Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y2 och Y4
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Innefattar den återstående delen av kajen mellan bussbron och E4:ans bro. Namnet släpar kvar efter teaterhusprojektet ”kräftan” som låg där.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y1
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom detaljplan 1A Norra kajen i Sundsvall. Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan. Arbetena omfattar projektering, rivning av byggnader, sanering av förorenad mark, ledningsarbeten samt byggnad av gator, torg och park. Exploatering av bostäder kommer att pågå inom entreprenadområdet under entreprenadtiden. Ombyggnad av väg 562 inom detaljplanen utförs i annan entreprenad i Trafikverkets regi och beräknas vara färdigställd under hösten 2019.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, grävning av underjordiskt behållare. Avser: Strandvägen 2-29 Tallvägen 2-14 Bergsvägen 3
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y5
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder. Ev åtgärder för gående och cyklister.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 14 och 16.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 18, 20 och 22.
Kompletteringar av Tivolibron i Sundsvall
Innefattar kaj- och brosegmenten cirka 20 meter på var sida om bron samt GC-tunnel.
Ombyggnad av park i Nacksta
Avser anläggande av lekplats, utegym, scen, ny belysning och mötesplatser samt parkvägar och växtbäddar.
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Flytt av stolpar för matarledning vid E14 Timmervägen i Sundsvall
Objektet avser flytt av stolpar för matarledning JL5S5 samt JL5S6, på grund av ny cirkulationsplats E14 Timmervägen, Sundsvall.
Återställande av industrispår vid oljehamnen i Sundsvall
Objektet avser återställande av spår i Oljehamnen.
Grusvägsunderhåll på väg 305 i Sundsvall
Avser utförande av grusvägsunderhåll på sträckan vägskäl 305/540 – länsgränsen, väg 305.
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Magasin 10 Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall
Projektering och byggnation av magasin för stenprodukter "Marmorkross". Tunadalshamnen. Södra delen av tunadalskajen (pålade delen).
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till förskola samt marklov.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad övre plan flerbostadshus.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av bilhall + rivning av bef. rasat yttertak.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Ombyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov ombyggnad stödmur vid infart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:14,54:15.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från oinredd lokal till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till lägenheter.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från optiker till juicebar.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från förråd till uthyrningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan avsevärd ändring av planlösning, ventilationssystem, va och brandskydd.
Rivning av kylanläggning i Sundsvall
Rivningsanmälan del-/utrivning kylanläggning.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Rivning av mast i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning vindmätningsmast.
Rivning av personallokal i Sundsvall
Rivningslov av personalutrymme.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov demontering av baracker som skall flyttas till annat uppställningsplats.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Ombyggnad av klubbhus i Sundsvall
Rivningslov flytt av befintliga byggnader (klubblokal och vallabod).
Rivning av panncentral i Sundsvall
Rivningslov rivning av pannhus och två tillhörande cisterner.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov rivning förråd.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov rivning kontorsbyggnad samt carport.
Rivning av nätstation i Sundsvall
Rivningslov rivning nätstation.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tak på pergola på uteservering.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad restaurang.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov tillfälliga skollokaler.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning industribyggnad (kraftverk).
Armaturutbyte i Sundsvall
Avser utbyte av ca 363 belysningsarmaturer längs gång-och cykelvägar i Granloholm, Västland, Johannedal och Norra berget inom Sundsvalls kommun.
Konvertering av parkarmaturer i Sundsvall
Omfattar konvertering av 154 st Louis Poulsen Kipp-armaturer från kompaktlysrör till LED i centrala Sundsvall.
Konvertering av armaturer i Stenstan, Sundsvall
Omfattar konvertering av 423 st ”stentadsarmaturer”/Kandelaber från QL-ljuskälla till LED. 384 st sitter monterade på väggar och 39 st sitter monterade på ”parkstolpar”.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad, installation av eldstad/rökkanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: