Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Nya ytor, lagringsutrymmen, kajer och hamninfrastruktur planeras. Angränsande till hamnen planeras även nytt industriområde á ca 80 ha. Skellefteå kommun vill knyta konsult till utvecklingen för att kunna avropa kompetenser som behövs för de olika delprojekten framförallt under projektperioden 2018-2021. Delprojekten fram till 2020 omfattar muddring, invallning, byggnation av nya landytor.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnader och lager.
Tillbyggnad av kiosk i Skellefteå
Tillbyggnad av kiosk med soprum/varumottagning/ventilationsrum.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria med uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Ombyggnad av lager i Skellefteå
Ändrad användning från lager till lager/monteringshall samt fasadändring.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av kontrollrum för ställverk.
Rivning av växthus i Skellefteå
Rivning av 2 sommarväxthus.
Rivning av bensinstation i Skellefteå
Rivning av bensinstation.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus, garage, ladugård och vedbod.
Rivning av fritidsgård i Skellefteå
Rivning av fritidsgård.
Rivning av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsrum ovan mark.
Rivning av skola i Skellefteå
Rivning av skolpaviljong.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lastbrygga samt ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från fritidshus till förråd/lager.
Ombyggnad av gymnastiksal i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor sill sjukgymnastik.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändring av verksamhet från förskola till café.
Ombyggnad av klinik i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till sjukgymnastik.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av kontor, håltagning i vägg.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd/soprum.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med carport.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med sandficka.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Nybyggnad av transformatorfundament i vid ST27 Furunäs, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av fyra transformatorfundament i den nya transformatorstationen ST27 Furunäs.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Delning av bef. butikslokal till två butikslokaler.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från verkstadshall till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: