Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Rivning av Björknäs sjukhem i Kramfors
Avser rivning av Björknäs sjukhem på fastighet Bergom 16:43 och 16:44 samt återställning av marken. Anbudet skall avse rivning av byggnad med redovisat objekt.
Reparation av Högakustenbron i Kramfors
Reparation av pyloner och tvärbalkar, bättringsmålning, tätskiktsbyte samt omlindning av kabel.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ombyggnad från bibliotek till lektionssal.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Tillbyggnad av garage/gravkapell, tak över uteförråd.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av markanläggning i Kramfors
Utökad asfalterad yta för övningscontainer.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Kramfors
Ändrad användning av bostad i källarplan till friskvårdslokal.
Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.
Konsekvensutredning av trafikmiljö vid Skuleskogens nationalpark
Sett till dagens trafiksituation och den förväntade ökningen av besökande i området så behöver åtgärder vidtas. För att utreda olika möjligheter till en förbättring av trafikmiljön behöver en konsekvensutredning utföras som jämför olika alternativ.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Ändrad planlösning, rivning del av väggar i butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: