Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av hyresrätter med 2-3 våningar på befintligt hus. Ca 50 lägenheter. Storleksmässigt siktar de på mindre lägenheter på 45-50 kvadratmeter upp till större lägenheter på 75-85 kvadratmeter.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena.Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö och Haddingen, mötesfri landsväg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Varm massabeläggning i Stöcksjö-Söderslätt-Sandbacka
Avser sträckan Stöcksjö-Söderslätt inkl. trafikplats, Söderslätt-Sandbacka inkl. GC-vägar.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av skola total bruttoarea ca 1500 m².
Ombyggnad av skola i Umeå
Renovering och ombyggnad av Carlshöjdsskolan.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av folkhögskola i Umeå
Tillbyggnad av Strömbäcks Folkhögskola.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Projektet omfattar renovering av en lokal på fastigheteten Melonen 3.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av fängelse i Umeå
Till- och ombyggnad av arrestavdelning samt fasadändring.
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till skola.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av församlingshus i Umeå
Ändrad användning från bank till verksamhetslokal - tidsbegränsat tom 2028-05-31.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källarutrymme till suterränglägenhet samt av garageportar byggs igen.
Tillbyggnad av cistern i Umeå
Tillbyggnad av cistern med teknikutrymme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum samt installation av eldstad och/eller rökkanal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning av handelslokal till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontor med nya entréer.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal samt flytt av befintlig container och carport.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Tillbyggnad av äldreboende med takkupa.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av två enbostadshus med garage.
Rivning av produktionslokal i Umeå
Rivning av verksamhetslokal.
Rivning av fritidshus i Umeå
Rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus med garage.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnader, kontorsbyggnad och handelsbyggnad, Almen 4, Almen 2, Almen 5.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av veterinärstation i Umeå
Ombyggnad av industrilokal till hunddagis.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov avseende markarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov avseende uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Trafikutredning för väg 503, Umeå kommun
Avser trafikutredning för att visa på framtidens utformning av väg 503 med sektioner och framtida flöden för de olika trafikslagen.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket och lekplatser som finns på fastigheten lärkdrillen 1 samt avjämning av mark. Rivning inför projekt: 1433378.
Rivning av förskola i Umeå
Upphandlingen omfattar rivning och sanering av förskola samt komplementbyggnader såsom lekstugor och kallförråd inklusive grundläggning. Även trappor, asfaltytor, plattsatta och övriga hårdgjorda ytor inom tomten ska rivas. Staket runt tomten ska rivas och marken avjämnas. Byggnadens servisanslutning i form av dag- och spillvatten respektive vatten skall även rivas.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola med tillhörande byggnader. Objekten är belägna på Furugränd 7 samt Kronovägen 2 och 4 i Umeå.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: