Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av sågverk i Bollstabruk
Avser nytt justerverk, ny verkstad samt ett magasin.
Ny sodapanna mm vid pappersbruk i Husum
Planer för uppgraderingen av massabruket i Husum med ny sodapanna och turbin.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Kubikenborg
Vägen byggs om till länsväg och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 16 km.
Om- & tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Projektet omfattar byggnads-, mark- och installationsarbeten för tillbyggnad av en träningsskola kopplad till Ängetskolans grundsärskola.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Ombyggnad av industrihus i Ånge
Ändrad användning.
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 5 meter ut i vattnet.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Lunde/Ramvik.
Utbyte av kablar mm vid järnväg i Graninge
Utbyte cellulosakablar och telereläsatser samt skåpbyte.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 1 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Affärsgatan 4 och 20.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad till restaurang.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Ullånger.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Ombyggnad till gym.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av förskola i Ånge
Ändrad användning förskola.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Om- & tillbyggnad av församlingshus i Timrå
Om- och tillbyggnad av församlingshem med 1 våning.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Återställande av lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 40 till 44.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av butik till kontor.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Ombyggnad av Torpshammars ARV i Ånge
Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster inom projektering VA-anläggning samt ledningsnät.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked- ändring av bärande stomme och brandskydd.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning från studentboende till gruppboende.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och ombyggnad - ny utrymningdörr och delning av affärslokal.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningshall.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ombyggnad från bibliotek till lektionssal.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivning av baracker.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivning av byggnad.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplatser.
Ombyggnad av frisersalong i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till frisör.
Ombyggnad av frisersalong i Härnösand
Bygglov/startbesked - ändrad användning föreningslokal till frisörsalong.
Ombyggnad av gatukök i Kramfors
Nytt ventilationssystem.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Flytt och tillbyggnad av garage, björna 2:230.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av förråd med carport samt nybyggnation av plank.
Ombyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger Katten 13,9,8,14.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av cykelförråd till studentlägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källare – till 1:or/ 27kvm resp, 31 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Rivning av carport i Timrå
Ansökan rivning - rivning av uthus och carport.
Rivning av avloppspumpstation i Timrå
Anmälan - rivning av avloppspumpstation.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för invändig ombyggnad från rum till toaletter i kyrkobyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, som påverkar brandskyddet, brunnen 2.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Kramfors
Ändrad användning av bostad i källarplan till friskvårdslokal.
Ombyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kiosk till informationskiosk, afrika 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus - t o m 2024-10-31.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av sophus (nedbrunnet).
Rivning av nätstation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av utbytt nätstation sundsvall elnät.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Tillbyggnad av carport för mc (vid flerbostadshus.).
Tillbyggnad av förråd i Sollefteå
Tillbyggnad av dalstation samt flytt garageport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
TIllbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: