Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Kubikenborg
Vägen byggs om till länsväg och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 16 km.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 1 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Affärsgatan 4 och 20.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad till restaurang.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Ombyggnad till gym.
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av butik till kontor.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningshall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och ombyggnad - ny utrymningdörr och delning av affärslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av cykelförråd till studentlägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källare – till 1:or/ 27kvm resp, 31 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för invändig ombyggnad från rum till toaletter i kyrkobyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger Katten 13,9,8,14.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av frisersalong i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till frisör.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivning av baracker.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivning av byggnad.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av sophus (nedbrunnet).
Rivning av nätstation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av utbytt nätstation sundsvall elnät.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus - t o m 2024-10-31.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Tillbyggnad av carport för mc (vid flerbostadshus.).
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
TIllbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: