Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter.
Renovering av bostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter i bottenplan.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Tankbeläggning samt extruderade markeringsmassor i Västerbottens län
Väg 360 Bäsksjö–Risträsk, väg E12 Slussfors–Forsmark, väg 890 Stensjön-Fällfors.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Ombyggnation av återvinningscentral i Hörnefors, Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av återvinningscentralen i Hörnefors och omfattar mark- och el-arbeten samt byggnader.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Smöret förskola. 910 kvm påverkas av ombyggnationen. Entreprenaden omfattar ombyggnation av fyra förskoleavdelningar, storkök och personalutrymmen. Entreprenaden omfattar också markarbete i form av upprättande av stängsel och grindar, handikappanpassning och installation av fettavskiljare. I hus A, hus B och hus C görs omfattande renoveringar medan i hus 06 görs endast små anpassningar.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat i samtliga byggnader samt utbyte av befintliga spiskåpor till nya alliansfläktar. Objektet är beläget på Istidsgatan 15-53 på Nydalahöjd, Umeå.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av gata i Umeå
Omfattar ombyggnad av Filgränd, en lokalgata på Östra Ersboda med kantstensavskilda gångbanor på båda sidor. Längs med hela gatans längd finns den in-/utfarter till befintlig bebyggelse. Total längd ca 530 m.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor.
Reparation av kajer på Holmö-leden i Umeå
Reparation av korrosionsskadade sponter och delar av befintlig betong.
Förberedande arbeten inför ställverksbyte i Umeå
Reservelverk, signalkabeldragning.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av idrottsanläggning till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare och garage till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från vinds- och källarutrymmen till lägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av förskola, skola, tandklinik & gymnastiksal i Umeå
Objektet avser rivning av skolbyggnad sanering av miljöfarliga inbyggda produkter enligt miljöniventering utfört av FFT konsult Mats Mårtensson är utfört av annan entreprenör. Objektet består av 7 st byggnader innehållande skolverksamhet och tandläkare. (sanering VA rör tandläkarmottagning utförd av Swoosh 2015). Rivningslov är sökt för arbetet, beräknas erhållas vecka 44. Objektet är beläget i Umeå kommun, Teg 200 meter norr om ishallen T3 Arena.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring samt ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Tillbyggnad av reningsverk i Umeå
Tillbyggnad av reningsverk samt nybyggnad av stödmurar.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av ventilationsrum i kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med byte av takutformning/takkonstruktion.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus och radhus med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Ändring av marknivåer förskola.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av verkstad i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av verkstadslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nytt aggregat, fläktar/styrsystem.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket, lekplatser, asfalt, stenbeläggning och samtliga serviser i mark som finns på fastigheten Varglyan 1. Även finplanering och gräsinsådd av mark ingår.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Delning av lägenhet i flerbostadshus.
Beläggningsarbeten längs väg 654 mellan Ytterboda-Ostnäs
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 685 mellan Täfteböle-Täfteå
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 653 mellan Sävar-Skeppsvik
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Delprojektledare BEST, Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Förstudie angående cykelturism i Umeå
Avser förstudie kring förutsättningarna för att Umeåregionen ska utvecklas som cykeldestination. Förstudien ska utgå från befintlig infrastruktur, detaljplaner och översiktsplanering och ske i nära samarbete med lokala cykelorganisationer, kommunerna, destinationsbolag m.fl.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med uppsättning av 2st dörrar och installation av ventilationssystem.
Rivning av byggnader i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: