Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Provdrift under augusti 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Fagersta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
Underhållsbeläggning inom Örebro och Västmanlands län
Avser TE18/20 Norrplan-U länsgräns, UE18/20 T länsgräns-Strö samt UE20 Gräsnäs-Stora Ekbacken. Underhållsbeläggning med funktionskrav.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Avser tillbyggnad av dementboende i omedelbar anslutning till befintligt vårdboende beläget i Surahammar. Byggnaden utförs som sidobyggnad med anslutande korridor till befintlig byggnad.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Renovering av bostäder på Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen och Brunbjörnsvägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ny planskild korsning vid Kraftvärmegatan i Västerås
Avser byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen. Del av Mälarprojektet.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad till kontor m.m i Hallstahammar
Möjlighet till kontor, äldreboende, förskola, affärsverksamhet m.m.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Utbyggnad av befintlig deponi vid avfallsstation i Västerås
Deponin på Gryta avfallsanläggning ska byggas ut med en ca 1 ha stor yta för farligt avfall.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Till och ombyggnad av skola
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 2
Avser ombyggnation av befintlig gång-och cykelväg samt angränsande ytor. Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, sittplatser, belysning och utegym.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Nybyggnad av resturang i Köping
Nybyggnad av pizzeria i Köping.
Ombyggnad av torg och gata i Fagersta
Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 875 kvm i del av hus B.
Totalrenovering av flygbyggnad vid Strömsviks gård i Strömsholm
Avser totalrenovering och ombyggnad av bostadshus. Utvändig tilläggsisolering, ny utvändig panel, nya fönster och dörrar, ny takbeläggning, nya installationer samt delvis ny planlösning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Anpassning av gymnastiksal i Sala
Ombyggnad av gymnastikhall, gamla skolan för bla bättre tillgänglighet.
Ombyggnad av klinik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till ögonklinik, fasadändring samt installation av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av frysrum.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten släpvagnen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av gruppbostad i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende inom fastigheten åkra 10, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändring av användningssätt.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i skola.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Arboga
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad samt lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus, återställning från 1st 3:a till 1 st 2:a och 1 st 1:a.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Ändrat användningssätt av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändring av fasad, ändrad planlösning, installation av hiss och ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av småbåtshamn i Västerås
Ändring av småbåtshamn (flytt av båtplatser).
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Ändring av marknivån för anläggande av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Ändrat användningssätt soprum till förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Västerås
Ändrat användningssätt affär till föreningslokal.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad av vattentorn till bostad.
Tillbyggnad av radhus i Arboga
Tillbyggnad radhus, förlängning av inglasad altan.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Sala
Tillbyggnad av klubbstuga.
Ombyggnad av pizzeria i Fagersta
Anmälan om installation av fettavskiljare i restaurang/pizzeria inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.
Rivning av förråd i Sala
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Arboga
Anmälan serviceboende/korttidsboende, ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av parhus i Fagersta
Anmälan för tillbyggnad av tvåbostadshus inom fastigheten utmålet 7, fagersta kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däckhotell.
Ombyggnad av lägenhet i Arboga
Ombyggnad av kvartersgård till lägenhet, nybyggnad av carport/förråd 29 m2 samt entrétak 18m2.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Befälskullens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Fornforskarens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537578.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Drevkarlen i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537574, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Mårtens Hages lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537576, 1537577, 1537578 eller 1537579.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Norra Talltorpsparkens lekplats i Västerås och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning. Totalt ska 6 st lekparker upprustas, så detta kan handlas med projekt 1537566, 1537574, 1537576, 1537577 eller 1537579.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: