Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid väg 372/Östra Leden i Skellefteå
Ny cirkulationsplats i korsningen väg 372/Svedjevägen, en gång- och cykelport under väg 372, nya belysta gång- och cykelvägar, justering/anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser mm.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Fiberoptiska arbeten åt Skellefteå Kraft Fibernät AB
ON5: Burvik, ca 30 km söder om Skellefteå C, Kåsböle, Övre Bäck, Nedre Bäck, Risböle, 30-35 km söder om Skellefteå C samt Uttersjöbäcken, Uttersjön, Önnesmark, 30-35 km söder om Skellefteå C. ON8: Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50 km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40 km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65 km norr om Skellefteå C, Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå C. OSN3: Övre Bäck – Kåsböle – Burvik – Kyan, ca 30-40 km söder om Skellefteå C.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Förlängning av rullbana vid Skellefteå Airport
Mark- och elarbeten avseende förlängning av rullbana, öst.
Riskreducerande åtgärder i Selet
Ca 1 km lång ny vägsträcka.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och blåsning av optokabel. ON8 omfattar Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65km norr om Skellefteå C samt Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå. C
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Rivning av Vitbergsstugan i Skellefteå
Upphandlingen avser rivning av vitbergsstugan. ca 500 m² och volym ca 4300 m³.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Ombyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vårdverksamhet samt fasadändring.
Ombyggnad av konferenslokal i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till konferenslokal.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lager till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av kontor, håltagning i vägg.
Ombyggnad av lager i Skellefteå
Ändrad användning från lager till lager/monteringshall samt fasadändring.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Ombyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kiosk till restaurang.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor med skärmtak.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria med uterum.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Tillbyggnad av pumpstation med automatisk rensning.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändring av verksamhet från förskola till café.
Ombyggnad av klinik i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till sjukgymnastik.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lastbrygga samt ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från fritidshus till förråd/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad kontor till lägenheter och fasadändring.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av 3 st förråd.
Rivning av fritidsgård i Skellefteå
Rivning av fritidsgård.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Rivning av skola i Skellefteå
Rivning av skolpaviljong.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Fasadändring samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, tillbyggnad av balkonger och inglasning. Linden 5,6.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
¨Tillbyggnad av äldreboende med förråd.
Nybyggnad av transformatorfundament i vid ST27 Furunäs, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av fyra transformatorfundament i den nya transformatorstationen ST27 Furunäs.
Rivning av PRO-huset i Bureå
Blir till att börja med grönområde.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Delning av bef. butikslokal till två butikslokaler.
Upphandling av konsulttjänst energideklarationer, Skellefteå Kraft
Avser utförande av energideklarationer för kunds räkning.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från verkstadshall till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: