Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar renovering av 195 st lägenheter. 3 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 3 befintliga yttertak och installationer ner till betonvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs. Nya installationssystem monteras för ventilation, värme, sanitet, data och el.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av hyresrätter med 2-3 våningar på befintligt hus. Ca 50 lägenheter. Storleksmässigt siktar de på mindre lägenheter på 45-50 kvadratmeter upp till större lägenheter på 75-85 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 2 mfl
Upphandlingen beräknas omfatta i storleksordningen 8400 m² varav ca 3200 m² granithällar, ca 2000 m² grönytor och resterande ca 3200 m² asfalt- och plattytor. VAKIN planerar renoveringar av stamledningar med s.k. rörspräckning och utbyte av serviser. Innehållsmässigt omfattar arbetena schaktning, fyllning, markbeläggningar, markutrustningar, vegetationsytor, installationer av el och belysning, markvärme, läggning av kablar och kanalisationer för el, tele och optofiber, renovering och omläggningar av rörledningar för VA samt åtgärd på nedstigningsbrunn till fjärrvärmekammare.
Tillbyggnad av folkets hus i Umeå
Ändrad användning av vind till museum, tillbyggnad, fasadarbeten.
Ombyggnad av gata i Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Avser även ombyggnad av VA-ledningar i gata. El-, tele-och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas. Vakin avser också att bygga ny Vattenledning längs väg 364 för matning till Ersmark.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö och Haddingen, mötesfri landsväg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Byte av UPS längs Botniabanan
Utbyte av gamla UPS:er längs Botniabanan från söder, bandelarna 175, 171 och 147 i Gimonäs samt Umeå östra (fördelningsstationen). Byte till större UPS samt komplettering med ytterligare en UPS (parallelldrift) i Arnäsvall.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Varm massabeläggning i Stöcksjö-Söderslätt-Sandbacka
Avser sträckan Stöcksjö-Söderslätt inkl. trafikplats, Söderslätt-Sandbacka inkl. GC-vägar.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Omfattar renovering av 77 st lägenheter. Lägenheterna renoveras med bl a nya fönster, lägenhetsdörrar samt nya ytskikt och vatten- och spillvattenstammar till badrum. Nya installationssystem monteras för ventilation samt gemensamhetsutrymmen renoveras.
Ev utbyggnad av industrilokaler i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för industri.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av folkhögskola i Umeå
Tillbyggnad av Strömbäcks Folkhögskola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Umeå-Dåva sek 0/000-12/000. Avverkning, ledningsflytt, byggvägar, OXA, avvattning.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena.Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Ombyggnad av lokaler för PRO i Umeå
Ombyggnad av lokaler för PRO.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av fängelse i Umeå
Till- och ombyggnad av arrestavdelning samt fasadändring.
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnader, kontorsbyggnad och handelsbyggnad, Almen 4, Almen 2, Almen 5.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal samt flytt av befintlig container och carport.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av församlingshus i Umeå
Ändrad användning från bank till verksamhetslokal - tidsbegränsat tom 2028-05-31.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning av handelslokal till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av två enbostadshus med garage.
Rivning av produktionslokal i Umeå
Rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov avseende markarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket och lekplatser som finns på fastigheten lärkdrillen 1 samt avjämning av mark. Rivning inför projekt: 1433378.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: