Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Ombyggnad av hamn i Köping
Utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred.
Ombyggnad av biogasanläggning i Västerås
Denna upphandling avser en ombyggnad, modernisering och kompletteringar av en befintlig biogasanläggning och även ombyggnad, modernisering och kompletteringar av övriga anläggningsdelar så att en teknisk livslängd på hela anläggningen på åtminstone 15 år erhålls.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Anläggande av solcellspark i Köping
Planer finns för ny solcellspark i köping.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Renovering av bostäder på på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01 - 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av byggnad med tidigare lokaler till 8 st lägenheter och källarförråd. Ny planlösning, tilläggsisolering av väggar, nya balkonger, hiss mm.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Ombyggnad alt nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar, etapp 1
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard. Projektet är uppdelat på 3 etapper. Dock tittas det nu på alternativet att bygga ett helt nytt äldreboende i stället.
Ombyggnad alt nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar, etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard. Projektet är uppdelat på 3 etapper. Dock tittas det nu på alternativet att bygga ett helt nytt äldreboende i stället.
Ombyggnad alt nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar, etapp 3
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard. Projektet är uppdelat på 3 etapper. Dock tittas det nu på alternativet att bygga ett helt nytt äldreboende i stället.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnation av Sankta Getruds skola innehållande fyra fristående byggnader (A-D). Projektet avser energieffektivisering, men även anpassning och uppfräschning av lokaler baserat på verksamhetens önskemål.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Fagersta
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus F. Tillbyggnad av kapphall och nytt fläktrum. Ny matsal och mottagningskök. Nya ytskikt, belysning och ventilation. Utvändig anpassning av mark.
Nybyggnad av marinsvängarmar i Västerås
Upphandlingen avser dimensionering, leverans, installation och drifttagning av fyra nya marinsvängarmar till oljekaj.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad med omklädningsrum samt rivning av förråd.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Ombyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Fagersta
Ombyggnad av omklädningsrum med bl a nya duschutrymmen och ny bastu. Nya ytskikt, belysning och ventilation.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ny containerplatta vid avfallsanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av hårdgjord, asfalterad, yta som skall användas för uppställning/lagring av containrar. Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning av befintligt staket, anläggning av erforderlig överbyggnad, asfaltering samt ledningsdragning och montage av belysning. Den aktuella ytan utgör en förlängningsdel av en P-platsyta för renhållningsfordon som är belägen strax norr om VafabMiljös huvudkontor på Gryta avfallsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Planerat projekt. Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om/tillbyggnad av skola i Fagersta
Textilslöjdsal och hemkunskapssal.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Ändring från affär till restaurang.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Ändrad planlösning i affärshus/kontorshus, ändring av hiss och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av VLTs lokal till 3 st lägenheter.
Tillbyggnad av skolkök i Kungsör
Tillbyggnad och ändring av planlösning av skolkök, inst av va-anl, kommunal.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av fläktrum i vårdcentral i Hallstahammar
Ombyggnad av fläktrum, Hallstahammars vårdcentral på plan 1 och 4 i hus 1, plan 4 i hus 2, anslutning av kanaler till fläktrum i hus 3 samt injustering av stamkanaler för samtliga berörda delar.
Ombyggnad av fläktrum i vårdcentral i Västerås
Ombyggnad av fläktrum, Herrgärdets vårdcentral Västerås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
2 lägenheter. Inflyttning under 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser hyresgästanpassning av industrilokal.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Installation el. ändring av VA.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt lokalanpassning.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus inom fastigheterna formargården 5 och formargården 6, norbergs kommun.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning kontorslokaler tillbyggad samt uppsättande av skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad användning samt utv. ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skolkök i Sala
Tillbyggnad av skolmatsal.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Hallstahammar
Ombyggnad av vattenledningsnätet på Snevringevägen.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler samt industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad planlösning i kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av läkarmottagning i Västerås
Ändrat användningssätt från enbostadshus till företagsverksamhet, ändring av planlösning samt uppsättning av skylt.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Ombyggnad av hotell i Sala
Ändring av planlösning och brandskydd i hotell.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Ändrat användningssätt från korttidsboende till bostad på Brudslöjan 6 och Jaktpasset 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Ändrat anändningssätt från förskola till bostad.
Rivning av garage i Arboga
Rivning av garage.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus, komplementbyggnad, uthus, garage och gäststuga.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Tillbyggnad av fritidshus samt tak över uteplats.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hallstahammar
Utbyggnad av bef. parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Arboga
Breddning av parkering samt flytt av cykeltak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak inom fastigheten biet 2, fagersta kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till relaxrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till 2 st lägenheter samt återställning av brandskadad lokal.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändring av konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser mindre tillbyggnad av industrilokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: