Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan.
Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva
E14 delsträcka 1 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva, 4,8 km, 2+2 i ny sträckning.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning, mark och banarbeten.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Mark och BEST.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y2 och Y4
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Innefattar den återstående delen av kajen mellan bussbron och E4:ans bro. Namnet släpar kvar efter teaterhusprojektet ”kräftan” som låg där.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y1
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom detaljplan 1A Norra kajen i Sundsvall. Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan. Arbetena omfattar projektering, rivning av byggnader, sanering av förorenad mark, ledningsarbeten samt byggnad av gator, torg och park. Exploatering av bostäder kommer att pågå inom entreprenadområdet under entreprenadtiden. Ombyggnad av väg 562 inom detaljplanen utförs i annan entreprenad i Trafikverkets regi och beräknas vara färdigställd under hösten 2019.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y5
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron i Sundsvall
Objektet avser utförande av ett korrosionsskydd på spontgrundläggningen för stöd nr 3 och nr 5-10 på bro 22-1224-1 Sundsvallsbron. Skyddet utförs som ett elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. en anläggning med påtryckt ström. Systemet för katodiskt skydd omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm.
Kompletteringar av Tivolibron i Sundsvall
Innefattar kaj- och brosegmenten cirka 20 meter på var sida om bron samt GC-tunnel.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Ombyggnad av park i Nacksta
Avser anläggande av lekplats, utegym, scen, ny belysning och mötesplatser samt parkvägar och växtbäddar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Grusvägsunderhåll på väg 305 i Sundsvall
Avser utförande av grusvägsunderhåll på sträckan vägskäl 305/540 – länsgränsen, väg 305.
Totalentreprenad Fibernät Njurunda
Entreprenaden omfattar utbyggnad av fibernät i Sundsvalls kommuns södra delar. Beräknad total schaktsträcka är ca 105 km med ca 400 anslutningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan avsevärd ändring av planlösning, ventilationssystem, va och brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan ändring av bärande konstruktion industribyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från matsal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till utbildningslokal.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor/lokal till gym/reabilitering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Omyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor med terrass.
Rivning av personallokal i Sundsvall
Rivningslov av personalutrymme.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov demontering av baracker som skall flyttas till annat uppställningsplats.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Rivning av panncentral i Sundsvall
Rivningslov rivning av pannhus och två tillhörande cisterner.
Rivning av transformatorstation i Sundsvall
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov rivning förråd.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov rivning kontorsbyggnad samt carport.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Rivning av kylanläggning i Sundsvall
Rivningsanmälan del-/utrivning kylanläggning.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning industribyggnad (kraftverk).
Konvertering av parkarmaturer i Sundsvall
Omfattar konvertering av 154 st Louis Poulsen Kipp-armaturer från kompaktlysrör till LED i centrala Sundsvall.
Konvertering av armaturer i Stenstan, Sundsvall
Omfattar konvertering av 423 st ”stentadsarmaturer”/Kandelaber från QL-ljuskälla till LED. 384 st sitter monterade på väggar och 39 st sitter monterade på ”parkstolpar”.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: