av lokal till kontor och lager.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ändrat anvädningssätt från butik till gym.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till lägenhet samt ändring av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändring av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad på Kristina 4:241 och Fältspaten 1.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Ombyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Sala
Tillbyggnad av café samt Installation av eldstad i café.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Sala
Rivning av komplementbyggnad och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av förråd i Arboga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Arboga
Rivning av skjul.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus och förråd/uthus.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Rivning av förråd i Norberg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader inom fastigheten norbergsby 6:44, norbergs kommun.
Ombyggnad av väg i Fagersta
Strandskyddsdispens för omdragning av befintlig väg inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad användning av kontor/lägenheter, ändrad verksamhet för korttidsboende Solögat, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till sushirestaurang.
Ombyggnad av konferenscentrum i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt.
Ombyggnad av lägenhet i Köping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av förråd till wc samt ändring av va och brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: