Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid väg 372/Östra Leden i Skellefteå
Ny cirkulationsplats i korsningen väg 372/Svedjevägen, en gång- och cykelport under väg 372, nya belysta gång- och cykelvägar, justering/anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser mm.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Fiberoptiska arbeten åt Skellefteå Kraft Fibernät AB
ON5: Burvik, ca 30 km söder om Skellefteå C, Kåsböle, Övre Bäck, Nedre Bäck, Risböle, 30-35 km söder om Skellefteå C samt Uttersjöbäcken, Uttersjön, Önnesmark, 30-35 km söder om Skellefteå C. ON8: Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50 km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40 km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65 km norr om Skellefteå C, Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå C. OSN3: Övre Bäck – Kåsböle – Burvik – Kyan, ca 30-40 km söder om Skellefteå C.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och blåsning av optokabel. ON8 omfattar Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65km norr om Skellefteå C samt Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå. C
Om- & tillbyggnad till labb i Skellefteå
Skellefteå kommun har behov av ett nytt labb, labbet ska byggas om och till i befintliga lokaler.
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Ombyggnad av äldreboende i Skellefteå
Installation och väsentlig ändring av anordning för ventilation i del B, C, D, G, I ,K.
Anläggningsarbeten för kabelförläggning i Skellefteå
Energiservice Skellefteå skall på uppdrag av Skellefteå Kraft Elnät AB kabelförlägga befintliga 36 kV-luftledningar L151 och L152. I samband med detta kommer i entreprenaden ytterligare ett 36 kV kabelförband och optofiber att förläggas. Delar av sträckorna skall även 10 kV-kabel förläggas. Totala sträckan är ca 6 km. Projektområdet är i centrala Skellefteå mellan Hedensbyn Kraftvärmeverk och Furunäs.
Utbyggnad av verksamhet i Burträsk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamhetsutveckling av Lappvattnets Snickeri AB.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från butik till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kiosk till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Ombyggnad av frisersalong i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till nagelsalong.
Ombyggnad av garage i Skellefteå
Ändring av ventilation i garage, kontor och omklädning för Räddningstjänst och Fastighet.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalutrymme,.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Tillbyggnad av pumpstation med automatisk rensning.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med inglasat uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av ridhus med skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av thairestaurang med förråd, wc och takterass.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av 2 flerbostadsuhs med 2 skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över entré.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Tillbyggnad av huvudställverk.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Rivning av servicebyggnad i Skellefteå
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av ställverk i Skellefteå
Rivning av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad kontor till lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Fasadändring samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, tillbyggnad av balkonger och inglasning. Linden 5,6.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Installation av väsentlig ändring på vatten och avlopp i restaurang/café.
Rivning av PRO-huset i Bureå
Blir till att börja med grönområde.
Rivning av Vitbergsstugan i Skellefteå
Upphandlingen avser rivning av vitbergsstugan. ca 500 m² och volym ca 4300 m³.
Upphandling av konsulttjänst energideklarationer, Skellefteå Kraft
Avser utförande av energideklarationer för kunds räkning.
Rivning av kontor i Skellefteå
Rivning av huvudbyggnad, komplementbyggnad och soprum.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad och ändring av servicehus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: