Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län.
Varmmassabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Utförande av beläggningsarbeten med varmmassa i Västernorrlands Län. Beläggningsgrupp Y1.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Västernorrlands län. Beläggningsgrupp Y10.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning med tillbyggnad och fasadändring av verkstadsbyggnad (samt invändig ombyggnad).
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Upprustning av vägar i Forsa, Njurunda
Avser upprustning av de så kallade Metallvägarna i Forsa. Syftet med ombyggnationen är att rusta upp slitna och tjälskadade gator. Vägar som ska rustas upp är Guldvägen, Platinavägen, Titanvägen, Volframvägen, Manganvägen och Cormantvägen. Alla gatorna kommer att smalnas av och få en 5,5 meter bred körbana samt en asfaltsvinge på cirka 0,8 m. Guldvägen smalnas av med cirka 6,2 meter bred körbana. Längs Guldvägen byggs också en ny, tre meter bred, gång- och cykelväg mellan Skedlovägen och Cormantvägen.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Till- och ombyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av idrotts- och racketcenter, Rivningslov för rivning av kanslibyggnad och marklov för markåtgärder Haga 4:51.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorslokal.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 2 enbostadshus Härsta 2:46,4:13.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 7 enbostadshus Maland 3:4,1:20,1:31,1:30,1:41,1:32,1:44.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus på Maland 1:32 och Maland 1:31, Maland 1:33.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus påBodacke 1:92 och Nedansjö 7:56.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av komplementbyggnad/loge lov krävs ej.
Rivning av hönshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada och hönshus.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av mast och en teknikbod.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av stugby i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation i uthyrningsrum.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Ombyggnad av gatukök i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokall till bostad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från småindustri/kontor till kontor med övernattningsmöjlighet.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 5 enbostadshus Maland 3:13,1:17,3:14,1:39,1:13.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av brukskiosk/loppis.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Rivning av scen i Sundsvall
Rivningslov för rivning av utescen.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för ändring av parkeringar.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrat ianspråktagande från restauranggrossist till handel, t.om. 2020-12-31.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Marin dyk- och snorkelinventering i naturreservat i Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner
Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en eller flera entreprenörer som lämnar fullständiga och utvärderingsbara anbud som syftar till att inventera och på så sätt följa upp tidigare dyk- och snorkelinventeringar i utpekade områden i Västernorrlands län. Avser naturreservaten Salen- Stornäset- Långharsholmen och nationalparken Skuleskogen, belägna i Sundsvall och Örnsköldsviks kommun.
Inventering av byggnadsminnen i Västernorrlands län
Syftet är att se över länets samtliga byggnadsminnens fysiska status. En fullständig genomgång av samtliga byggnadsminnens exteriör, samt i vissa fall interiör, ska jämföras med gällande föreskrifter.
Restaurering av kyrka i Sundsvall
Underhåll av korvägg, konservering på Skönsmons kyrka.
Restaurering av mur i Sundsvall
Avser restaurering av 2st murar á ca 2m bred x 5m lång och 1m bred x 7m lång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: