Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från kontor till vårdcentral.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Ombyggnad av tillagningskök i Sundsvall
Ombyggnad av tillagningskök.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråkstagande av del av industribyggnad till padelhall.
Om/ tillbyggnad av entre Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av hotellentre.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt anmälan i samband med inredning av nya arbetsplatser.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för hg-anpassning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Rivningslov för del av byggnad samt anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrat ianspråktagande från restauranggrossist till handel, t.om. 2020-12-31.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för två nya lägenheter i flerbostadshus (boa 99 kvm).
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av två förrådsbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för ändring av parkeringar.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 2 enbostadshus Härsta 2:46,4:13.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 7 enbostadshus Maland 3:4,1:20,1:31,1:30,1:41,1:32,1:44.
Rivning av carport i Sundsvall
Anmälan för rivning av carport/förråd.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus på Maland 1:32 och Maland 1:31, Maland 1:33.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus påBodacke 1:92 och Nedansjö 7:56.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av komplementbyggnad/loge lov krävs ej.
Rivning av hönshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada och hönshus.
Ombyggnad av stugby i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation i uthyrningsrum.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altandäck och inglasat uterum.
Ombyggnad av gatukök i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Marin dyk- och snorkelinventering i naturreservat i Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner
Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en eller flera entreprenörer som lämnar fullständiga och utvärderingsbara anbud som syftar till att inventera och på så sätt följa upp tidigare dyk- och snorkelinventeringar i utpekade områden i Västernorrlands län. Avser naturreservaten Salen- Stornäset- Långharsholmen och nationalparken Skuleskogen, belägna i Sundsvall och Örnsköldsviks kommun.
Inventering av byggnadsminnen i Västernorrlands län
Syftet är att se över länets samtliga byggnadsminnens fysiska status. En fullständig genomgång av samtliga byggnadsminnens exteriör, samt i vissa fall interiör, ska jämföras med gällande föreskrifter.
Restaurering av mur i Sundsvall
Avser restaurering av 2st murar á ca 2m bred x 5m lång och 1m bred x 7m lång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: