Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid väg 372/Östra Leden i Skellefteå
Ny cirkulationsplats i korsningen väg 372/Svedjevägen, en gång- och cykelport under väg 372, nya belysta gång- och cykelvägar, justering/anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser mm.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 6 km lång.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Fiberoptiska arbeten åt Skellefteå Kraft Fibernät AB
ON5: Burvik, ca 30 km söder om Skellefteå C, Kåsböle, Övre Bäck, Nedre Bäck, Risböle, 30-35 km söder om Skellefteå C samt Uttersjöbäcken, Uttersjön, Önnesmark, 30-35 km söder om Skellefteå C. ON8: Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50 km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40 km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65 km norr om Skellefteå C, Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå C. OSN3: Övre Bäck – Kåsböle – Burvik – Kyan, ca 30-40 km söder om Skellefteå C.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Riskreducerande åtgärder i Selet
Ca 1 km lång ny vägsträcka.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och blåsning av optokabel. ON8 omfattar Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65km norr om Skellefteå C samt Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå. C
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Anläggningsarbeten för kabelförläggning i Skellefteå
Energiservice Skellefteå skall på uppdrag av Skellefteå Kraft Elnät AB kabelförlägga befintliga 36 kV-luftledningar L151 och L152. I samband med detta kommer i entreprenaden ytterligare ett 36 kV kabelförband och optofiber att förläggas. Delar av sträckorna skall även 10 kV-kabel förläggas. Totala sträckan är ca 6 km. Projektområdet är i centrala Skellefteå mellan Hedensbyn Kraftvärmeverk och Furunäs.
Ombyggnad av äldreboende i Skellefteå
Installation och väsentlig ändring av anordning för ventilation i del B, C, D, G, I ,K.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lager till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Ombyggnad av garage i Skellefteå
Ändring av ventilation i garage, kontor och omklädning för Räddningstjänst och Fastighet.
Ombyggnad av lager i Skellefteå
Ändrad användning från lager till lager/monteringshall samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kiosk till restaurang.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Rivning av servicebyggnad i Skellefteå
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av ställverk i Skellefteå
Rivning av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Fasadändring samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, tillbyggnad av balkonger och inglasning. Linden 5,6.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
¨Tillbyggnad av äldreboende med förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad kontor till lägenheter och fasadändring.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av 3 st förråd.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över entré.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Tillbyggnad av huvudställverk.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor med skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Tillbyggnad av pumpstation med automatisk rensning.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av ridhus med skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av thairestaurang med förråd, wc och takterass.
Rivning av PRO-huset i Bureå
Blir till att börja med grönområde.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Delning av bef. butikslokal till två butikslokaler.
Rivning av Vitbergsstugan i Skellefteå
Upphandlingen avser rivning av vitbergsstugan. ca 500 m² och volym ca 4300 m³.
Upphandling av konsulttjänst energideklarationer, Skellefteå Kraft
Avser utförande av energideklarationer för kunds räkning.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad och ändring av servicehus.
Rivning av kontor i Skellefteå
Rivning av huvudbyggnad, komplementbyggnad och soprum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: