Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av väg 562 mellan Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls resecentrum
Vägen byggs om till lokalgata och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 1,2 km.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Varmmassabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Utförande av beläggningsarbeten med varmmassa i Västernorrlands Län. Beläggningsgrupp Y1.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Västernorrlands län. Beläggningsgrupp Y10.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad för inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser ombyggnad av butik till kontor. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från småindustri/kontor till kontor med övernattningsmöjlighet.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av affärshus.
Rivning av förskola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av förskola och förrådsbyggnader.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Ombyggnad av verkstad i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av verkstadsbyggnad (samt invändig ombyggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring flerbostadshus samt anmälan för ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av garage till soprum/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av cykelförråd till studentlägenhet.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av restaurang/lokal, fasadändring m.m.
Tillbyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintliga garagelängor med två sophus.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av carport för elbilar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av mast och en teknikbod.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov för anordnande av underjordiska avfallsbehållare.
Ombyggnad av hiss i kapell i Sundsvall
Ombyggnad av hiss i Bydalens kapell.
Rivning av lekplats i Sundsvall
Rivningslov för rivning av lekattraktion.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av brukskiosk/loppis.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivning av baracker.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivning av byggnad.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från enbostadshus till lokal, nybyggnad av garage/carport samt rivning av bef. garage.
Ombyggnad i gravkapell i Sundsvall
Installation av kulvert med vattenburen värme i Bydalens gravkapell.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning och utfyllnad av tomt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
TIllbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Anmälan för byte av hiss.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och ombyggnad - ny utrymningdörr och delning av affärslokal.
Restaurering av kyrka i Sundsvall
Underhåll av korvägg, konservering på Skönsmons kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: