Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare en option om 2 år samt därefter ytterligare en option om 2 år.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av hyresrätter med 2-3 våningar på befintligt hus. Ca 50 lägenheter. Storleksmässigt siktar de på mindre lägenheter på 45-50 kvadratmeter upp till större lägenheter på 75-85 kvadratmeter.
Tillbyggnad av kontorshus och verkstadsindustri i Umeå
Planer för utbyggnad av lokaler med ytterligare kontorsutrymmen och teknikutrymmen för plåtpressning. F
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena. Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Ombyggnad av skola, etapp 1 i Umeå
Upphandlingen avser delvis ombyggnad och nybyggnad av Carlshöjdskolan. Total bruttoarea för ombyggnad ca 1500 m² och nybyggnad av sophus 23 kvm samt tillbyggnad av fläktrum på tak ca 30 kvm.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö och Haddingen, mötesfri landsväg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Anläggande av vandringshinder för fisk i region Nord
Vandringshinder för vattenlevande djur .
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av skola total bruttoarea ca 1500 m².
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av gata.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad av bussgata mm i Umeå
Umeå kommun bygger om bussgatan Vättarnas Allé på Tomtebo mellan Älvans Väg och Sjöfruvägen. Sträckan är drygt 600 m och gatan ska breddas till 7 m asfaltbredd med kantsten.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Projektet omfattar renovering av en lokal på fastigheteten Melonen 1.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Avser ombyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, byte av fasad och tak, ventilation och tillhörande mark- och VA-arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av hotell till kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökning av befintlig skolverksamhet.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor på ett våningsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal.
Ombyggnad av butik i Umeå
Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende schakt, uppfyllnad och trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov avseende uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning och trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Umeå
Ombyggnad av industrilokal till hunddagis.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnader, kontorsbyggnad och handelsbyggnad, Almen 4, Almen 2, Almen 5.
Rivning av fritidshus i Umeå
Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontor med nya entréer.
Tillbyggnad av cistern i Umeå
Tillbyggnad av cistern med teknikutrymme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum samt installation av eldstad och/eller rökkanal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal samt flytt av befintlig container och carport.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Tillbyggnad av äldreboende med takkupa.
Ombyggnad av förråd i Umeå
Ändrad placering av vakthus.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Ändrad användning av vårdlokal till äldreboende, fasadändring samt tillbyggnad av flerbostadshus med bostadsutrymme.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från gillestuga till övernattningsrum.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till skola.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källarutrymme till suterränglägenhet samt av garageportar byggs igen.
Trafikutredning för väg 503, Umeå kommun
Avser trafikutredning för att visa på framtidens utformning av väg 503 med sektioner och framtida flöden för de olika trafikslagen.
Byte av vattenrutschbanor vid badanläggning i Umeå
Avser byte av Vattenrutschbanor. Nedmontering, borttransport och destruktion av den befintliga glasfiberkonstruktionen. Montering av ny vattenrutschbana på befintlig stålstomme, stommen ska i samband med detta kontrolleras utifrån rostangrepp och övriga skador.
Rivning av förskola i Umeå
Upphandlingen omfattar rivning och sanering av förskola samt komplementbyggnader såsom lekstugor och kallförråd inklusive grundläggning. Även trappor, asfaltytor, plattsatta och övriga hårdgjorda ytor inom tomten ska rivas. Staket runt tomten ska rivas och marken avjämnas. Byggnadens servisanslutning i form av dag- och spillvatten respektive vatten skall även rivas.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola med tillhörande byggnader. Objekten är belägna på Furugränd 7 samt Kronovägen 2 och 4 i Umeå.
Rivning av lager i Umeå
Rivning av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: