Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Reparation/målning av Högakustenbron i Kramfors
Om- och bättringsmålning av hängare och handledare på Högakustenbron samt förstärkning och reparation av ändankare och hängare.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Kramfors
Utbyggnad av restaurangkök och samlingslokal.
Rivning av Björknäs sjukhem i Kramfors
Avser rivning av Björknäs sjukhem på fastighet Bergom 16:43 och 16:44 samt återställning av marken. Anbudet skall avse rivning av byggnad med redovisat objekt.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Ombyggnad av avloppspumpstationer i Kramfors
Ombyggnad av avloppspumpstationer.
Ombyggnad av brandstation i Kramfors
Ändrad användning av butik till brandstation.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Tillbyggnad av samlingslokal, handikapp toalett.
Ombyggnad av cafeteria i Kramfors
Ändrad användning av liten del av butiksytan till kaféhörna.
Ombyggnad av markanläggning i Kramfors
Utökad asfalterad yta för övningscontainer.
Ombyggnad av scen i Kramfors
Flyttning av scen för event.
Renovering av lekplatser i Kramfors
Renovering av lekplatser, Kramforsån.
Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.
Tillbyggnad av butik i Kramfors
Rivning samt tillbyggnad av butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: