Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Robertsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Djäkneboda-Bygdeå
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, ersättningsvägar, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bro över Dalkarlsån. 9 km lång sträcka.
Bärighetsåtgärder på väg 726 mellan Bygdsiljum-Burträsk
Avser en sträcka på ca 21 km, bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av förskola och korttidsboende i Ånäset, Robertsfors
Objektet avser en ombyggnation av Förskolan Apotekaren och korttidsboendet Gläntan samt parkeringsyta och ny huvudentré, nytt kylrum för smutstvätt, flytt av städ/tvättutrymme.
Utbyggnad av optofibernät för Rotberget, Robertsfors kommun
Utbyggnaden avser ett villaområde där förläggning kommer att ske i huvudsak på tomtmark men asfaltsytor kommer också att beröras.
Utbyggnad av optofibernät i Flarken, Robertsfors kommun
Utbyggnaden avser optofibernät i Flarken med omnejd. Omfattar arbeten som schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning svetsning, installation, mätning och uppkoppling av optofibernät.
Optofiberentreprenad Objekt 1 och Objekt 2, Robertsfors
Föreliggande förfrågningsunderlag med däri uppställda krav samt angivna bestämmelser och handlingar omfattar arbeten som schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning svetsning, installation, mätning och uppkoppling av optofibernät inom Robertsfors kommun. Projektet genomförs i huvudsak med stöd ur Landsbygdsprogrammet. Upphandlingen omfattar ett antal områden/byar som är indelade i två objekt. Uppdraget omfattar markarbeten, fiberblåsning, svetsning och installation i anslutande fastigheter. Anbud lämnas på vardera objekt för sig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: