Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro.
Ombyggnad av E4 mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1043 km varav grusväg ca 345 km.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Nya ytor, lagringsutrymmen, kajer och hamninfrastruktur planeras. Angränsande till hamnen planeras även nytt industriområde á ca 80 ha. Skellefteå kommun vill knyta konsult till utvecklingen för att kunna avropa kompetenser som behövs för de olika delprojekten framförallt under projektperioden 2018-2021. Delprojekten fram till 2020 omfattar muddring, invallning, byggnation av nya landytor.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna Bureå-Tjärn, Bureå-Hökmark, Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, Lövånger-Fjälbyn och Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Rivning av byggnader i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inom kv Nyponet 1, Skellefteå, enligt följande: Hus 001/002 Byggyta ca 1220 m2 och Volym ca 4400 m3. Hus 003 Byggyta ca 970 m2 och Volym ca 6800 m3. Hus 005 Byggyta ca 600 m2 och Volym ca 3500 m3. Hus 006 Byggyta ca 930 m2 och Volym ca 4200 m3. Hus 009 Byggyta ca 420 m2. Tankstation Byggyta ca 100 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnader och lager.
Ombyggnad av idrottsplats i Skellefteå
Ändrad användning av idrottsplats samt nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till lägenheter plan 12 och fasadändring plan 12 och 13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontorshus till bostäder.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplaster.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av motorstadion i Skellefteå
Tillbyyggnad av motorbana med läktare, domartorn och toalett / duschhus.
Tillbyggnad av uteservering i Skellefteå
Säsongslov för serveringsbyggnad/bar.
Ombyggnad av förskola i Skellefteå
Tidbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasad balkong.
Tillbyggnad av fläktrum i Skellefteå
Tillbyggnad av fläktrum, lastkaj och utökad parkering.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd/soprum.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med carport.
Rivning av växthus i Skellefteå
Rivning av 2 sommarväxthus.
Rivning av bensinstation i Skellefteå
Rivning av bensinstation.
Rivning av butik i Skellefteå
Rivning av butiksbyggnad tillhörande drivmedelsstation.
Rivning av cistern i Skellefteå
Rivning av cistern, skärmtak, refug och pylon.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus, garage, ladugård och vedbod.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.
Rivning av kontor i Skellefteå
Rivning av kontorshus.
Rivning av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsrum ovan mark.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak för bilar.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak, refuger, oljeavskiljare samt cistern med tillhörande rörlerdingar.
Ombyggnad av cistern i Skellefteå
Installation av ny underjordisk cistern.
Ombyggnad av fjärrvärmeverk i Skellefteå
Ombyggnad av fjärrvärmeanläggning.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av kontrollrum för ställverk.
Renovering av bottenutskov på Granfors Kraftstation, Skellefteå
Omfattar bottenutskov, leverans och montage av avstängningar på Granfors Kraftstation.
Renovering av lucka på Båtfors Kraftstation, Skellefteå
Avser renovering av kalllucka, segmentlucka 3, i Båtfors vattenkraftstation.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: