Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 25 km lång sträcka.
Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika
Även plankorsningsåtgärder ingår.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Ihopkoppling av väg i Västerås, etapp 2
Avser sträckningen Krankroksgatan- cirkulationsplatsen Hallsta Gårds Gata-Västerleden. Omfattar nybyggnad av 750 meter gata med intilliggande GC-väg och belysning.
Löpande renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser löpande renovering av 5st byggnader i Gideonsberg.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Upprustning av torg i Västerås
Viktor Larssons plats utanför Växhuset är föremål för omgestaltning och ombyggnation. Trappan framför entré tas bort och hela markytan framför entrén höjs upp. Även anläggande av platsgjutna stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan marken framför huvudentrén och marken framför Växhusets övriga fasad. En lekplats för något äldre barn anordnas med bl a rutschrör, gunga och klättervägg på baksidan av stödmuren mm.
Ombyggnad av äldreboende i Kungsör
Avser renovering av äldreboende. Omfattar nya ytskikt m.m samt ombyggnad av avdelningskök.
Ombyggnad till kontor m.m i Hallstahammar
Möjlighet till kontor, äldreboende, förskola, affärsverksamhet m.m.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg
Avser renovering av 15st lägenheter.
Tillgänglighetsanpassning av stationer i region Öst
Omfattar stationerna Fagersta Norr och Söder, Virsbo, Ramnäs, Hälleforsnäs och Hallsberg.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Ombyggnad av kontor i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor.
Påbyggnad av kontor i Västerås
Planer finns på påbyggnad med två våningar på befintlig byggnad.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt installation av nya hissar.
Ombyggnad till lägenheter i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 2
Avser ombyggnation av befintlig gång-och cykelväg samt angränsande ytor. Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, sittplatser, belysning och utegym.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Fagersta kommun
Avser tillgänglighetsanpassning av Brinellskolan.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Markarbeten vid hamn i Köpings kommun
Avser markarbeten vid Köpings hamn.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 1000 kvm i del av hus B.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av torg och gata i Fagersta
Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Planer finns för tillbyggnad av affärshus.
Upprustning av bangårdsbelysning i Fagersta och Skinnskatteberg
Objektet Fagersta C avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 313 och sträckan 194+700 – 195+900. Objektet Skinnskatteberg avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 313 och sträckan 217+200 – 218+200.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av vattenverk i Norberg
Avser rivning av vattenverk samt återställning av mark.
Ombyggnad av va-ledning i Kolsva
Avser renovering samt infodring av VA-ledningar vid Lars Uno Lindbergs väg.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser renovering av hiss.
Installation av selektiv jonbytare vid avfallsanläggning i Västerås
Avser installation av en selektiv jonbytare för rening av lakvatten vid Gryta avfallsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Norberg
Bygglov för tillbyggnad av skola inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Slamavvattningscentrifuger för Mälarenergi i Västerås
Upphandlingen omfattar leverans av 2 st Slamavvattningscentrifuger samt inlyft till Slamavvattningsbyggnad. Upphandlingen omfattar också Serviceavtal för 2 st Slamavvattningscentrifuger för de 3 nästkommande åren efter garantitidens slut.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad användning av kontor/lägenheter, ändrad verksamhet för korttidsboende Solögat, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Arboga
Ändrad användning av kontorslokal till tandläkarmottagning samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sala
Ändrad användning från lokal till kroppsvård.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt av lokal till kontor och lager.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ändrat anvädningssätt från butik till gym.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till lägenhet samt ändring av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från fritidsgård till gym.
Ombyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Sala
Tillbyggnad av café samt Installation av eldstad i café.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Sala
Rivning av komplementbyggnad och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av förråd i Arboga
Rivning av skjul.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus och förråd/uthus.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Rivning av förråd i Norberg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader inom fastigheten norbergsby 6:44, norbergs kommun.
Ombyggnad av väg i Fagersta
Strandskyddsdispens för omdragning av befintlig väg inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av förråd till wc samt ändring av va och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till sushirestaurang.
Ombyggnad av gäststuga i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till 3 uthyrningsrum.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av lokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tak och isolera ytterväggar till soprum.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Avser tillbyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: