Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Tillbyggnad av särskola, Bergeforsen skola.
Ombyggnad av väg på Sörberge, etapp 4, Timrå
Upphandlingen avser utbyggnad av gång- och cykelvägar/banor i Sörberge.
Ny beläggning på löparbanor i Timrå
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Ombyggnad av sophus i Timrå
Ansökan bygglov - flytt av källsorteringsstation ny asfaltering.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av reningsverk i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av reningsverk med containerrum rivning befintligt.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - schaktarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - släntjustering för boendeparkeringar.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - uppfyllnad av jordvall.
Rivning av enbostadshus i Timrå
Ansökan rivning - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av barack i Timrå
Ansökan rivningslov - rivning av baracker.
Rivning av utbildningslokal i Timrå
Ansökan rivningslov - rivning av fd utbildningslokaler.
Tillbyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av befintlig personalbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: