Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd 1373 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Flytt av väg 1044 vid Norrtjärn
Kurvrätning/nybrytning av väg ca 1200 m.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Fiberutbyggnad Byanät Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad av Byanät i områdena Nätra, Skorped och Sagavägen inom Örnsköldsviks kommun.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fettavskiljare, fasadändring fönster, rivning av skärmtak, japan 6.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Riva del av byggnad samt tillbyggnad av garage/förråd, sund 1:146.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnader med ställrum, styrhytt och plankvägg, långsele 2:10.
Tillbyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, knorthem 6.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kundvagnsgarage, bredbyn 1:55.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, västerås 1:32, e-tjänst.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lager till gym, örnsköldsvik 7:7.
Tillbyggnad av kyrkogård i Örnsköldsvik
Utvidga själevads kyrkogård, själevads-prästbord 1:95.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Utökning av parkeringsplats, norrvåge 1:49 och 4:67.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av verkstad/förråd, lönnen 3.
Utbyte av brand- och utrymningslarm vid skola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm vid Trehörningsjöskolan.
Schakt av kabelkanalisation i centrala Örnsköldsvik
Objektet avser schakt och styrd borrning av kanalisation och jordlina för fyra parallella 12 kV kablar i centrala Örnsköldsvik. Uppdraget omfattas också av samförläggning av optokabel för Övik Energi AB på delar av sträckan.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:143.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, liftstuga, värmestuga, solberg 1:221, 1:233.
Ombyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, byte av panncentral och flytt av oljetank, erik-larstorpet 1:6.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av verkstad, kranen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: