Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

Kramfors (17)
Sollefteå (14)
Sundsvall (84)
Timrå (11)
Ånge (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd 1373 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y2 och Y4
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Innefattar den återstående delen av kajen mellan bussbron och E4:ans bro. Namnet släpar kvar efter teaterhusprojektet ”kräftan” som låg där.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y1
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom detaljplan 1A Norra kajen i Sundsvall. Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan. Arbetena omfattar projektering, rivning av byggnader, sanering av förorenad mark, ledningsarbeten samt byggnad av gator, torg och park. Exploatering av bostäder kommer att pågå inom entreprenadområdet under entreprenadtiden. Ombyggnad av väg 562 inom detaljplanen utförs i annan entreprenad i Trafikverkets regi och beräknas vara färdigställd under hösten 2019.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, grävning av underjordiskt behållare. Avser: Strandvägen 2-29 Tallvägen 2-14 Bergsvägen 3
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Y5
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder. Ev åtgärder för gående och cyklister.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 14 och 16.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 18, 20 och 22.
Tillbyggnad av reservoar i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av vattenreservoar.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av skollokal.
Kompletteringar av Tivolibron i Sundsvall
Innefattar kaj- och brosegmenten cirka 20 meter på var sida om bron samt GC-tunnel.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Flytt av väg 1044 vid Norrtjärn
Kurvrätning/nybrytning av väg ca 1200 m.
Växelbyten i Moradal
Bangårdsupprustning.
Ombyggnad av park i Nacksta
Avser anläggande av lekplats, utegym, scen, ny belysning och mötesplatser samt parkvägar och växtbäddar.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Ombyggnad av ventilation i skolkök i Sollefteå
Arbeten består i bl a utbyte av ventilationskåpor i kök och diskrum, nytt ventilationsaggregat med dito kanalsystem, samt upprättande av nytt fläktrum i fd lärararbetsrum.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Om- & tillbyggnad av ishall i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av ishall.
Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 230 st. fastigheter i Lögdö, Timrå kommun. Beläget i området Likenäs-Amnerud.
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Återställande av industrispår vid oljehamnen i Sundsvall
Objektet avser återställande av spår i Oljehamnen.
Grusvägsunderhåll på väg 305 i Sundsvall
Avser utförande av grusvägsunderhåll på sträckan vägskäl 305/540 – länsgränsen, väg 305.
Flytt av stolpar för matarledning vid E14 Timmervägen i Sundsvall
Objektet avser flytt av stolpar för matarledning JL5S5 samt JL5S6, på grund av ny cirkulationsplats E14 Timmervägen, Sundsvall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Markarbeten Långsele och Sollefteå
Entreprenaden omfattar markarbeten för förstärkning, isolering och dränering av hårdjordytor inom kvartersmark. Solatums fastigheter i Sollefteå och Långsele; - Vallåkersgatan 4A-4C, 6A-6B, 8A-8C, 11A-11B och 13A-13B, Sollefteå - Staionsgatan 19, Långsele - Fridhemsvägen 11A-11B, 13A-13B, 15A-15B, 17A-17B, 19A-19B, garage-område med infart från Herrgårdsvägen, Långsele
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Fiberutbyggnad Byanät Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad av Byanät i områdena Nätra, Skorped och Sagavägen inom Örnsköldsviks kommun.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Brytarbyte mm på transformatorstation i Härnösand
145 kV ledningsbrytare T6-130-S 145 kV strömtransformator UA6.F21 Komplettera med nya spänningstransformatorer A130-UT Ny transformatorgrop för T6
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Ventilationsarbeten på Matfors Folkets Hus.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Utbyte av hissar vid Idrottsparken i Sundsvall
2 st befintliga hissar skall rivas och ersättas av 2 st nya hissar i södra läktarhuset, Idrottsparken i Sundsvall. Optionspris skall lämnas på ytterligare 1 st hiss.
Nytt passagesystem vid Höga kustenbron samt låstjänster i Distrikt Mitt
För utförande av montage Tidomat passagesystem Höga-Kusten bron samt tillhandahållande av nycklar och lås samt övriga låssmedstjänster i W, X, Y och Z län.
Magasin 10 Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall
Projektering och byggnation av magasin för stenprodukter "Marmorkross". Tunadalshamnen. Södra delen av tunadalskajen (pålade delen).
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av flerbostadshus - utbyte av balkonger.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till förskola samt marklov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad övre plan flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Ånge
Ändrad användning.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, västerås 1:32, e-tjänst.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lager till gym, örnsköldsvik 7:7.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollefteå
Ändrad användning från skola till korttidsboende.
Tillbyggnad av kyrkogård i Örnsköldsvik
Utvidga själevads kyrkogård, själevads-prästbord 1:95.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Utökning av parkeringsplats, norrvåge 1:49 och 4:67.
Ombyggnad av klubbhus i Kramfors
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad/återuppbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av bilhall + rivning av bef. rasat yttertak.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:14,54:15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: