Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1043 km varav grusväg ca 345 km.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med två hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten samt tillbyggnad av 4 avd fsk i 2 plan samt mindre ombyggnad i Björnåkers skola och arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr och Övervakning-system samt El- och teleinstallationer.
Förlängning av rullbana vid Skellefteå Airport
Mark- och elarbeten avseende förlängning av rullbana, öst.
Anläggningsarbeten för industritomt i Hedensbyn
Arbetsområdet sträcker sig mellan stadsdelarna Hedensbyn och Bergsbyn inom Skellefteå stad. I arbetets omfattning ingår anläggande av terrass för plan och väg samt schakt för ledningsförläggningar. Utförandet består i stora drag av ca 2 000 000 m3 Schakt och ca 2 000 000 m3 fyll. Omfattningen kan komma att förändras. Utförandetid ca 6 månader med start försommaren 2018.
Leverans av krafttransformatorer 145/33 kV, Skellefteå Kraft
Avser leverans av driftklara krafttransformatorer 145/33 kV: 100 MVA 2st till ST27 Furunäs (T1 & T2) 100 MVA 2st till ST25 Djuptjärn (T1 & T2) option A 100 MVA 1-5st till ST18 Bergsbyn (T1-T5) option B
Leverans av krafttransformatorer 33/11 kV, Skellefteå Kraft
Avser leverans av driftklara krafttransformatorer 33/11 kV: 25 MVA 2 st till ST27 Furunäs (T3 & T4).
Reparation av bro över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Renovering av lägenheter.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av förskola i Skellefteå
Ombyggnad av förskola 6 avdelningar.
Rivning av byggnader i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inom kv Nyponet 1, Skellefteå, enligt följande: Hus 001/002 Byggyta ca 1220 m2 och Volym ca 4400 m3. Hus 003 Byggyta ca 970 m2 och Volym ca 6800 m3. Hus 005 Byggyta ca 600 m2 och Volym ca 3500 m3. Hus 006 Byggyta ca 930 m2 och Volym ca 4200 m3. Hus 009 Byggyta ca 420 m2. Tankstation Byggyta ca 100 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med bussverkstad.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till lägenheter plan 12 och fasadändring plan 12 och 13.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av idrottsplats i Skellefteå
Ändrad användning av idrottsplats samt nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändring av bärande väggar för installation av patenosterverk.
Toppbeläggning Kallholmsplan Skellefteå
Toppbeläggning Kallholmsplan.
Provtagning av jord i Skellefteå
Uppdraget innebär att bistå beställaren när det gäller miljötekniska markundersökningar. Provtagningarna ska genomföras huvudsakligen inom ett område som ska efterbehandlas i Skelleftehamn men även andra områden kan förekomma. Arbetet ska huvudsakligen genomföras år 2018 under veckorna 20 - 39.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av stuga med batteriförråd.
Tillbyggnad av tennishall i Skellefteå
Tillbyggnad av tennishall, anläggande av p-platser och handikappramp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till hemtjänstlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av affärslokaler till lägenheter och fasadändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplaster.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsytor.
Ombyggnad av mark i Skellefteå
Marklov för justerad marknivå.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av gasreningsutrustning, dekompretionsutrustning och kompressorstation.
Ombyggnad av cistern i Skellefteå
Installation av ny underjordisk cistern.
Ombyggnad av fjärrvärmeverk i Skellefteå
Ombyggnad av fjärrvärmeanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av enbostadshus med garage och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré och fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasad balkong.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus.
Rivning av butik i Skellefteå
Rivning av butiksbyggnad tillhörande drivmedelsstation.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förskola i Skellefteå
Rivning av förskola.
Rivning av kiosk i Skellefteå
Rivning av kiosk.
Rivning av kontor i Skellefteå
Rivning av kontorshus.
Rivning av restaurang i Skellefteå
Rivning av restaurang.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak för bilar.
Ny kryotank/koldioxid till vattenverk i Skellefteå
Avser leveranser av koldioxid för uttag vid behov under avtalstiden, kryotank med tillhörande utrustning inklusive service/besiktning och projektering inklusive nyinstallation av kryotank inklusive förångare och givare till Guldstadens vattenverk.
Nybyggnad av utkiksplatå i Fällfors, Skellefteå
Uppdraget är att utföra byggnationen av en ny utkiksplatå i Fällsfors, detta för att publik ska kunna ta del av visningsfiske under sommaren. Med denna byggnation vill man bland annat återskapa platser för åskådare under uppvisningsfisket. Man vill även åtgärda befintlig gångväg (trappor och räcken) ner till utkiksplatån, en ny trappa till stenkista, nytt godkänt räcke på stenkista och gång mot fiskväg utan räcke med anslutning till gång mot utkiksplatå med grind.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: