Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Planer finns för ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Opto och statusåtgärder Grundfors - Storfinnforsen
Grundfors - Storfinnforsen UL1 S4-5 opto och statusåtgärder.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning för Apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 9 meter ut i vattnet.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Om/Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Ombyggnad till padelhall i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till en padelhall om ca 3000 kvm.
Renovering av bro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116. Alby nsp.
Fyllnings- och förstärkningsåtgärder vid Ravinen i Timrå
I ravinen, vid fastigheterna Vivsta 1:10 och Östrand 10:1 finns risk för ras och skred längs ravinens sluttningar. De åtgärder som ska utföras är i huvudsak fyllning och släntförstärkningsåtgärder. Åtgärderna är indelad i etapper 2020-2023.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av skola i Kramfors
Tillbyggnad av Dockstaskolan med förskoleavdelning och utökade lokaler för friskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från industri och lager till kontor och lager, österås 15:3.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad, fasadändring.
Åtgärder på bro i Härnösand
Kommunen går vidare i planeringsarbetet för Kanalbroarna och vill därför bärighetsberäkna Östra Kanalbron för att få veta om den håller de kommande 30 åren för trafik enligt trafikverkets nya bärighetsklass BK4. Östra Kanalbron har idag ca 13000 ÅDT fordon per dygn och är utsatt för Trafikverkets nya bärighetsklass BK4, fordonskombinationer med total vikt på 74 ton.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av mindre avloppsreningsverk i Härnösand
Skjollsta avloppsanläggning består idag av en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Skjollsta avloppsanläggning ligger inom föreslaget vattenskyddsområde (sekundär zon) för Bondsjö ytvattentäkt och inom anläggningens upptagningsområde förekommer mycket tillskottsvatten. Förfrågan avser två alternativa dimensioneringar: Qdim = 50 m3/dygn eller Qdim = 100 m3/dygn.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Infodring av ledningar med flexibelt foder i Sollefteå kommun
Avser infodring med flexibelt foder av fem olika objekt, tre i Sollefteå tätort, ett objekt i Näsåker tätort och ett objekt i Långsele tätort. Totalt skall ca 1225 m spillvattenledning och 525 meter dagvattenledning infodras.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från kontor till vårdcentral.
Utbyte av höghållfasta lager på bro över Moälven vid Själevads kyrka
Utbyte av höghållfasta lager samt bättringsmålning av lager. Bro över Moälven 0,7 km OSO Själevads kyrka.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Underhåll av broar i Brännan
Reparationer samt ny asfalt.
Ombyggnad av tillagningskök i Sundsvall
Ombyggnad av tillagningskök.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Ombyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Underhållsarbete på ledningar i Domsjö
Underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Samhällsvägen i Domsjö.
Ombyggnad av servicebyggnad vid mountainbikearena i Örnsköldsvik
Underhållsåtgärder av servicebyggnad vid mountainbikearena. Byte av illa åtgången tak- och fasadbeklädnad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråkstagande av del av industribyggnad till padelhall.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Avser tillbyggnad av kök och besökscentra.
Om/ tillbyggnad av entre Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av hotellentre.
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning för Högakustenbron samt Sundsvallsbron
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
Rivning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av flerbostadshus på fastigheten Skorped 2:58, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Nybyggnad av kundmottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industri, trafobås.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Rivning av kontor i Härnösand
Rivningslov med startbesked.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Rivningslov för del av byggnad samt anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för hg-anpassning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Byte av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, sätta upp skyltar, installera ventilation, gene 2:164.
Ombyggnad av vandrarhem i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra planlösning, själevads prästbord 1:103.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt anmälan i samband med inredning av nya arbetsplatser.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Ombyggnad av gatukök i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av bryggeri i Kramfors
Avser tillbyggnad av pelletseldad ångpanna.
Tillbyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altandäck och inglasat uterum.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för två nya lägenheter i flerbostadshus (boa 99 kvm).
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: